Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
annaqla nu ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ
aṯoyo kommande (m.) ܐܰܬ݂ܳܝܐ
basyo nog! tillräckligt ܒܰܣ ܝܐ
baṣo buss ܒܰܨܐ
bëlḥuḏe mazlo enkelriktad väg ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܡܰܙܠܐ
bësëklet cykel ܒܷܣܷܟܠܶܬ
bi ḥarayto till slut, slutligen ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ
buḥrono prov ܒܘܚܪܳܢܐ
casqo svårt, komplicerat ܥܰܣܩܐ
cawje kurva ܥܰܘܔܶܐ
cboro l darbo rišoyo infart till huvudled ܥܒܳܪܐ ܠܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ
darbo dab bësëkletat cykelbana ܕܰܪܒܐ ܕܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ
darbo dam mhalxone gångbana ܕܰܪܒܐ ܕܰܡ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܶܐ
darbo dar raḏoyote bilväg, motorled ܕܰܪܒܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܰܝܳܬ݂ܶܐ
darbo du tren järnvägsspår ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܬܪܶܢ
darbo ḥiṣo motorväg ܕܰܪܒܐ ܚܝܨܐ
darbo rišoyo huvudled ܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ
dawrënto rondell ܕܰܘܪܷܢܬܐ
dcar backa, tillbaka (imp.) ܕܥܰܪ
deri yawmo nästa dag ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ
egarṯo brev ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ
ëšmo ëšmo gradvis, över tid, lite i taget, långsamt ܐܷܫܡܐ ܐܷܫܡܐ
ëzze w oṯewa han brukade gå/åka fram och tillbaka ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ
ftiḥolan vi öppnade den (f.) ܦܬܝܚܳܠܰܢ
gabo ḥreno andra sidan ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ
gëdšo olycka, krock (bilolycka) ܓܷܕܫܐ
hërge du qloco körlektioner ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
hërge du trafik teorilektioner i trafikkunskap ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ
hul dë mhalax šuġlan ṭawwo till dess att vår verksamhet går bra ܗܘܠ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܛܰܘܘܐ
huwe ḥaq d de betalade (något) ܗܘܘܶܗ ܚܰܩ ܕ
ḥa yawmo en dag ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ
ḥëzyolux du såg den (f.) ܚܷܙܝܳܠܘܟ݂
ḥzalli jag såg dem ܚܙܰܠܠܝ
inaqla d då/ när/ den gången då ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕ
jbir han blev tvungen ܔܒܝܪ
karxuṯo  medborgarkontor, stadshus (myndighet) ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ
klay här: stop! stanna! ܟܠܰܝ
macmarranne de byggde sig (ett hus) ܡܰܥܡܰܪܪܰܢܢܶܗ
madrašto du qloco körskola ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
maḥat bolo lägg märke till, var uppmärksam på ܡܰܚܰܬ ܒܳܠܐ
maqlab
- maqlab i sohduṯayḏe
ända, omvandla
- här: få sitt körkort erkänt
ܡܰܩܠܰܒ
- ܡܰܩܠܰܒ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ
masëmle i raḏayto han lät reparera bilen ܡܰܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
maṣraf du gëdšo kostnader för bilolyckan/ krocken ܡܰܨܪܰܦ ܕܘ ܓܷܕܫܐ
maydat hërge du tar lektioner ܡܰܝܕܰܬ ܗܷܪܓܶܐ
mazlo w maṯyo här: väg med mötande trafik ܡܰܙܠܐ ܘܡܰܬ݂ܝܐ
metro tunnelbana ܡܶܬܪܐ
me zawno sedan länge ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ
mëdle i sohduṯo du qloco han tog körkortet ܡܷܕܠܶܗ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
mëftakar - mëftakarle tänka ܡܷܦܬܰܟܰܪ ܆ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܶܗ
mëftaxar - mëftaxarle vara stolt ܡܷܦܬܰܟ݂ܰܪ ܆ ܡܷܦܬܰܟ݂ܰܪܠܶܗ
mëḥtaram - mëḥtaramle respektera/ ära ܡܷܚܬܰܪܰܡ ܆ ܡܷܚܬܰܪܰܡܠܶܗ
mërralle de sade till honom ܡܷܪܪܰܠܠܶܗ
mëstafad - mëstafadle profitera ܡܷܣܬܰܦܰܕ ܆ ܡܷܣܬܰܦܰܕܠܶܗ
mëstacmal - mëstacmele använda/nyttja ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ ܆ ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ
mëštabhar - mëštabharle vara stolt ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ ܆ ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ
mëštace - mëštacele spela/ leka ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܆ ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ
mëštacmar - mëštacmarle kolonisera ܡܷܫܬܰܥܡܰܪ ܆ ܡܷܫܬܰܥܡܰܪܠܶܗ
mëštawḥar - mëštawḥarle vara sen ܡܷܫܬܰܘܚܰܪ ܆ ܡܷܫܬܰܘܚܰܪܠܶܗ
mëštawtaf - mëštawtafle delta ܡܷܫܬܰܘܬܰܦ ܆ ܡܷܫܬܰܘܬܰܦܠܶܗ
mëtnabe -mëtnabele förutsäga, förutspå ܡܷܬܢܰܒܶܐ ܆ ܡܷܬܢܰܒܶܠܶܗ
mëtṣawar - mëtṣawarle föreställa (sig) ܡܷܬܨܰܘܰܪ ܆ ܡܷܬܨܰܘܰܪܠܶܗ
mëttafaq - mëttafaqle komma överens, enas ܡܷܬܬܰܦܰܩ ܆ ܡܷܬܬܰܦܰܩܠܶܗ
mëtyaqan - mëtyaqanle tro, anta ܡܷܬܝܰܩܰܢ ܆ ܡܷܬܝܰܩܰܢܠܶܗ
mëtwaqac - mëtwaqacle förvänta (sig) ܡܷܬܘܰܩܰܥ ܆ ܡܷܬܘܰܩܰܥܠܶܗ
mëzdahar - mëzdaharle akta (sig), vara försiktig ܡܷܙܕܰܗܰܪ ܆ ܡܷܙܕܰܗܰܪܠܶܗ
mfatašle han undersökte ܡܦܰܬܰܫܠܶܗ
mḥalqe ne de är slängda/ kastade ܡܚܰܠܩܶܐ ܢܶܐ
mḥalqënxu ni har slängt dem ܡܚܰܠܩܷܢܟ݂ܘ
midole han tog den (f.) ܡܝܕܳܠܶܗ
mnico förbjuden ܡܢܝܥܐ
moṭor motor, motorcykel ܡܳܛܳܪ
mqaydole cal ëšme han registrerade den (f.) i sitt namn ܡܩܰܝܕܳܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ
mqaydile cal ëšme d ruḥe han registrerade dem i sitt namn ܡܩܰܝܕܝܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ ܕܪܘܚܶܗ
mu yawmawo från den dagen, från och med då ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ
mucdo w azolo från och med nu ܡܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ
naqlawoṯe ibland, då och då ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ
otomat automat ܐܳܬܳܡܰܐܬ
park parkeringsplats ܦ݁ܰܪܟ
polis polis ܦ݁ܳܠܝܣ
qayëm han steg upp; sedan ܩܰܝܷܡ
qëryole han läste den (f.) ܩܷܪܝܳܠܶܗ
qolac (han) kör ܩܳܠܰܥ
qloco körning ܩܠܳܥܐ
qonune regler, lagar ܩܳܢܘܢܶܐ
raḏayto bil ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
raḏayto ḥaṯto en ny bil ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ
raḏayto mëstacmalto en begagnad bil ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ
rḥëmme de gillade, tyckte om ܪܚܷܡܡܶܗ
sëmle gëdšo han var med om en olycka/ krock ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕܫܐ
sigorta försäkring ܣܝܓܳܪܬܰܐ
sohduṯo du qloco körkort ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
suj skuld, fel ܣܘܔ
trafik trafik ܬܪܰܦܝܟ
tren tåg ܬܪܶܢ
triṣo riktig, korrekt ܬܪܝܨܐ
ṭranxu ni har lämnat dem ܛܪܰܢܟ݂ܘ
warqe di raḏayto registreringsbevis ܘܰܪܩܶܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
warqe du zwono köpeavtal ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܙܘܳܢܐ
xabrux yo du (m.) har rätt ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ
xayëftër snabbare ܟ݂ܰܝܷܦܬܷܪ
xṭuṭe daš šafoce övergångsställe ܟ݂ܛܘܛܶܐ ܕܰܫ ܫܰܦܳܥܶܐ
yalifi cal de vande sig vid… ܝܰܠܝܦܝ ܥܰܠ
zawnina vi köper ܙܰܘܢܝܢܰܐ
zwënlele han köpte sig ܙܘܷܢܠܶܠܶܗ
zwinalle de köpte den (f.) ܙܘܝܢܰܠܠܶܗ