Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Det syriska skriftsystemet

Bokstäverna i den syriska skriften skrivs ihop, ibland från båda sidorna, och ibland bara från sidan i skrivriktning (höger till vänster). Resultatet av detta är att många bokstäver tar två till tre olika former beroende på deras position i ordet.

1. Bokstäver som är ihopskrivna från båda sidor:

  Bokstav Ihopskriven från vänster Mittläge Ihopskriven från höger
B b ܒـ ـܒـ ـܒ ܒܡ... ܡܒܡ... ...ܡܒ
C c ܥـ ـܥـ ـܥ ܥܒ... ܒܥܒ... ...ܒܥ
Č č ܫ̰ـ ـܫ̰ـ ـܫ̰ ܫ̰ܒ... ܒܫ̰ܒ... ...ܒܫ̰
F f ܦـ ـܦـ ـܦ ܦܒ... ܒܦܒ... ...ܒܦ
G g ܓـ ـܓـ ـܓ ܓܒ... ܒܓܒ... ...ܒܓ
Ġ ġ ܓ݂ـ ـܓ݂ـ ـܓ݂ ܓܼܒ... ܒܓܼܒ... ...ܒܓܼ
Ḥ ḥ ܚـ ـܚـ ـܚ ܚܒ... ܒܚܒ... ...ܒܚ
I i ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ
J j ܔـ ـܔـ ـܔ ܔܒ... ܒܔܒ... ...ܒܔ
K k ܟـ ـܟــܟ ܟܒ... ܒܟܒ... ...ܒܟ
L l ܠـ ـܠــܠ ܠܒ... ܒܠܒ... ...ܒܠ
M m ܡــܡـ ـܡ ܡܒ... ܒܡܒ... ...ܒܡ
N n ܢـ ـܢـ ـܢ ܢܒ... ܒܢܒ... ...ܒܢ
P p ܦ݁ــܦ݁ـ ـܦ݁ ܦ݁ܒ... ܒܦ݁ܒ... ...ܒܦ݁
Q q ܩـ ـܩـ ـܩ ܩܒ... ܒܩܒ... ...ܒܩ
S s ܣـ ـܣـ ـܣ ܣܒ... ܒܣܒ... ...ܒܣ
Š š ܫـ ـܫـ ـܫ ܫܒ... ܒܫܒ... ...ܒܫ
Ṭṭ ܛـ ـܛـ ـܛ ܛܒ... ܒܛܒ... ...ܒܛ
V v ܒ݂ـ ـܒ݂ـ ـܒ݂ ܒ݂ܡ... ܡܒ݂ܡ... ...ܡܒ݂
X x ܟ̣ــܟ̣ـ ـܟ݂ ܟܼܒ... ܒܟܼܒ... ...ܒܟܼ
Y y ܝـ ـܝـ ـܝ ܝܒ... ܒܝܒ... ...ܒܝ

2. Bokstäver som endast kan ihopskrivas från höger:

  Bokstav Ihopskriven från vänster Mittläge Ihopskriven från höger
A a ܐ ـܐ ܐܒ... ܒܐܒ... ...ܒܐ
D d ܕ ـܕ ܕܒ... ܒܕܒ... ...ܒܕ
Ḏ ḏ ܕ݂ ـܕ݂ ܕ݂ܒ... ܒܕ݂ܒ... ...ܒܕ݂
H h ܗ ـܗ ܗܒ... ܒܗܒ... ...ܒܗ
R r ܪ ـܪ  ܪܒ... ܒܪܒ ...ܒܪ
Ṣ ṣ ܨ ـܨ ܨܒ... ܒܨܒ... ...ܒܨ
T t ܬـܬ ܬܒ... ܒܬܒ... ...ܒܬ
Ṯ ṯ ܬ݂ـܬ݂ ܬܼܒ... ܒܬܼܒ... ...ܒܬܼ
U u ܘـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
W w ܘـܘ ܘܒ... ܒܘܒ... ...ܒܘ
Z z ܙ ـܙ ܙܒ... ܒܙܒ... ...ܒܙ
Ž ž ܙ̰ ـܙ̰ ܙ̰ܒ... ܒܙ̰ܒ... ...ܒܙ̰