Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Övningar I
1. Läs texten högt och var uppmärksam på uttalet.
2. Beskriv bilden nedan i termer av väder.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-