Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Språkkursen

Šlomo Surayt har som mål att lära ut surayt som det används bland modersmålstalarna idag. Kursen förser eleverna med en bred kompetens att kommunicera inom ett flertal olika ämnen. Varje avsnitt inkluderar material som utvecklar läs-, skriv-, lyssnar- och uttalsförmågan hos eleven. Vidare innehåller kursen kulturella aspekter för att sätta språket i kontext.

Kursen motsvarar en A1-A2 nivå (nybörjarnivå) enligt Gemensam Europeisk Referensram för språk (CEFR). Varje nivå består av åtta undervisningsavsnitt och är totalt 16 stycken. Undervisningsavsnitten innehåller texter och dialoger från möten och situationer i vardagen, strukturerade grammatiska förklaringar samt övningar relaterade till vokabulär och grammatik. Vokabulären presenteras inte enbart i ord-format, utan även i fraser. Varje avsnitt avslutas med en komplett ordlista.

Lektionerna är uppbyggda kring ämnen som är relevanta i det samtida livet hos talare av surayt. De huvudsakliga fiktiva karaktärerna som är valda lever i diasporan och kommunicerar om olika grundläggande ämnen såsom hälsningar, familj, mat, kläder, jordbruk och arbete. Närmre 90 procent av kursens innehåll har förstärkts med ljudfiler inspelade av modersmålstalare av surayt (både kvinnliga och manliga röster). Detta hjälper eleven att lära sig och praktisera korrekt uttal av ord och fraser, samt fånga språkmelodin som är specifik för surayt.

Övningarna är konstruerade så att de stärker kunskapen om de lärda vokabulären, i både ord- och fras-format och är direkt kopplat till grammatiken. De tematiska kulturella aspekterna erbjuder elever en unik möjlighet att kontextualisera språkinlärningen inom ett brett ramverk av kultur. Vid slutet av boken, finner eleverna en lista av verbböjningar och en detaljerad gloslista innehållande hela ordförrådet som använts i boken.   

Att lära sig surayt kan vara roligt om du är intresserad av det, men det är svårt om man inte är motiverad, vilket även gäller alla nya språk man lär sig. Elever som är familjära med semitiska språk har definitivt fördelar vid inlärning av surayt, men kursen i sig kräver inga tidigare kunskaper. För att bekanta eleven med skrift- och ljudsystemet i surayt introducerar de första två kapitlen fonologi och den nyutvecklade ortografin.

Kursen är utformad som en komplett resurs för både individuell och klassrumsbaserad inlärning för elever som önskar att lära sig att prata, förstå, läsa och skriva i grundläggande surayt. Online versionen erbjuds i sju olika språk – engelska, tyska, svenska, holländska, franska, arabiska och turkiska.