Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Mazlo l Ṭurcabdin En resa till Turabdin ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
I den här lektionen lär vi oss om
  • att planera en resa till Turabdin.
  • resrutten och programmet för resan till Turabdin.
  • Simons intryck av sin första resa till Turabdin.