Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Förord

Šlomo Surayt – En introduktionskurs till surayt (turoyo)” har utvecklats inom ramarna för det Arameiska-Online Projektet (2014-2017), förverkligat av ett konsortium bestående av fyra europeiska universitet – Fria Universitetet i Berlin (Koordinator), Universitetet i Bergen (ansökande), Universitetet i Cambridge, Leipzigs Universitet – och St Ephrem Syrisk Ortodoxa klostret i Nederländerna. Detta projekt, som delvis finansierats av Erasmus+ programmet inom Europeiska Unionen, har utvecklat en online kurs och ytterligare läromedel i surayt, som klassas som ett kritiskt utrotningshotat språk enligt UNESCO.

Kursens innehåll har producerats enligt en iterativ process, ledd av Prof. Dr. Shabo Talay vid Fria Universitetet i Berlin. Varje avsnitt har granskats ett flertal gånger av teamets medlemmar. Utöver detta har kursinnehållet och metodologin utvärderats av en rådgivande kommitté samt externa volontärer.

Denna kurs är resultatet av en lång och krävande process av teamarbete bestående av innehållsutvecklare, granskare, översättare, tekniska redaktörer, layout designers och mjukvaruutvecklare.  Trots flertalet granskningar är vi fullt medvetna om att läsare eventuellt kan finna misstag och att det finns utrymme för förbättring. Vi ber därmed våra läsare att dela med sig och ge feedback till kursens utvecklare genom att mejla: aramaic.online@gmail.com.

Vi vill tacka alla som gjort detta projekt möjligt. Först och främst alla partnerorganisationer och deras medarbetare som varit involverade; Norska Centrum för Internationellt Utbildningssamarbete (SIU), våra samarbetspartners KANO Suryoyo och Inanna Stiftelsen. Vi är tacksamma för alla organisationer och individer som stöttat detta projekt under spridningen inom diverse europeiska länder.

Ett särskilt tack till Arve Kjell Uthaug och Dr. Ludmila Torlakova från Universitetet i Bergen för deras ovärderliga stöd och involvering i alla faser av Arameiska-Online Projektet.

 

Berlin, Juli 2017

Shabo Talay

På uppdrag av Arameiska-Online Projektet