Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Sohduṯo du qloco Körkort ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
I denna lektion får vi lära oss
  • hur man kan ta körkort.
  • hur trafiken fungerar ute på vägarna.
  • vad de viktigaste trafikskyltarna betyder.