Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Kultur 3

När assyrier/syrianer möts använder de hälsningen Šlomo, vilket bokstavligen betyder "fred". Den person som anländer säger: Šlomo! och värden svarar: b šayno "kom i fred". När de bor i samhällen där det dominerande språket inte är surayt använder assyrier/syrianer också hälsningar i de dominerande språken i regionen, men användningen av šlomo kommer alltid att höras bland de många olika sätt som de hälsar.

Ett talesätt i surayt lyder: U šlomo, u šlomo d Aloho yo "hälsningen är Guds hälsning", vilket betyder: oavsett vad, även om man har ett dåligt förhållande med någon annan, är det alltid bra att hälsa den andra.