Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Surgoḏo Kalender ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
I den här lektionen lär vi oss
  • uppgifter om kalendern
  • om årstiderna
  • namnen på månaderna och veckodagarna