Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
arye lejon (pl.) ܐܰܪܝܶܐ
aṯi u zabno (d)
- aṯi u zabno d nëfqi w ducri lu bayto
det är dags (att) (bokst. tiden har kommit för (att))
- det blev dags att gå ut (från djurparken) och åka hem
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܙܰܒܢܐ (ܕ)
- ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܕܢܷܦܩܝ ܘܕܘܥܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ
ayle rådjur (pl.) ܐܰܝܠܶܐ
babġe papegojor ܒܰܒܓ݂ܶܐ
barimi
- heš lo barimi cal ruḥayye
de snurrade runt
- de hann knappt se sig omkring, bokst. de hann knappt snurra runt sig själva
ܒܰܪܝܡܝ
- ܗܶܫ ܠܐ ܒܰܪܝܡܝ ܥܰܠ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ
basro kött ܒܰܣܪܐ
baynoṯayye bland dem/dessa ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝܝܶܗ
bume ugglor (pl.) ܒܘܡܶܐ
cabirina vi gick in ܥܰܒܝܪܝܢܰܐ
cal u xer gratulationer! hjärtliga lyckönskningar! ܥܰܠ‌ ܐܘ ܟ݂ܶܪ
caynayxu
- gëd ḥozitu b caynayxu
era ögon
- ni kommer att få se med egna ögon
ܥܰܝܢܰܝܟ݂ܘ
- ܓܷܕ ܚܳܙܝܬܘ ܒܥܰܝܢܰܝܟ݂ܘ
croḏe vildåsnor ܥܪܳܕ݂ܶܐ
d
- d howalxu šwole
- d howewayli zabno
- d ṭorënwa mëštace u Afrem
att, om
- om ni har frågor
- om jag hade haft tid
- om det lät Afrem spela
ܕ
- ܕܗܳܘܰܠܟ݂ܘ ܫܘܳܠܶܐ
- ܕܗܳܘܶܘܰܝܠܝ ܙܰܒܢܐ
- ܕܛܳܪܷܢܘܰܐ ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ
dëbbat björnar ܕܷܒܒܰܬ
dewe vargar ܕܶܘܶܐ
disa åter, igen, återigen ܕܝܣܰܐ
dulfine delfiner ܕܘܠܦܝܢܶܐ
en (d)
- en d zërwalxu Ṭurcabdin
om/ifall
- om ni hade besökt Ṭurcabdin
ܐܶܢ (ܕ)
- ܐܶܢ ܕܙܷܪܘܰܠܟ݂ܘ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
ëmmowalle hon brukade berätta för dem, hon sade till dem ܐܷܡܡܳܘܰܠܠܶܗ
ënkan (~ d) ifall ܐܷܢܟܰܐܢ (~ ܕ)
fahde leoparder, pantrar ܦܰܗܕܶܐ
faqiro arm, stackare, fattig (m. sg.) ܦܰܩܝܪܐ
fëtqe biljetter, entrébiljetter ܦܷܬܩܶܐ
file elefanter ܦܝܠܶܐ
gado tur, lycka ܓܰܕܐ
gamle kameler ܓܰܡܠܶܐ
ganṯo daḥ ḥäyewën djurpark, zoo ܓܰܢܬ݂ܐ ܕܰܚ ܚܱܝܶܘܷܢ
gëd ëḏcituwa ni hade vetat ܓܷܕ ܐܷܕ݂ܥܝܬܘܘܰܐ
gëd ḥoziwayna ḥḏoḏe vi skulle ha setts/träffats, vi skulle ha sett varandra ܓܷܕ ܚܳܙܝܘܰܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
gëd koṯawwayno jag skulle ha skrivit ܓܷܕ ܟܳܬ݂ܰܘܘܰܝܢܐ
gëd oṯe l bolan vi kommer att komma ihåg det ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܒܳܠܰܢ
gëd mëfṣoḥi de kommer att glädjas/ bli glada ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝ
gëd mitawblat du kommer att föras ܓܷܕ ܡܝܬܰܘܒܠܰܬ
gëd sëlqowa hon skulle ha kommit upp ܓܷܕ ܣܷܠܩܳܘܰܐ
gomuše bufflar ܓܳܡܘܫܶܐ
gud om ܓܘܕ
häka om/ifall ܗܱܟܰܐ
huyo brëxto hjärliga lyckönskningar! bokst. må den/det (f.) vara välsignad/t ܗܘܝܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ
ḥarḏone ödlor ܚܰܪܕ݂ܳܢܶܐ
ḥawlo rep ܚܰܘܠܐ
ḥmore åsnor ܚܡܳܪܶܐ
ḥulde mullvadar ܚܘܠܕܶܐ
ḥwarṯo vännina, vän (f.) ܚܘܰܪܬ݂ܐ
ḥzanwanne de hade sett dem ܚܙܰܢܘܰܢܢܶܗ
iḏa (d)
- iḏa d ëṯyatwa
om
- om du (f.) hade kommit
ܐܝܕ݂ܰܐ (ܕ)
- ܐܝܕ݂ܰܐ ܕܐܷܬ݂ܝܰܬܘܰܐ
inaqla d då, vid den tid då ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕ
kangure kängurur ܟܰܢܓܘܪܶܐ
kobeli an ger mig ܟܳܐܒܶܠܝ
kobënne de ger dem ܟܳܐܒܷܢܢܶܗ
kogorašle han drar honom/till honom ܟܳܓܳܪܰܫܠܶܗ
kokoṯaw han skriver ܟܳܟܳܬ݂ܰܘ
komaḥtënne
- aṭ ṭayre komaḥtënne baq qlubye
- komaḥtënne u calofo baq qlubye
de lägger/ställer dem
- de lägger fåglarna i burar
- de lägger fodret i burarna (till dem)
ܟܳܡܰܚܬܷܢܢܶܗ
- ܐܰܛ ܛܰܝܪܶܐ ܟܳܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܰܩ ܩܠܘܒܝܶܐ
- ܟܳܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܐܘ ܥܰܠܳܦܐ ܒܰܩ ܩܠܘܒܝܶܐ
komarle han säger till honom ܟܳܐܡܰܪܠܶܗ
komasalmi
- komasalmënne lu polis
- komasalmënne i egarṯo du faṭëryarxo
de överlämnar
- de överlämnar dem till polisen
- de överlämnar Patriarkens brev till dem
ܟܳܡܰܣܰܠܡܝ
- ܟܳܡܰܣܰܠܡܷܢܢܶܗ ܠܘ ܦ݁ܳܠܝܣ
- ܟܳܡܰܣܰܠܡܷܢܢܶܗ ܐܝ ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܦܰܛܷܪܝܰܪܟ݂ܐ
komnaḏfi de rengör, städar ܟܳܡܢܰܕ݂ܦܝ
komoyad
- komoyadli cam ruḥe
- komoyadli kṯowo cam ruḥe
han tar
- han tar mig med sig
- han tar med sig en bok till mig
ܟܳܡܳܝܰܕ
- ܟܳܡܳܝܰܕܠܝ ܥܰܡ ܪܘܚܶܗ
- ܟܳܡܳܝܰܕܠܝ ܟܬ݂ܳܘܐ ܥܰܡ ܪܘܚܶܗ
komšafro foṯa hon sminkar sig, bokst. hon förskönar sitt ansikte ܟܳܡܫܰܦܪܐ ܦܳܬ݂ܰܗ
korëḥmalle hon älskar/tycker om dem ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܶܗ
kowënne moro de tar hand om dem ܟܳܘܷܢܢܶܗ ܡܳܪܐ
kurfe ormar ܟܘܪܦܶܐ
kurḥe (djur)inhängnader ܟܘܪܚܶܐ
lo komajro hon vågar inte ܠܐ ܟܳܡܰܔܪܐ
lo komiqafën de kan inte hittas, här: de är sällsynta ܠܐ ܟܳܡܝܩܰܦܷܢ
lobac han vill inte (det) ܠܳܐܒܰܥ
loṯe
- ṭro loṯe
han kommer inte
- han bör inte komma
ܠܳܐܬ݂ܶܐ
- ܛܪܐ ܠܳܐܬ݂ܶܐ
majbur d det är nödvändigt, man måste ܡܰܔܒܘܪ ܕ
mama mamma, mor ܡܰܡܰܐ
mamanto
- dukṯo  mamanto
säker (f. Sg.)
- skyddat område, säkert ställe
ܡܐܰܡܰܢܬܐ
- ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܐܰܡܰܢܬܐ
mašafcina vi tillbringar ܡܰܫܰܦܥܝܢܰܐ
maṭën de kommer fram ܡܰܛܷܢ
mazcaqqe de ropade, skrek ܡܰܙܥܰܩܩܶܗ
mëfṣeḥu gläd er! Ha så roligt! ܡܷܦܨܶܚܘ
mëštuṯo bröllop ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ
mfanyowa
- mfanyowa b karyo karyo
hon svarade
- hon svarade i korthet
ܡܦܰܢܝܳܘܰܐ
- ܡܦܰܢܝܳܘܰܐ ܒܟܰܪܝܐ ܟܰܪܝܐ
mitaḥti de placeras/ ställs/ läggs ܡܝܬܰܚܬܝ
mšadritu ni skickar ܡܫܰܕܪܝܬܘ
mšaylina vi frågar ܡܫܰܝܠܝܢܰܐ
mšayne tama (Pl.) ܡܫܰܝܢܶܐ
nëmre tigrar ܢܷܡܪܶܐ
nune fiskar ܢܘܢܶܐ
pingwine pingviner ܦ݁ܝܢܓܘܝܢܶܐ
qaḥfogulo sköldpadda ܩܰܚܦܳܓܘܠܐ
qašti min mormor/ farmor ܩܰܫܬܝ
qënṭo fara ܩܷܢܛܐ
qlubye burar ܩܠܘܒܝܶܐ
qufe apor ܩܘܦܶܐ
rwiḥo, f. rwëḥto, Pl. rwiḥe bred, vid, vidsträckt ܪܘܝܚܐ܆ ܪܘܷܚܬܐ܆ ܪܘܝܚܶܐ
sësye hästar ܣܷܣܝܶܐ
soruḥe vilda (Pl.) ܣܳܪܘܚܶܐ
sṭabile stall ܣܛܰܒܝܠܶܐ
ṣawmo fasta ܨܰܘܡܐ
ṣërtoṯe bilder ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šarye fria, obundna ܫܰܪܝܶܐ
šuqone vägar ܫܘܩܳܢܶܐ
tacle rävar ܬܰܥܠܶܐ
ṭacina vi glömde ܛܰܥܝܢܰܐ
ṭayre fåglar ܛܰܝܪܶܐ
xariṭa karta ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ
xliṯo no jag (f.) är ledig ܟ݂ܠܝܬ݂ܐ ܢܐ
yawmo basimo en härlig dag ܝܰܘܡܐ ܒܰܣܝܡܐ
yëlfina vi lär oss ܝܷܠܦܝܢܰܐ
zabno xalyo fritid ܙܰܒܢܐ ܟ݂ܰܠܝܐ
zcure (små) barn ܙܥܘܪܶܐ
zorife giraffer ܙܳܪܝܦܶܐ
zwënla hon köpte ܙܘܷܢܠܰܗ