Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Verb med tillägg av L-suffix
H – Verb med tillägg av L-suffix
1) Regelbundna verb

lzm ܠܙܡ I + L-suf.: lozamle – lazëmle ܠܳܙܰܡܠܶܗ – ܠܰܙܷܡܠܶܗ "behöva"

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. lozamle ܠܳܙܰܡܠܶܗ lazëmle ܠܰܙܷܡܠܶܗ
3. f. lozamla ܠܳܙܰܡܠܰܗ lazëmla ܠܰܙܷܡܠܰܗ
2. m. lozamlux ܠܳܙܰܡܠܘܟ݂ lazëmlux ܠܰܙܷܡܠܘܟ݂
2. f. lozamlax ܠܳܙܰܡܠܰܟ݂ lazëmlax ܠܰܙܷܡܠܰܟ݂
1. lozamli ܠܳܙܰܡܠܝ lazëmli ܠܰܙܷܡܠܝ
pl. 3. lozamme ܠܳܙܰܡܡܶܗ lazëmme ܠܰܙܷܡܡܶܗ
2. lozamxu ܠܳܙܰܡܟ݂ܘ lazëmxu ܠܰܙܷܡܟ݂ܘ
1. lozamlan ܠܳܙܰܡܠܰܢ lazëmlan ܠܰܙܷܡܠܰܢ

 

2) Verb med /l/ ܠ‍ som tredje rotkonsonant

nfl ܢܦܠ I + L-Suf.: nofele – nafile ܢܰܦܝܠܶܗ – ܢܳܦܶܠܶܗ "falla (till); tillfalla, ha rätt till"

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. nofele ܢܳܦܶܠܶܗ nafile ܢܰܦܝܠܶܗ
3. f. nofela ܢܳܦܶܠܰܗ nafila ܢܰܦܝܠܰܗ
2. m. nofelux ܢܳܦܶܠܘܟ݂ nafilux ܢܰܦܝܠܘܟ݂
2. f. nofelax ܢܳܦܶܠܰܟ݂ nafilax ܢܰܦܝܠܰܟ݂
1. nofeli ܢܳܦܶܠܝ nafili ܢܰܦܝܠܝ
pl. 3. nofalle ܢܳܦܰܠܠܶܗ nafëlle ܢܰܦܷܠܠܶܗ
2. nofalxu ܢܳܦܰܠܟ݂ܘ nafëlxu ܢܰܦܷܠܟ݂ܘ
1. nofelan ܢܳܦܶܠܰܢ nafilan ܠܰܙܷܡܠܰܢ

 

3) Verb med /y/ܝ som tredje rotkonsonant

hwy ܗܘܝ I + L-Suf.: howele – hawile ܗܳܘܶܠܶܗ – ܗܰܘܝܠܶܗ "att nedkomma med" (G.17a)

    Presensbas Preteritum
sg. 3. m. howele ܗܳܘܶܠܶܗ hawile ܗܰܘܝܠܶܗ
3. f. howela ܗܳܘܶܠܰܗ hawila ܗܰܘܝܠܰܗ
2. m. howelux ܗܳܘܶܠܘܟ݂ hawilux ܗܰܘܝܠܘܟ݂
2. f. howelax ܗܳܘܶܠܰܟ݂ hawilax ܗܰܘܝܠܰܟ݂
1. howeli ܗܳܘܶܠܝ hawili ܗܰܘܝܠܝ
pl. 3. howalle ܗܳܘܰܠܠܶܗ hawëlle ܗܰܘܷܠܠܶܗ
2. howalxu ܗܳܘܰܠܟ݂ܘ hawëlxu ܗܰܘܷܠܟ݂ܘ
1. howelan ܗܳܘܶܠܰܢ hawilan ܗܰܘܝܠܰܢ