Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Açıklamalar
Fušoqe
1 b ḥa may yawme ܒܚܰܐ ܡܰܝ ܝܰܘܡܶܐ günün birinde
2 yatiwe wayna ܝܰܬܝܘܶܐ ܘܰܝܢܰܐ oturuyorduk
3 ṭelolo ܛܶܠܳܠܐ gölge
4 dawmo du baluṭo ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܒܰܠܘܛܐ meşe
5 Arkaḥoyo ܐܰܪܟܰܚܳـܝܐ Arkahlı/Arkah – Xärabale köyünden
6 d aṯyo b riše ܕܐܰܬܝܐ ܒܪܝܫܶܗ yaşadığı (hikaye)
7 Badëbbe ܒܰܕܷܒܒܶܐ BadibbeTurabdin’in güneyinde bir köy
8 u säwalayḏan ܐܘ ܣܱܘܰܠܰܝܕ݂ܰܢ hayvanımız (büyükbaş)
9 i marca ܐܝ ܡܰܪܥܰܐ söğüt
10 i Bagoke ܐܝ ܒܰܓܳܟܶܐ Turabdin’in güneyinde sıra dağ
11 caskar ܥܰܣܟܰܪ orduaskerler
12 manḏëfiwa aṭ ṭurone mani d larwal ܡܰܢܕ݂ܷܦܝܘܰܐ ܐܰܛ ܛܘܪܳܢܶܐ ܡܰܢܝ ܕܠܰܪܘܰܠ dağı dışarıdakilerden temizlediler (= PKK-savaşçıları)
13 lëḏciwayna ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܝܢܰܐ bilmiyorduk
14 qonuno ܩܳܢܘܢܐ kanun
15 komakle ܟܳܡܰܟܠܶܐ yasaklar (kelime anlamıalıkoyar)
16 šalwo ܫܰܠܘܐ vadidağ geçidikanyon
17 komarcina ܟܳܡܰܪܥܝܢܰܐ otlatıyoruz
18 qotikat ܩܳܬܝܟܰܬ kutular
19 kalën sxire ܟܰܠܷܢ ܣܟ݂ܝܪܶܐ açılmamışlar
20 oḏacwa d qore w koṯu (= koṯaw) ܐܳܕ݂ܰܥܘܰܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܟܳܬ݂ܘ (= ܟܳܬ݂ܰܘ) okuyup yazabiliyordu (eril)
21 at turayḏan ܐܰܬ ܬܘܪܰܝܕ݂ܰܢ omuz çantalarımız, sırt çantalarımız
22 manne (= mënne) ܡܰܢܢܶܗ (ܡܷܢܢܶܗ) onlardan
23 azzano bu muklo w ṭacina ruḥan ܐܰܙܙܰܢܐ ܒܘ ܡܘܟܠܐ ܘܛܰܥܝܢܰܐ ܪܘܚܰܢ yemeğe daldık ve zamanı unuttuk
24 mbarbaz ܡܒܰܪܒܰܙ (büyükbaş hayvanlardağıldılar
25 mḥeli iḏi b ܡܚܶܠܝ ܐܝܕ݂ܝ ܒـ (kuzenimehafifçe vurdum
26 kurro! ܟܘܪܪܐ! Delikanlı!
27 gëd uxli qarcan ܓܷܕ ܐܘܟ݂ܠܝ ܩܰܪܥܰܢ başımızı yakacaklar (kelime anlamıbaşımızı yiyecekler)
28 hjëmwayle ܗܔܷܡܘܰܝܠܶܗ saldırdı (eril)
29 u qaṭcayḏan ܐܘ ܩܰܛܥܰܝܕ݂ܰܢ sürümüz
30 hën mac ceze ܗܷܢ ܡܰܥ ܥܶܙܶܐ keçilerin bazıları
31 maḥatle aclan bu maḥyo ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܰܥܠܰܢ ܒܘ ܡܰܚܝܐ bize dayak attı
32 lawina moro lu säwal ܠܰܘܝܢܰܐ ܡܳܪܐ ܠܘ ܣܱܘܰܐܠ hayvanlara dikkat etmediğimiz için
33 at trayna ܐܰܬ ܬܪܰܝܢܰܐ ikimiz
34 riše d ceze ܪܝܫܶܐ ܕܥܶܙܶܐ (250) keçiRiše ܪܝܫܶܐ miktar belirtirken “tane, adet” olarak kullanılır.
35 maclele qole ܡܰܥܠܶܠܶܗ ܩܳܠܶܗ sesini yükselttibağırdı (eril)
36 aj jandërma ܐܰܔ ܔܰܢܕܷܪܡܰܐ jandarmalar
37 komëtyaqanno ܟܳܡܷܬܝܰܩܰܢܢܐ sanırım
38 latlan niya pis ܠܰܬܠܰܢ ܢܝـܝܰܐ ܦ݁ܝܣ kötü bir niyetimiz yok
39 mqadammallan (= mqadamme + elan) ܡܩܰܕܰܡܡܰܠܠܰܢ (ܡܩܰܕܰܡܡܶܗ + ܐܶܠܰܢ) bize yaklaştılar
40 u rabaṯṯe ܐܘ ܪܰܒܰܬ݂ܬ݂ܶܗ üstüamiri
41 kosaymutu (= kosaymitu) ܟܳܣܰܝܡܘܬܘ (ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ)  yapıyorsunuz
42 b lešono šafiro ܒܠܶܫܳܢܐ ܫܰܦܝܪܐ kibarca (kelime anlamıgüzel dilde)
43 d lëzze mxabëṭ ܕܠܐܷܙܙܶܗ ܡܟ݂ܰܒܷܛ (çantalarımızıaradığından değil
44 aġläba ܐܰܓ݂ܠܱܒܰܐ çoğunlukla
45 Tërki (=Turkoyo) ܬܷܪܟܝ (= ܬܘܪܟܳܝܐ) Türkçe
46 ṭaw meni ܛܰܘ ܡܶܢܝ benden daha iyi
47 lawo ܠܰܘܐ OğlumKüçük! Ufaklık(aşağılayıcı)
48 komcawnutu (= komcawnitu) ܟܳܡܥܰܘܢܘܬܘ (= ܟܳܡܥܰܘܢܝܬܘ) işbirliği yapıyorsunuzdestekliyorsunuz
49 u faqiro d Šamcën ܐܘ ܦܰܩܝܪܐ ܕܫܰܡܥܷܢ zavallı Šamcën
50 mi zucṯo ܡܝ ܙܘܥܬ݂ܐ korkudan
51 bdele d marcël ܒܕܶܠܶܗ ܕܡܰܪܥܷܠ‌ titremeye başladı
52 dëqle acle ܕܷܩܠܶܗ ܐܰܥܠܶܗ ona baskı yaptı
53 maḥatle kul mede bë qḏoli ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܒܷܩܕ݂ܳܠܝ bütün suçu bana attı (eril)
54 lo maṣëṯle acli ܠܐ ܡܰܨܷܬ݂ܠܶܗ ܐܰܥܠܝ beni dinlemedi (eril)
55 lo kowe mede ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܶܕܶܐ bir şey olmaz
56 zano ܙܰܢܐ gidelim!
57 laḏëcno mën samno (= soyamno) ܠܰܐܕ݂ܷܥܢܐ ܡܷܢ ܣܰܡܢܐ (= ܣܳܝܰܡܢܐ) ne yapacağımı (yapmam gerektiğinibilmiyordum
58 boxeno cal i ḥila d sëmle abre d cammi ܒܳܟ݂ܶܢܐ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܚܝܠܰܐ ܕܣܷܡܠܶܗ ܐܰܒܪܶܗ ܕܥܰܡܡܝ ܐܰܥܠܝ Kuzenim beni aldattığı için ağlamalı mıydım?
59 mëtfakarno ono mën omarno ܡܷܬܦܰܟܰܪܢܐ ܐܳܢܐ ܡܷܢ ܐܳܡܰܪܢܐ Ne diyeceğimi düşünmeli miyim?
60 riše di kurfo ܪܝܫܶܗ ܕܝ ܟܘܪܦܐ kışkırtıcı (kelime anlamıyılanın başı)
61 qumṯux ܩܘܡܬ݂ܘܟ senin boyun
62 xud čike ܟ݂ܘܕ ܫ̰ܝܟܶܐ buradaminicikufacık
63 komaḥwe ܟܳܡܰܚܘܶܐ öyle görünüyor ki
64 šiḏe ܫܝܕ݂ܶܐ iblisler
65 lo koṭorën ܠܐ ܟܳܛܳܪܷܢ bırakmıyorlar
66 moḥe ܡܳܚܶܐ (başladı) (eril)
67 i ḏarbayḏe ܐܝ ܕ݂ܰܪܒܰܝܕ݂ܶܗ vuruştokatdarbe
68 hul d baṭël ܗܘܠ ܕܒܰܛܷܠ yoruluncaya kadar (eril)
69 xoyarwa admo ܳܝܰܪܘܰܐ ܐܰܕܡܐ kan aktı
70 kul dukṯo me diḏi ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ vücudumun her tarafından
71 sapṯi ܣܰܦ݁ܬ݂ܝ dudağım
72 u kewo d carši ܐܘ ܟܶܘܐ ܕܥܰܪܫܝ diş ağrılarım
73 nafël cal i arco mu gaḥko ܢܰܦܷܠ ܥܰܠ‌ ܐܝ ܐܰܪܥܐ ܡܘ ܓܰܚܟܐ gülmekten kırıldı (kelime anlamıgülmekten yere düştüer)
74 malino qäḥar ܡܰܠܝܢܐ ܩܱܚܰܪ öfkelendim
75 rahëṭli ܪܰܗܷܛܠܝ bana doğru koştu
76 nafëlno dlo ruḥo ܢܰܦܷܠܢܐ ܕܠܐ ܪܘܚܐ bayılmışım
77 koxël bu muklo ܟܳܐܟ݂ܷܠ ܒܘ ܡܘܟܠܐ yemekten yiyor (eril)
78 saġ ܣܰܐܓ hayattacanlı
79 kul dukṯo me diḏi nuqrowa ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܡܶܐ ܕܝܕ݂ܝ ܢܘܩܪܳܘܰܐ bütün vücudum ağrıyordu
80 tarwoḏo ܬܰܪܘܳܕ݂ܐ kaşık
81 bë qḏole ܒܷܩܕ݂ܳܠܶܗ boğazındagırtlağında (eril)
82 gëd ḥonaqwayne ܓܷܕ ܚܳܢܰܩܘܰܝܢܶܗ onu boğabilirdimboğardım
83 ḥëngi cajëzwayno mene ܚܷܢܓܝ ܥܰܔܷܙܘܰܝܢܐ ܡܶܢܶܗ ona çok kızdığım için
84 me taḥte-tëšci ܡܶܐ ܬܰܚܬܶܗ ܬܷܫܥܝ gövdenin üst kısmındabelden yukarıda (kelime anlamıkoltukaltımın altından)
85 ṭwoce du yawmo ܛܘܳܥܶܗ ܕܘ ܝܰܘܡܐ gün batımı
86 b alfo nqore di lašayḏi ܒܐܰܠܦܐ ܢܩܳܪܶܐ ܕܝ ܠܰܫܰܝܕ݂ܝ vücudumda çok acıyla
87 kul mede d jari ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܔܰܪܝ olan her şey
88 lo maqërli ܠܐ ܡܰܩܷܪܠܝ ihanet etmedim
89 mašëġ iḏe w foṯe ܡܰܫܷܓ݂ ܐܝܕ݂ܶܗ ܘܦܳܬ݂ܶܗ onun (erilellerini ve yüzünü yıka!
90 b alfo jarḥe ܒܐܰܠܦܐ ܔܰܪܚܶܐ yaralarla dolu (kelime anlamı:bin tane yarayla)
91 bëṯërke ܒܷܬ݂ܷܪܟܶܐ daha sonraondan sonra
92 qaraqol ܩܰܪܰܩܳܠ jandarma karakolu
93 foyašwa ܦܳܝܰܫܘܰܐ buradaikamet ediyordu
94 nošo lo majrele d soyëm mede ebe ܢܳܫܐ ܠܐ ܡܰܔܪܶܠܶܗ ܕܣܳܝܷܡ ܡܶܕܶܐ ܐܶܒܶܗ kimse ona zarar vermeye cesaret edemedi
95 d maškën acle ܕܡܰܫܟܷܢ ܐܰܥܠܶܗ onu (erilihbar ederlerse
96 fayëšle yo ܦܰܝܷܫܠܶܗ ܝܐ ceza almadan kurtuldu
97 latwa b iḏi ܠܰܬܘܰܐ ܒܐܝܕ݂ܝ kendime hakim olamadım (kelime anlamıelimde değildi)