Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Muzoġo w maye Väder och Vatten ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܘܡܰܝܶܐ
I denna lektion får vi lära oss om
  • hur man talar om vädret.
  • om vattnets kretslopp.
  • om människans och naturens avhängighet av vatten.