Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aṯro land, hemland ܐܰܬ݂ܪܐ
azze han gick ܐܰܙܙܶܗ
basimo god, gott, angenäm (m.) ܒܰܣܝܡܐ
bdewayle de (på)började ܒܕܶܘܰܝܠܶܗ
bramšël igår kväll ܒܪܰܡܫܷܠ
cabër han gick in ܥܰܒܷܪ
u camayḏe sitt/hans folk ܐܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ
caṣriye afton/kväll ܥܰܨܪܝـܝܶܐ
dacër han gick tillbaka, återgick ܕܰܥܷܪ
dayro (f.) kloster ܕܰܝܪܐ (ܐܬ݂)
dëkoṯe platser (pl.) ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ
fṣiḥi de fröjdades, gladde sig, blev glada ܦܨܝـܚـܝ
gëd fayritu ni kommer att flyga ܓܷܕ ܦܰܝܪܝܬܘ
gëd kurxitu ni kommer att besöka ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝܬܘ
gëd maḥkenanxu jag kommer att berätta för er ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܢܰܢܟ݂ܘ
gëd šëfcitu ni kommer att passera ܓܷܕ ܫܷܦܥܝܬܘ
gëd soyamno jag kommer att göra ܓܷܕ ܣܳܝܰܡܢܐ
ḥëdud gräns ܚܷܕܘܕ
ḥozën de ser ܚܳܙܷܢ
ḥzele han såg ܚܙܶܠܶܗ
ḥzeli jag såg ܚܙܶܠܝ
komëtyaqnina vi tror, vi antar ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܝܢܰܐ
kṯawu skriv! (pl.) ܟܬ݂ܰܘܘ
lebo hjärta ܠܶܒܐ
lebo d Ṭurcabdin Turabdins hjärta (centrum) ܠܶܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
maḥki ëšmo berätta lite! ܡܰܚܟܝ ܐܷܫܡܐ
maḥwele han visade, det visade sig ܡܰܚܘܶܠܶܗ
makṯawle han lät skriva ܡܰܟܬ݂ܰܘܠܶܗ
law malḥaqwa han hann inte ܠܰܘ ܡܰܠܚܰܩܘܰܐ
marduṯo kultur ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ
mawḏconuto tillkännagivande ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ
maxtabzabnoye historiska (pl.) ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ
mazlo (Inf.) gå, resa ܡܰܙܠܐ
mḏito stad ܡܕ݂ܝܬܐ
me tamo därifrån ܡܶܐ ܬܰܡܐ
mërle han sade ܡܷܪܠܶܗ
mërre de sade ܡܷܪܪܶܗ
mḥaḏarla hon förberedde ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ
moṭitu (att) ni ankommer ܡܳܛܝܬܘ
mqadamle han närmade sig ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ
mšayalno jag frågar (det) ܡܫܰܝܰܠܢܐ
mšayele han frågade ܡܫܰܝܶܠܶܗ
qaruto nära (f.) ܩܰܪܘܬܐ
qëryawoṯe byar ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
qëryole han läste den/det (affischen) ܩܷܪܝܳܠܶܗ
qralle de studerade, läste ܩܪܰܠܠܶܗ
qriṯo en by ܩܪܝܬ݂ܐ
sëmli jag gjorde ܣܷܡܠܝ
ṣërtoṯe bilder, foton ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
šafici de passerade ܫܰܦܝܥܝ
šafiro, Pl. šafire vacker (m.) ܫܰܦܝܪܐ، ܫܰܦܝܪܶܐ
ṭayasto flygplan ܛܰܝܰܣܬܐ
ṭuro berg ܛܘܪܐ
yariwi de uppväxte upp ܝܰܪܝܘܝ
zayriwayna vi brukade besöka ܙܰܝܪܝܘܰܝܢܰܐ