Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
ܐܘ ܩܠܳܥܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܟܷܬܘܰܝܠܶܗ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܐܶܠܐ ܬܰܡܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܠܰܬܘܰܝܠܶܗ ܕܩܳܠܰܥ ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ.
ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܐܰܬ݂ܝ ܠܒܶܪܠܝܢ ܐܰܒܷܥ ܕܡܰܩܠܰܒ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܠܘ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ، ܐܝ ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܠܐ ܡܰܩܒܶܠܰܗ.
ܡܷܪܪܰܠܠܶܗ ܟܳܠܳܙܰܡ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܰܝܕܰܬ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܘܕܘ ܩܠܳܥܐ، ܡܝܕ݂ܶܗ ܕܒܰܐܠܡܰܐܢܝܰܐ ܐܘ ܬܪܰܦܝܟ ܥܰܣܩܐ ܝܐ، ܠܰܬܝܐ ܟ݂ܘܕ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂.
ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܔܒܝܪ ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ ܠܰܫܰܢ ܕܝܳܠܰܦ ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܘܐܘ ܩܠܳܥܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
U qloco b Almanya
U Barṣawmo b Mëḏyaḏ këtwayle sohduṯo du qloco, elo tamo raḏayto latwayle d qolac kul yawmo. Barṣawmo’nun Midyat’ta ehliyeti vardı ama orada her gün kullanabileceği bir arabası yoktu.
Inaqla d aṯi l Berlin abëc d maqlab i sohduṯayḏe lu Almanoyo,
i karxuṯo lo maqbela.
Berlin’e taşınınca ehliyetinin tanınmasını istedi ama vatandaşlık ofisi bunu kabul etmedi.
Mërralle: “Kolozam qamayto maydat hërge du trafik w du qloco, miḏe d b Almanya u trafik casqo yo, latyo xud Mëḏyaḏ.” Ona dediler ki: „Önce teorik ve pratik trafik kurslarını bitirmeniz gerekiyor, çünkü Almanya’da araba kullanmak güçtür, Midyat’ta olduğu gibi değildir.“
Mawxa u Barṣawmo jbir d ëzze l madrašto du qloco, lašan d yolaf aq qonune du trafik w u qloco b Almanya. Böylece Barṣawmo Almanya’daki trafik kurallarını ve Almanya’da araba kullanmayı öğrenmek için sürücü kursuna gitmek zorunda kaldı.
ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܫܰܪܶܠܶܗ ܒܘ ܡܝܳܕܐ ܕܰܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ.
ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܐܷܙܙܶܘܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܐ ܒܘ ܒܰܨܐ، ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܬܪܶܢ ܐܰܘ ܒܘ ܡܶܬܪܐ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܙܘܷܢܠܶܠܶܗ ܡܳܛܳܪ ܢܰܥܝܡܐ، ܐܶܒܶܗ ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ ܟ݂ܰܝܷܦܬܷܪ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܐܷܙܙܷܢܘܰܐ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܣܬܶܐ ܔܒܝܪܐ ܕܝܷܠܦܐ ܩܠܳܥܐ ܕܐܘ ܒܷܣܷܟܠܶܬ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܐܷܫܡܐ ܐܷܫܡܐ ܝܰܠܝܦܝ ܟܘܠܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܩ ܩܳܢܘܢܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ ܕܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܕܰܘܰܡܠܶܗ ܒܘ ܡܝܳܕܐ ܕܰܗ ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ. ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܣܬܶܐ ܢܰܩܠܰܐ ܡܳܝܰܕܘܰܐ ܗܷܪܓܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ.
ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܪܒܥܐ ܚܰܡܫܐ ܝܰܪܚܶܐ ܣܷܡܠܶܗ ܒܘܚܪܳܢܐ ܘܡܷܕܠܶܗ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ.
ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܡܷܪܠܰܠܶܗ: ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ ܟܷܒܥܶܐ ܙܰܘܢܝܢܰܠܰܢ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ!
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܪܠܶܗ ܠܝ ܚܰܢܰܐ: ܐܘܥܕܐ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܚܰܬ݂ܐ ܦܬܝـܚܳܠܰܢ، ܠܰܝܒܰܢ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ. ܓܷܕ ܙܰܘܢܝܢܰܐ ܚܕ݂ܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܗܘܠ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܛܰܘܘܐ.
ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܡܷܪܠܰܗ: ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ، ܐܘܥܕܐ ܒܰܣ ܝܐ ܐܶܠܰܢ.
ܩܰܝܷܡ ܗܝـܝܶܐ ܘܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܕܘܟܰܢܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܳܝܳܬ݂ܶܐ، ܪܚܷܡܡܶܗ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ ܘܙܘܝܢܰܠܠܶܗ.
ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܙܘܳܢܐ، ܗܘܘܶܗ ܚܰܩ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܘܕܰܥܝܪܝ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܶܗ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܩܰܝܕܳܠܶܗ ܒܝ ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ.
ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ، ܗܝـܝܶܐ ܐܰܬ݂ܳܝܐ ܡܘ ܥܘܳܕܐ ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕܫܐ.
ܐܰܬ݂ܝ ܐܘ ܦ݁ܳܠܝܤ ܘܚܷܪܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ ܘܥܰܠ ܐܰܘ ܘܰܪܩܶܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܘ ܦ݁ܳܠܝܣ ܡܦܰܬܰܫܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܘܝ ܐܘ ܓܷܕܫܐ. ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܡܰܚܰܬܠܶܗ ܐܘ ܣܘܔ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ.
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܡܰܨܪܰܦ ܕܘ ܓܷܕܫܐ ܡܝ ܣܝܓܳܪܬܰܐ ܕܘ ܚܪܶܢܐ ܘܡܰܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܰܝܕ݂ܶܗ.
ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܡܷܪܠܰܗ ܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܡܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ ܡܰܚܰܬ ܒܳܠܐ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܩܘܠܥܰܬ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ.
ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܷܪܠܶܗ: ܡܰܐ ܡܷܢ ܣܳܝܰܡܢܐ، ܠܰܬܘܰܐ ܣܘܔ ܕܝܕ݂ܝ!
Sohduṯo du qloco Ehliyet
U Barṣawmo mšarele bu myodo dah hërge du trafik. Barsawmo teorik dersler alarak başladı.
Bu šuroyo ëzzewa lu cwodo bu baṣo, naqlawoṯe ste bu tren aw bu metro. Bëṯër zwënlele moṭor nacimo, ebe ëzze w oṯewa u cwodayḏe xayëftër. Başlangıçta işe otobüsler, bazen trenle veya metroyla gidiyordu. Daha sonra kendisine işe daha çabuk gidebildiği küçük bir motosiklet aldı.
An nacime bab bësëkletaṯṯe ëzzënwa li madrašto. I Ḥana ste jbiro d yëlfo qloco du bësëklet. Çocuklar bisikletleriyle okula gidiyorlardı. Ḥana da bisiklete binmeyi öğrenmek zorunda kaldı.
Hawxa ëšmo ëšmo yalifi kulle cal aq qonune du trafik d Almanya. Böylece zamanla hepsi Almanya’daki trafik kurallarına alıştılar.
U Barṣawmo mdawamle bu myodo dah hërge du trafik. Bi šabṯo ste naqla moyadwa hërgo du qloco. Barsawmo teorik dersler almaya devam etti. Haftada bir gün de sürüş dersi vardı.
Hawxa bëṯër arbco ḥamšo yarḥe sëmle buḥrono w mëdle i sohduṯo du qloco. Dört beş ay sonra sürücü belgesi sınavına girdi ve ehliyet aldı.
I Ḥana mërlale: “Annaqla këbce zawninalan raḏayto!” Ḥana ona dedi ki: „Şimdi bir araba almalıyız!“
U Barṣawmo mërle li Ḥana: “Ucdo i dukano ḥaṯo ftiḥolan, layban zawnina raḏayto ḥaṯto. Gëd zawnina ḥḏo mëstacmalto hul dë mhalax šuġlan ṭawwo.” Barsawmo Ḥana’ya dedi ki: „Dükkanı kısa süre önce açtık ve yeni bir araba alamayız. İşmiz  iyi gidene kadar kullanılmış bir araba alalım.“
I Ḥana mërla: “Xabrux yo, ucdo bas yo elan.” Ḥana dedi ki: „haklısın, bu şimdilik yeter.“
Qayëm hiye w i Ḥana azzën l dukano dar raḏoyoṯe, rḥëmme raḏayato mëstacmalto w zwinalle. O ve Ḥana bir araba satıcısına gittiler. Kullanılmış bir arabayı beğendiler ve onu aldılar.
Sëmme aw warqe du zwono, huwe ḥaq di raḏayto w daciri lu bayto. Satın alma işlemlerini hallettiler, arabanın parasını ödediler ve eve geri döndüler.
Deri yawmo azze u Barṣawmo mqaydole bi karxuṯo cal ëšme. Ertesi gün Barsawmo ruhsat dairesinde arabayı kendi adına kaydettirdi.
Mu yawmawo u Barṣawmo ëzze w oṯewa bi raḏayto. O andan itibaren Barsawmo arabayla yolculuk etti.
Ḥa yawmo, hiye aṯoyo mu cwodo sëmle gëdšo. Bir gün işten gelirken bir kazaya karıştı.
Aṯi u polis w ḥërle cal i sohduṯayḏe w cal aw warqe di raḏayto. Polis geldi ve ehliyetini ve aracın evraklarını kontrol etti.
Bëṯër u polis mfatašle be aydarbo hawi u gëdšo. Bi ḥarayto maḥatle u suj cal u gabo ḥreno. Polis sonra kazanın nasıl olduğunu araştırdı ve sonuçta karşı tarafı suçlu buldu.
U Barṣawmo mëdle u maṣraf du gëdšo mi sigorta du ḥreno w masëmle i raḏaytayḏe. Barsawmo kaza hasar maliyetini karşı tarafın sigortasından aldı ve arabasını tamir ettirdi.
I Ḥana mërla lu Barṣawmo: “Mucdo w azolo maḥat bolo inaqla d qulcat raḏayto!” Ḥana Barsawmo‘ya: „İlerde araba kullanırken dikkat et“ dedi.
U Barṣawmo mërle: “Ma mën soyamno, latwa suj diḏi!” Barsawmo: „Ne yapabilirim, benim kabahatim değildi ki!“ dedi.