Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Utmärkande drag i skriftsystemet

1. Alla ord som i det latinska alfabetet börjar med en vokal skrivs i det syriska alfabetet med /Olaf ܐ/ i början av ordet.

aṯro hemland, land ܐܰܬ̣ܪܐ
ono jag ܐܳܢܐ
ëšmo namn ܐܷܫܡܐ
emo mor ܐܶܡܐ
iḏo hand ܐܝܕ݂ܐ
ucdo nu ܐܘܥܕܐ

2. Vokalen /o/ kommer alltid att skrivas som /Olaf ܐ/ i slutet av ett ord, utan vokaltecknet /Zqofo ܳ /. Se exemplen ovan under 1.

3. Vokalerna /a/ och /e/ kommer också i slutet av ett ord att skrivas som /Olaf ܐ/ dock föregångna av vokaltecknen /Ftoḥo ܰ / för /a/ respektive /Rboṣo ܶ / för /e/:

bote hus, hem ܒܳܬܶܐ
niše kvinnor ܢܝܫܶܐ
bira öl ܒܝܪܰܐ
Holanda Nederländerna ܗܳܠܰܢܕܰܐ

Vokalerna /a/ och /e/ kan i slutet av ett ord också stå för en personlig ändelse, dvs. ett pronominalsuffix. I det här fallet kommer bokstaven /He ܗ/ i det nuvarande skriftsystemet med respektive vokaltecken att användas:

grëšle han drog ܓܪܷܫܠܶܗ
grëšla hon drog ܓܪܷܫܠܰܗ
babe hans far ܒܰܒܶܗ
baba hennes far ܒܰܒܰܗ

4. Betoning

Som regel ligger betoning på näst sista stavelsen, så kallad penultima, i surayt. Den bestämda artikeln bildar tillsammans med det nomen det bestämmer en enhet och därmed bär den accenten, dvs. blir betonad.

5. Versaler

I den syriska skriften finns det inga versaler. I den latinska skriften kommer första ordet efter punkt eller kolon att skrivas med en versal. Utöver det gäller samma skriftregler som för engelska.

6. Ligaturer

I den syriska skriften finns det flera konsonanter som sammanskrivs och kallas ligaturer. Dessa bör iaktas. De vanligaste ligaturerna är:

L + Olaf ܠܐ ـܠـ + ܐ
L + L ܠܠـ / ـܠܠ ܠ + ܠ
Olaf + L ܐܠـ ܐ + ܠ