Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Yulfono Studier ܝܘܠܦܳܢܐ
I denna lektion får vi lära oss om
  • svårigheten i att välja studieinriktning och ämne.
  • hjälp i att hitta en lämplig studieort.
  • möjligheterna till utlandsstudier genom Erasmusprogrammet.