Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kültür 4

Tarihsel olarak bakacak olursak aile kavramı Süryaniler’in günlük yaşamındaki en önemli köşe taşlarından birisidir. Aile kavramı sayesinde insanların varoluşu ve büyümesi anlam bulur. Turabdin’de mevcut tipik bir Süryani ailesinde büyükanne, büyükbaba, onların çocukları ve torunları birarada yaşarlar. Evin bir avlusu bulunur, bu avlu ailenin diğer üyelerinin yaşadığı odalarla çevrilidir, ve hatta hayvanlar için yaşayacakları bir alan bulunur ve genelde bu kısım evin alt tarafında yer alır.

Aile kelimesi Bayto demektir ki bu aynı zamanda „ev“ anlamına gelir. “Bayto” kelimesinin kısaltılmış formu (Be)dir ve kulanım sırasında ailenin adıyla kullanılır bu ise ailenin adını tanımlar. Mesela: (me) be Malke „Malke Ailesi demektir“. Bir kişinin hangi aileden olduğu sorusuna cevap me be man hat? şeklinde olur.

Süryaniler Batı ülkelerine göç ettikten sonra genç neslin çekirdek aileye olan ilgisi artmıştır.

Süryanicede bir söz vardır ve ailenin öneminin altını çizer: Ono w aḥuni cal u abro d cammi, ono w u abro d cammi cal u nuxroyo yani „ben ve kardeşim kuzenime karşıyız ancak ben kuzenim yabancıya karşıyız“ demektir. Burada söylenmek istenen şey aileye ne kadar yakın olursa kişinin o kadar güçlü bağlarının olacağıdır.