Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
badle, Pl. badlat kostym ܒܰܕܠܶܐ، ܒܰܕܠܰܬ
bёlḥuḏe enbart, endast ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ
be babe föräldrar, familj ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ
beroxo vigsel ܒܶܪܳܟ݂ܐ
bote hus (pl.) ܒܳܬܶܐ
cade, Pl. cadat tradition, traditioner ܥܰܕܶܐ، ܥܰܕܰܬ
cam gaba bredvid henne/den ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ
cisaqṯo, Pl. cisaqyoṯe ring, ringar ܥܝܣܰܩܬ݂ܐ، ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ
cito kyrka ܥܝܬܐ
claymo kille, ung man ܥܠܰܝܡܐ
claymṯo tjej, ung kvinna ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ
dahole trumma ܕܰܗܳܠܶܐ
fësṭan klänning ܦܷܣܛܰܢ
qart di mëštuṯo inbjudningskort ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
gawrono gifta mig (f.) ܓܰܘܪܳܢܐ
gowarno gifta mig (m.) ܓܳܘܰܪܢܐ
ḥalyuṯo sötsaker ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ
ḥarayto di šabṯo veckoslut, helg ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ
ḥubo kärlek ܚܘܒܐ
i asiruṯaṯṯe deras relation ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ
kafo d warde blombukett ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ
kёbcallux jag (f.) vill ha dig (m.) ܟܷܐܒܥܰܠܠܘܟ݂
këre hyra ܟܷܪܶܐ
komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe de presenterar sig för varandra ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
komëjġoli de pratar ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ
koqëryo zëdqe hon studerar juridik ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ
korëḥmallux jag (f.) älskar dig (m.) ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)
koroḥamnax jag (m.) älskar dig (f.) ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)
košotën de dricker ܟܳܫܳܬܷܢ
koṯe han kommer ܟܳܐܬ݂ܶܐ
koyotaw han sitter ܟܳܝܳܬܰܘ
kuḥlo kajal; här: smink ܟܘܚܠܐ
layt qëṭro det är inget problem ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ
bi qamayto först ܒܝ ܩܰܡܰܝܬ
lqayto qamayto första mötet/träffen ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ
luḥo d ḥeḏoro lista på förberedelser ܠܘܚܐ ܕܚܷܕ݂ܳܪܐ
luḥo da zmine gästlista ܠܘܚܐ ܕܰܙܡܝܢܶܐ
madrašto skola ܡܰܕܪܰܫܬܐ
makëfyono tillräckligt ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ
mcalaqle han hängde ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ
mdawamme de fortsatte ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ
mën komëftakrat? vad tänker du (f.)? ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟
mëštuṯo bröllop, bröllopsfest ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
mhanalle de lyckönskade ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ
mšaralle de började ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
muklo mat ܡܘܟܠܐ
mxiruṯo trolovning ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ
qanyo penna ܩܰܢܝܐ
qašo präst ܩܰܫܐ
qay? Varför? Hurså? ܩܰܝ؟
qayaṣto frisörska ܩܰܝܰܨܬܐ
qayṭo sommar ܩܰܝܛܐ
qḏola hennes hals ܩܕ݂ܳܠܰܗ
qonunoyiṯ legitimt, lagenligt, regelrätt; här:formellt ܩܳܢܘܢܳܐܝܬ݂
rëġše känslor ܪܷܓ݂ܫܶܐ
rënyo idé, föslag ܪܷܢܝܐ
rušmoyiṯ officiell, officiellt ܪܘܫܡܐܝܬ݂
ṣalon lokal ܨܰܠܳܢ
ṣlibo kors ܨܠܝܒܐ
ṣluṯo bön ܨܠܘܬ݂ܐ
ṭawtër bättre ܛܰܘܬܷܪ
tayimo (den) tog slut ܬܰܝـܝܡܐ
ṭlëbbe xatër de tog farväl ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ
ṭlobo förlovning, att be om någons hand i giftermål ܛܠܳܒܐ
wacdo träff; löfte ܘܰܥܕܐ
warqo papper ܘܰܪܩܐ
yariwo hon har vuxit upp ܝܰܪܝܘܐ
yërwo (att) den/hon växer ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)
zamore sångare ܙܰܡܳܪܶܐ
zërnaye zurna ܙܷܪܢܰܝܶܐ