Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime Bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
aj jirane Komşular ܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ
azza O gitti (o-dişil) ܐܰܙܙܰܗ
azze d moyadde Onları almak için ayrıldı ܐܰܙܙܶܗ ܕܡܳܝܕܕܶܗ
u barёḥmayḏa Onun (dişil) kayınbiraderi (kocasının erkek kardeşi) ܐܘ ܒܰܪܷܚܡܰܝܕܰܗ
baynoṯan Özel ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ
bёnyone Binalar ܒܷܢܝܳܢܶܐ
byoṭo Yakmak (havai fişek) ܒܝܳܛܐ
ceḏo brixo! Mutu Noeller! ܥܶܕ݂ܐ ܒܪܝܟ݂ܐ
d ḥozina lxu to see you ܕܚܳܙܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
d zayrina lxu to visit you ܕܙܰܝܪܝܢܰܐ ܠܟ݂ܘ
daciri Geri döndüler ܕܰܥܝܪܝ
damṯo Elti (kocanın erkek kardeşinin karısı) ܕܰܡܬ݂ܐ
dawmo du ceḏo Noel ağacı ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ
deri yawmo Sonraki gün, bir gün sonra ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ
dlo meni Bensiz ܕܠܐ ܡܶܢܝ
dёšne presents ܕܷܫܢܶܐ
dukane dilonoye Özel dükkanlar ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ
ёzzёn (that) giderler ܐܷܙܙܷܢ
fayišo Kaldılar ܦܰܝـܝܫܐ
foqёcyoṯe Havai fişekler ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ
fṣiḥo O mutluydu (o-dişil) ܦܨܝܚܐ
gёd mёfṣoḥina Biz mutlu olacağız ܓܷܕ ܡܷܦܨܳܚܝܢܰܐ
gёd mšayalno Soracağım ܓܷܕ ܡܫܰܝܰܠܢܐ
gёdše Kazalar ܓܷܕܫܶܐ
ḥawrone Arkadaşlar ܚܰܘܪܳܢܶܐ
ḥёḏriyat Hazırlıklar ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ
iqaryoṯe Aileler ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ
kёbcina Isteriz ܟܐܷܒܥܝܢܰܐ
knošo Süpürmek ܟܢܳܫܐ
kojore it happens olur ܟܳܔܳܪܶܐ
komar Der, diyor ܟܐܡܰܪ
komfarqёci havai fişek yakarlar ܟܳܡܦܰܪܩܷܥܝ
komawqḏi Yakarlar ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ
korowёn Sarhoş olurlar ܟܳܪܳܘܷܢ
layt kёlyono Problem değil ܠܰܝܬ ܟܷܠܝܳܢܐ
lwёšle O giyindi ܠܘܷܫܠܶܗ
madcarno xabro Cevap veririm ܡܰܕܥܰܪܢܐ ܟ݂ܰܒܪܐ
marga Güveçte et ve soğan, geleneksel Noel yemeği ܡܰܪܓܰܐ
markawwe they set up kurarlar ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ
u maṯyaṯxu sizin (çoğul) ziyaretiniz ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܰܬ݂ܟ݂ܘ
mfalaġġe Rahatsız ederler ܡܦܰܠܰܓ݂ܓ݂ܶܗ
mawṣёn Sipariş verirler ܡܰܘܨܷܢ
mšaralle Başladılar ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
mšayalle sordular ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ
nafiqi Ayrıldılar,dışarı çıktılar ܢܰܦܝܩܝ
rawixo O (dişil)bindi (uçağa) ܪܰܘܝܟ݂ܐ
ṣalone Salonlar ܨܰܠܳܢܶܐ
šato catёqto Geçen sene ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ
sёmme Yaptılar they did ܣܷܡܡܶܗ
šqёlle aldılar/satın aldılar ܫܩܷܠܠܶܗ
šqila O (dişil) aldı/satın aldı ܫܩܝܠܰܗ
taḥta Altında /aşağısında (onun – dişil) ܬܰܚܬܰܗ
xёlle yediler ܟ݂ܷܠܠܶܗ