Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

 Kulture 16

Gifta

På bara ett par decennier har traditionerna kring giftermål förändrats mycket sedan Assyrier/Syrianer etablerat sig i västvärlden. I Turabdin gifte folk sig vid en väldigt ung ålder, innan de fyllt arton år. Utöver detta var äktenskapen ofta arrangerade. Däremot förekom det även fall där par rymde och gifte sig, mot deras föräldrars vilja och samtycke.

Oftast, om paret lyckades få deras äktenskap välsignat av en präst någon annanstans ifrån, återvände de och levde lyckliga i sin by.

Assyrier/Syrianer som bor i västvärlden har tagit efter de lokala traditionerna för giftermål. De har börjat gifta sig vid en äldre ålder på grund av sin strävan efter högre utbildning och karriär. De vill även själva få besluta om vem de ska gifta sig med, även om föräldrar alltid försöker att påverka deras beslut på ett eller annat sätt. Utöver detta, efter äktenskapsceremonin i kyrkan, anordnas den stora efterföljande festen oftast för hundratals personer med middag och dans tills efter midnatt. På grund av spridning av släkter reser folk ofta utomlands för att kunna närvara på varandras bröllop. Detta är ett tillfälle för spridda familjer och släkter att samlas och umgås med varandra.