Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Introduktion

Surayt är ett neo-arameiskt språk som ursprungligen talades i Turabdin, en region i sydöstra Turkiet, som traditionellt sett varit bebodd av syriska kristna. Inom akademin har surayt även kommit att kallas ”turoyo”. Denna akademiska term har dock inte accepterats av folket som talar språket, som vanligtvis använder sig av termen surayt. Denna term sträcker sig tillbaka till klassisk syriska suryå'īṯ som betyder “syriska” eller “sättet syrier talar”. I dagens Europa använder många talare av språket termen suryoyo.

Surayt Map

Figur 1: Kartan visar var surayt ursprungligen talades

I denna kurs har vi valt att använda termen surayt, då språkets användare i Turabdin traditionellt sett använder den. Det kan även användas parallellt med termen turoyo, som har kommit att användas alltmer bland västerländska vetenskapsmän.

Surayt som talas i diasporan är inte densamma som någon av dialekterna som talas i Turabdin. Språket som presenteras i Šlomo Surayt är en mer enhetlig version av surayt, som utvecklats i diasporan, och som kan anses vara unik i dess nya kontext.

Idag talas surayt endast av cirka 1,500 personer i dess ursprungliga område Turabdin. Däremot finns det inom den europeiska diasporan idag över 250,000 personer som kallar språket sitt ”modersmål”. Surayt är inte en dialekt av klassisk syriska (kṯobonoyo), som fortfarande används som ett liturgiskt språk i syriska kyrkor. Surayt tillhör grupperingen österländska neo-arameiska språk, liksom judiska och andra kristna neo-arameiska dialekter i Irak och Iran:

Följande tabell demonstrerar klassificeringen av surayt inom de neo-arameiska språken:

Västerländsk arameiska Österländsk arameiska
Västerländsk neo-arameiska Österländsk neo-arameiska

Maʿlula,
Baxʿa,
Ǧubbʿadīn

Västerländsk syriska Österländsk syriska

Surayt/Turoyo
Mlaḥsō

Nordostlig neo-arameiska (NENA):
Kristen NENA
Judisk NENA
Neo-mandeiska, Iran

Modersmålstalare av surayt kallar sig själva främst för suryoye (Sing. M: suryoyo, F: suryayto). Bland västerländska språk förekommer det en dispyt inom olika grupper gällande benämningen av talarna av språket. Studerande kan stöta på samma grupper med olika namn; såsom assyrier/syrianer, araméer, assyrier och andra versioner av dessa termer. För att undvika diskussioner gällande detta i den svenska versionen av denna kurs har vi valt att använda oss av termen ”assyrier/syrianer”. Inom andra språk använder vi termen som anses mest vanlig och accepterad. Vi vill understryka att målet med Šlomo Surayt är att erbjuda alla en möjlighet att lära sig surayt, inte att gå in på diskussioner om benämningen av folket som talar eller som ursprungligen talade språket.

Innan vi startade detta projekt fanns det ingen standardiserad ortografi av språket surayt. I och med detta projekt har vi utvecklat en ny ortografi för skriftlig användning inom både syriska och romerska alfabetet. Därmed är skrivsystemet som används i Šlomo Surayt ett resultat av debatter och diskurser som ägt rum i flertalet symposier och workshops sedan 2012 vid Universitetet i Bergen, Universitetet i Cambridge och vid Fria Universitetet i Berlin samt i St Ephrem klostret i Nederländerna. Många experter, akademiker och modersmålstalare har deltagit i dessa ortografi möten.