Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Ordlista
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adšato i år (detta år) ܐܰܕܫܰܬܐ
Almanoyo tyska ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ
Almanya Tyskland ܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ
b lebo fliġoyo halvhjärtat ܒܠܶܒܐ ܦܠܝܓ݂ܳܝܐ
bahro dat tre det andra ljuset ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ
be babe (pl.) föräldrar, familj ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ
Berlinayto Berlinbo (f.) ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ
beṯṣawbo universitet ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ
Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin Fria Universitetet i Berlin ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ
bdela hon (på)började ܒܕܶܠܰܗ
bdela dë mḥaḏro ruḥa hon började förbereda sig ܒܕܶܠܰܗ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܐ ܪܘܚܰܗ
cal d därför, eftersom ܥܰܠ ܕ
cam gabe d bredvid, vid sidan av ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕ
cam u zabno med tiden ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ
casqo svårt ܥܰܣܩܐ
cäyaša försörjning, levnadskostnader ܥܱܝܰܫܰܐ
darġo nivå, position, grad (äv. trappsteg) ܕܰܪܓ݂ܐ
dayira:
- dayira mšawtafto

lägenhet:

- gemensam lägenhet

ܕܰܝـܝܪܰܐ:
du šrolo egentligen, i verkligheten ܕܘ ܫܪܳܠܐ
ëḏcowa hon visste ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ
Ënglišoyo engelska ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ
ëšqaḏ förra året ܐܷܫܩܰܕ݂
fërce d yulfono olika studiediscipliner (fakulteter) ܦܷܪܥܶܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ
foraqwa han (man) märkte ܦܳܪܰܩܘܰܐ
fuḥome betyg, intyg ܦܘܚܳܡܶܐ
grëšla ṣacbuṯo hon fick svårigheter ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ
ham … w ham … både… och… ܗܰܡ ... ܘܗܰܡ ...
mahwo w šqolo:
- hawila mahwo w šqolo cam ṣawboye me briṯo kula
att umgås (med någon):
- hon umgicks med studenter från hela världen
ܡܰܗܘܐ ܘܫܩܳܠܐ:
- ܗܰܘܝܠܰܗ ܡܰܗܘܐ ܘܫܩܳܠܐ ܥܰܡ ܨܰܘܒܳܝܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ
ḥulmono hälsa ܚܘܠܡܳܢܐ
i šato d ëṯyo nästa år ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ
iḏacṯo kunskap ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ
Ingliz (u ~) England ܐܝܢܓܠܝܙ (ܐܘ)
Iṭaloyo italienska ܐܝܛܰܠܳܝܐ
Iṭalya Italien ܐܝܛܰܐܠܝܰܐ
karixo cal dayira hon letade efter ett boende ܟܰܪܝܟ݂ܐ ܥܰܠ ܕܰܝـܝܪܰܐ
kašërto duktig (f. sg.) ܟܰܫܷܪܬܐ
këbco hon vill ܟܷܐܒܥܐ
këre (f.) hyra ܟܷܪܶܐ (ܐܬ݂)
kul ḥa alla (bokst. var och en) ܟܘܠ ܚܰܐ
lëḏcowa (lo + ëḏcowa) hon visste inte ܠܷܐܕ݂ܥܳܘܰܐ (ܠܐ + ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ)
lišone nuxroye främmande språk ܠܝܫܳܢܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ
lo ... w lo varken… eller… ܠܐ ... ܘܠܐ
lo … fayëš:
- nošo lo foraqwa fayëš d latyo Berlinayto
det fanns inte… längre (mer):
- ingen kunde längre skilja henne från en Berlinbo
ܠܐ ... ܦܰܝܷܫ:
- ܢܳܫܐ ܠܐ ܦܳܪܰܩܘܰܐ ܦܰܝܷܫ ܕܠܰܬܝܐ ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ 
lo qadiro hon kunde inte ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ
madrašto skola ܡܰܕܪܰܫܬܐ
madrašto celayto högskola ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ
maqëblalle de (pl.) antog henne; hon blev accepterad ܡܰܩܷܒܠܰܠܠܶܗ
mawhabṯo begåvning, talang ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܐ
mbaṭela hon slutade; här: hon avbröt (sina studier) ܡܒܰܛܶܠܰܗ
mëjġela hon talade, hon utbytte åsikter med ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ
mqadamla u ṭäläbayḏa hon skickade in sin ansökan ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ
mkone möjligheter ܡܟܳܢܶܐ
more
- am morayḏa
släktingar, anhöriga
- hennes släktingar
ܡܳܪܶܐ
- ܐܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ
mšabloniṯo du yulfono studievägledare ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ
mšaḥëlfe annorlunda, olika (pl.) ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ
mšawarla b hon konsulterade med, hon frågade ܡܫܰܘܰܪܠܰܗ ܒـ
mu šuroyo från början, sedan start ܡܘ ܫܘܪܳܝܐ
naqlawoṯe då och då, ibland ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ
Norweč Norge ܢܳܪܘܶܫ̰
obo ḥaq d hon betalade (något) ܐܳܒܐ ܚܰܩ ܕ
pedagogi pedagogik ܦ݁ܶܕܰܓܳܓܝ
qamayto: bi qamayto början: från början ܩܰܡܰܝܬܐ: ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ
qayëṯla dukṯo hon fick en plats, hon blev antagen ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ
qawi u lišonayḏa hennes språk förbättrades ܩܰܘܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܰܗ
qrayto studier ܩܪܰܝܬܐ
quro kyla, kallt ܩܘܪܐ
sëmla esore hon knöt kontakter ܣܷܡܠܰܗ ܐܶܣܳܪܶܐ
Skandinavoye skandinaviska (pl.) ܣܟܰܢܕܝܢܰܒ݂ܳܝܶܐ
Spanoyo spanska ܣܦ݁ܰܢܳܝܐ
Spanya Spanien ܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ
Swed (u ~) Sverige ܣܘܶܕ (ܐܘ)
ṣawboye (universitets-)studenter ܨܰܘܒܳܝܶܐ
tašrore referenser ܬܰܫܪܳܪܶܐ
tḥumo gräns ܬܚܘܡܐ
ṭrela hon lämnade; här: hon avbröt (studierna) ܛܪܶܠܰܗ
Urifoyo europeisk ܐܘܪܝܦܳܝܐ
warqe du tëkṯiwo inskrivningshandlingar ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܬܷܟܬ݂ܝܘܐ
xabre ord, termer ܟ݂ܰܒܪܶܐ
xaṣiro hon förlorade ܟ݂ܰܨܝܪܐ
yawme dat tarce ftiḥe dagar för Öppet Hus ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܦܬܝܚܶܐ
yulfono studier, lärande; vetenskap ܝܘܠܦܳܢܐ
zëdqe juridik ܙܷܕܩܶܐ
zërla hon besökte ܙܷܪܠܰܗ