Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
arġalto, Pl. arġalyoṯe översvämning ܐܰܪܓ݂ܰܠܬܐ ܆ ܐܰܪܓ݂ܰܠܝܳܬ݂ܶܐ
barqe blixtar ܒܰܪܩܶܐ
briṯo världen ܒܪܝܬ݂ܐ
bolo: latli mede cal boli sinne: i har inget i åtanke ܒܳܠܐ: ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܝ
bu noquṣo åtminstone ܒܘ ܢܳܩܘܨܐ
calcole stormar ܥܰܠܥܳܠܶܐ
caywo, Pl. caywe moln ܥܰܝܘܐ ܆ ܥܰܝܘܶܐ
cëlmo tliṯoyo tredje världen ܥܷܠܡܐ ܬܠܝܬ݂ܳܝܐ
celoyo bi hawa högt uppe i luften ܥܶܠܳܝܐ ܒܝ ܗܰܘܰܐ
colën de stiger ܥܳܠܷܢ
fëtyuno, Pl. fëtyune vattenkran/-ar ܦܷܬܝܘܢܐ ܆ ܦܷܬܝܘܢܶܐ
fošar (~ u gliḏo) (isen) smälter ܦܳܫܰܪ (ܐܘ ܓܠܝܕ݂ܐ)
galuḏo, Pl. galuḏe fryst/-a ܓܰܠܘܕ݂ܐ ܆ ܓܰܠܘܕ݂ܶܐ
gëd ṣohina vi kommer att bli törstiga ܓܷܕ ܨܳܗܝܢܰܐ
gliḏo is ܓܠܝܕ݂ܐ
ġer mi hawa förutom vädret ܓ݂ܶܪ ܡܝ ܗܰܘܰܐ
hawa ḥëṣto starka vindar ܗܰܘܰܐ ܚܷܨܬܐ
ḥarṣabṯo hagel ܚܰܪܨܰܒܬ݂ܐ
ḥaye liv ܚܰܝܶܐ
ḥaywan, Pl. ḥäyewën djur ܚܰܝܘܰܢ ܆ ܚܱܝܶܘܷܢ
ilono, Pl. ilone träd ܐܝܠܳܢܐ ܆ ܐܝܠܳܢܶܐ
jam, Pl. jamat glasruta/-or ܔܰܐܡ ܆ ܔܰܡܰܬ
jamde kyla ܔܰܡܕܶܐ
jamudo, f. jamëdto, Pl. jamude kall/-a ܔܰܡܘܕܐ، ܔܰܡܷܕܬܐ، ܔܰܡܘܕܶܐ
komazici de skrämmer (de är skrämmande) ܟܳܡܰܙܝܥܝ
komëtyaqnono jag tror (f.) ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܳܢܐ
komiḥalaf det/den förändras ܟܳܡܝܚܰܠܰܦ
košuḥni de värms upp ܟܳܫܘܚܢܝ
koṣohina vi blir törstiga ܟܳܨܳܗܝܢܰܐ
kruxyo dam maye vattnets kretslopp ܟܪܘܟ݂ܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ
kyono natur ܟܝܳܢܐ
lahgo ånga ܠܰܗܓܐ
lahgoyo gasformig ܠܰܗܓܳܝܐ
macërbo Väst(världen) ܡܰܥܷܪܒܐ
Madënḥo Mëṣcoyo Mellanöstern ܡܰܕܷܢܚܐ ܡܷܨܥܳܝܐ
malḥo (f.) salt ܡܰܠܚܐ (ܐܬ݂)
maṣre b beroende (av) ܡܰܨܪܶܐ ܒـ
maṭro; oṯe maṭro regn; det regnar ܡܰܛܪܐ؛ ܐܳܬ݂ܶܐ ܡܰܛܪܐ
maṭre ḥiṣe kraftigt regn, skyfall ܡܰܛܪܶܐ ܚـܝܨܶܐ
maye (Pl.) vatten ܡܰܝܶܐ
maye galuḏe fryst vatten ܡܰܝܶܐ ܓܰܠܘܕ݂ܶܐ
maye lahgoye Vattenånga, vatten i gasform ܡܰܝܶܐ ܠܰܗܓܳܝܶܐ
maye ḥalye sötvatten ܡܰܝܶܐ ܚܰܠܝܶܐ
maye maluḥe saltvatten ܡܰܝܶܐ ܡܰܠܘܚܶܐ
maye naḏife rent vatten ܡܰܝܶܐ ܢܰܕ݂ܝܦܶܐ
maye xayore flytande vatten ܡܰܝܶܐ ܟ݂ܰܝܳܪܶܐ
mazicone (de är) skrämmande (pl.) ܡܰܙܝܥܳܢܶܐ
mëḥze den/det syns, den/det hittas ܡܷܚܙܶܐ
mir det sägs/rapporteras ܡܝܪ
muzoġo väder, klimat ܡܘܙܳܓ݂ܐ
näḏafa hygien, renhet ܢܱܕ݂ܰܦܰܐ
nahro, Pl. nahre flod, floder ܢܰܗܪܐ ܆ ܢܰܗܪܶܐ
noquṣo (bu ~) åtminstone ܢܳܩܘܨܐ (ܒܘ ...)
qëṭro, Pl. qëṭre problem ܩܷܛܪܐ ܆ ܩܷܛܪܶܐ
qoyam calcole stormar uppstår/bildas ܩܳܝܰܡ ܥܰܠܥܳܠܶܐ
raḏayto, Pl. raḏoyoṯe bil ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܆ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ
rawmo, Pl. rawme sjö, damm ܪܰܘܡܐ ܆ ܪܰܘܡܶܐ
saymina ḥšowo d vi måste räkna med… ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܚܫܳܘܐ ܕ
sniqoyo d beroende av, i behov av ܣܢܝܩܳܝܐ ܕ
ṣbuṯo šaḥënto angeläget diskussionsämne ܨܒܘܬ݂ܐ ܫܰܚܷܢܬܐ
ṣefoyo dam maye vattenrening(sverk) ܨܶܦܳܝܐ ܕܰܡ ܡܰܝܶܐ
šrayto lösning ܫܪܰܝܬܐ
šuḥlofo du muzoġo klimatförändring ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ
šušoṭo utveckling ܫܘܫܳܛܐ
talgo snö ܬܰܠܓܐ
tëšroyoṯe höst ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ
ṭebe nyheter ܛܶܒܶܐ
xroṭo daj jamat dar raḏoyoṯe skrapa bilrutorna ܟ݂ܪܳܛܐ ܕܰܔ ܔܰܡܰܬ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ
yamo, Pl. yame hav ܝܰܡܐ܆ ܝܰܡܶܐ
zarocuṯo jordbruk ܙܰܪܳܥܘܬ݂ܐ