Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Kultur 9

Assyriernas/syrianernas kalender baseras på livet i och runt kyrkan. Därför hittar man många datum som är markerade som religiösa högtider eller tillägnade helgon och datum som är märkta som fastedagar. Den syrisk-ortodoxa kyrkan, liksom andra ortodoxa kyrkor, använder fortfarande en kalender införd av Julius Caesar år 46 f.Kr., där året bestod av 365 dagar och vart fjärde år 366 dagar. Historiskt sett är kyrkokalendern också baserad på förkristna kulturella traditioner i regionen.

Talesättet: ḥa b oḏar bëḥto b qeno antyder en säsongsmässig förändring; så fort det är den första dagen i mars kommer man att se det första ägget i (fågel)boet.