Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Förkortningar och symboler
Innehåll Läs och förstå–text ellerdialog
Videoklipp Hör och förstå
Övningar Översätt och lär dig
Ordlista Dialog
Lyssna–Ljudfilonline    

 

D

övning

f.

feminin

G

grammatik

Inf.

infinitiv

intr.

intransitiv

L.

lektion

m.

maskulin

P.

person

Pl.

plural

Präp.

preposition

Prät.

preteritum

s.

se

Sg.

singular

Suf.

suffix

tr.

transitiv

   

I

verbal stam I

Ip

passivstam I

II

verbalstam II

IIp

passiv stam II

III

verbalstam III

IIIp

passiv stam III

 

* Resultaten och lösningarna tillövningarna samt alla ljud-och videofiler, finns tillgängliga på vår hemsidawww.surayt.com, tillsammans med online-versionen avkursenŠlomo Surayt.