Redigeringsskärmen kräver minst 450 pixlar av horisontellt utrymme. Vänligen rotera enheten eller använd en större skärm.

Me Ṭurcabdin l Berlin Från Turabin till Berlin ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܒܶܪܠܝܢ
denna lektion får du lära dig om
  • familjen Barsawmos migration till Berlin.
  • att hantera svårigheter i Tyskland.
  • att öppna en juvelerarbutik.