Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܘܡܰܝܶܐ
ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ
ܐܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܨܒܘܬ݂ܐ ܫܰܚܷܢܬܐ ܝܐ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܝ.
ܟܳܡܝܬܰܔܓ݂ܰܠ ܐܰܥܠܶܗ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ ܠܰܫܰܢ ܕܡܷܚܙܶܐ ܐܶܠܶܗ ܫܪܰܝܬܐ.
ܡܘ ܫܘܚܠܳܦܐ ܕܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܩܷܛܪܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ.
ܟܳܦܳܫܰܪ ܐܘ ܓܠܝܕ݂ܐ، ܟܳܥܳܠܷܢ ܐܰܡ ܡܰܝܶܐ ܕܰܝ ܝܰܡܶܐ، ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܡܰܛܪܶܐ ܚـܝܨܶܐ ܘܟܳܩܳܝܰܡ ܥܰܠܥܳܠܶܐ ܡܰܙܝܥܳܢܶܐ.
U šuḥlofo du muzoġo
U šuḥlofo du muzoġo ṣbuṯo šaḥënto yo bay yawmani. İklim değişikliği bugünlerde hararetle tartışılan bir mesele.
Komitajġal acle bë briṯo kula lašan d mëḥze ele šrayto. Tüm dünyada buna bir çözüm bulabilmek için müzakereler yapılıyor.
Mu šuḥlofo du muzoġo konofaq qëṭre ġäläbe. İklim değişikliği birçok soruna sebep oluyor.
Kofošar u gliḏo, kocolën am maye day yame, koṯën maṭre ḥiṣe w koqoyam calcole mazicone. Buzlar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, yoğun yağışlar ve korkutucu fırtınalar oluşuyor.
ܐܘ ܡܘܙܳܓ݂ܐ
ܣܰܪܐ: ܒܪܝܟ݂ ܨܰܦܪܐ ܒܰܪܒܰܪܰܐ.
ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܒܪܝܟ݂ ܛܳܒܐ ܣܰܪܐ.
ܣܰܪܐ: ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ؟
ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܬܰܘܕܝ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ، ܓ݂ܶܪ ܡܝ ܗܰܘܰܐ. ܐܳܗ، ܗܰܬ݂ܶܐ ܡܷܢ ܗܰܘܰܐ ܝܐ!
ܣܰܪܐ: ܡܷܢ ܣܰܝܡܝܢܰܐ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܢܶܐ.
ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܟܷܐܡܡܰܬ ܐܘ ܝܰܘܡܐ ܟܘܠܶܗ ܓܶܕ ܗܳܘܶܐ ܡܰܛܪܐ؟
ܣܰܪܐ: ܐܶܗ، ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܳܢܐ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܡܝܪ ܒܰܛ ܛܶܒܶܐ.
ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܪܰܡܚܷܠ ‌ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܐ ܐܝ ܗܰܘܰܐ؟
ܣܰܪܐ: ܪܰܡܚܷܠ ܣܬܶܐ ܥܰܝܘܶܐ، ܡܰܛܪܐ، ܒܰܪܩܶܐ ܘܗܰܘܰܐ ܚܷܨܬܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ.
ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܐܶܗ، ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܒܰܣܝܡܶܐ ܕܘ ܩܰܝܛܐ ܟ݂ܰܠܝܨܝ. ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܓܷܕ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܣܰܬ݂ܘܐ.
ܣܰܪܐ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܟܳܠܳܙܰܡ ܣܰܝܡܝܢܰܐ ܚܫܳܘܐ ܕܘ ܬܰܠܓܐ، ܕܘ ܓܠܝܕ݂ܐ ܘܕܝ ܚܰܪܨܰܒܬ݂ܐ.
ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܠܐ ܛܳܥܰܬ ܐܘ ܟ݂ܪܳܛܐ ܕܰܔ ܔܰܡܰܬ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܶܗ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܥܰܕܝ ܝܐ. ܡܷܢ ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ؟
ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܐܘܥܕܐ ܠܰܬܠܝ ܡܶܕܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܝ. ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܟܳܥܰܘܕܳܢܐ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ.
ܣܰܪܐ: ܕܪܷܚܡܰܬ ܬܰܟ݂ ܫܳܬܝܢܰܐ ܩܰܚܘܰܐ، ܗܘܠ ܕܐܳܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܡܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ.
U muzoġo Hava
Saro: Brix ṣafro, Barbara. Saro: Günaydın Barbara.
Barbara: Brix ṭobo, Saro. Barbara: Günaydın Saro.
Saro: Kul mede ṭawwo yo? Saro: Her şey yolunda mı?
Barbara: Tawdi, kul mede ṭawwo yo, ġer mi hawa. Oh, haṯe mën hawa yo! Barbara: Teşekkürler, her şey iyi, hava hariç. Oh, bu nasıl bir hava!
Saro: Mën saymina, hawxa yo, tëšroyoṯe ne. Saro: Ne yapabiliriz ki, öyle işte. Sonbahar.
Barbara: Këmmat u yawmo kule gëd howe maṭro? Barbara: Sence yağmur bütün gün yağar mı?
Saro: E, komëtyaqnono, hawxa mir baṭ ṭebe. Saro: Evet, sanırım. Haberlerde öyle dediler.
Barbara: Ramḥël aydarbo yo i hawa? Barbara: Yarın hava nasıl olacak?
Saro: Ramḥël ste caywe, maṭro, barqe w hawa ḥëṣto gëd howe. Saro: Yarın da bulutlu, yağmurlu, gök gürültülü ve kuvvetli rüzgârlı olacak.
Barbara: E, ay yawme basime du qayṭo xaliṣi. Annaqla gëd oṯe u saṯwo. Barbara: Evet, güzel yaz günleri bitti. Şimdi kış gelecek.
Saro: Hawxa yo. Kolozam saymina ḥšowo du talgo, du gliḏo w di ḥarṣabṯo. Saro: Öyle. Kar, buz ve tipi beklemek zorundayız.
Barbara: Lo ṭocat u xroṭo daj jamat dar raḏoyoṯe. Barbara: Arabaların camlarını kazımayı da unutma.
Saro: E, hawxa yo, cadi yo. Mën gëd saymat adyawma? Saro: Evet, öyle, her zamanki gibi. Evet, öyle, her zamanki gibi. Bugün ne yapıyorsun?
Barbara: Ucdo latli mede cal boli. Caṣriye kocawdono adyawma. Barbara: Şu an aklımda olan bir şey yok. Bugün akşam çalışıyorum.
Saro: D rëḥmat tax šotina qaḥwa, hul d oṯën an nacime mi madrašto. Saro: İstersen gel, çocuklar okuldan gelene kadar bir kahve içelim.