Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܫܠܳܡܐ
ܫܠܳܡܐ
ܒܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܟܳܢܳܦܰܩ ܠܝ ܫܘܩܐ. ܟܳܠܳـܩܶܐ ܒܝ ܣܰܪܐ ܘܒܘ ܐܰܕܰܝ.
ܕܪܶܠܶܗ ܫܠܳܡܐ ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܕܷܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ، ܦܪܝܫܝ ܘܟܘܠ ܚܰܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܥܘܳܕܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܰܨܷܬ݂ ܐܘܥܕܐ ܥܰܠ ܐܘ ܡܰܡܠܐ ܕܗܰܘܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܝـܝܶܗ:
Šlomo Merhaba
B ḥa yawmo u Afrem konofaq li šuqo. Koloqe bi Saro w u Aday. Afrem birgün çarşıya gider. Saro ve Aday ile karşılaşır.
Drele šlomo aclayye. Bëṯër me dë mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe, friši w kul ḥa azze lu cwodayḏe. Onlara selam verir. Birbirlerini selamladıktan sonra her biri işine gider.
Maṣëṯ ucdo cal u mamlo d hawi baynoṯayye: Şimdi aralarında geçen konuşmayı dinleyin:
ܫܠܳܡܐ
ܐܰܦܪܶܡ: ܫܠܳܡܐ، ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܐܰܦܪܶܡ ܝܐ.
ܐܰܕܰܝ: ܒܫܰܝܢܐ، ܐܳܢܐ ܐܷܫܡܝ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܝܐ، ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܰܝܕ݂ܝ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܐܳܗ، ܫܘܒܩܳܢܐ، ܐܰܕ݂ܷܥܢܐ ܠܟ݂ܘ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬܘ؟ ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܬܰܘܕܝ، ܛܰܘܘܶܐ ܢܰܐ.
ܣܰܪܐ: ܐܘ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ ܣܬܶܐ ܛܰܘܘܐ ܝܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܗܰܪܟܶܐ؟
ܣܰܪܐ: ܐܰܫܷܪ ܟܳܟܘܪܟ݂ܝܢܰܐ ܒܝ ܫܘܩܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܛܰܘܘܐ.
ܣܰܪܐ: ܗܰܬ ܡܰܝܟܐ ܟܳܐܬ݂ܰܬ؟
ܐܰܦܪܶܡ: ܟܳܐܬ݂ܶܢܐ ܡܘ ܒܰܝܬܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܟܝܒܝ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܠܘܟ݂ ܡܶܕܶܐ، ܐܰܕܰܝ؟
ܐܰܕܰܝ: ܐܶ، ܟܝܒܘܟ݂.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܥܰܘܕܰܬ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܳܥܳܘܰܕܢܐ ܟ݂ܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܟܳܡܷܠܦܰܬ؟
ܐܰܕܰܝ: ܟܳܡܳܠܰܦܢܐ ܣܘܪܰܝܬ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
ܣܰܪܐ ܘܐܰܕܰܝ: ܐܶ، ܗܰܘܟ݂ܰܐ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ.
ܐܰܦܪܶܡ: ܙܳܟ݂ܘ ܒܷܫܠܳܡܐ.
Šlomo Merhaba
Afrem: Šlomo, ono ëšmi Afrem yo. Afrem: Merhaba, benim adım Afrem’dir.
Aday: B šayno, ono ëšmi Aday yo. Haṯe i Saro yo, i aṯtayḏi. Aday: Merhaba, benim adım Aday’dır. Bu ise karım Saro’dur.
Afrem: Oh, šubqono, aḏëcno lxu. Aydarbo hatu? U Gabriyel aydarbo yo? Afrem: Ah, afedersiniz. Sizi tanıyorum. Nasılsınız? Gabriel nasıl?
Saro w Aday: Tawdi, ṭ­awwe na. Saro und Aday: Teşekkürler, iyiyiz.
Saro: U Gabriyel ste ṭ­awwo yo. Saro: Gabriel de iyidir.
Afrem: Mën kosaymitu harke? Afrem: Burada ne yapıyorsunuz?
Saro: Ašër kokurxina bi šuqo. Saro: Doğrusu, çarşıda dolaşıyoruz.
Afrem: Ṭawwo. Afrem: Güzel.
Saro: Hat mayko koṯat? Saro: Sen nereden geliyorsun?
Afrem: Koṯeno mu bayto. Afrem: Evden geliyorum.
Afrem: Kibi mšayalno lux mede, Aday? Afrem: Sana birşey sorabilir miyim Aday?
Aday: E, kibux. Aday: Tabii, sorabilirsin.
Afrem: Mën kocawdat? Afrem: Ne iş yapıyorsun?
Aday: Kocowadno xud malfono. Aday: Öğretmen olarak çalışıyorum.
Afrem: Mën komëlfat? Afrem: Ne öğretiyorsun?
Aday: Komolafno Surayt. Aday: Süryanice öğretiyorum.
Afrem: Ġalabe ṭawwo. Afrem: Çok iyi.
Saro w Aday: E, hawxa. Fëš bë šlomo. Saro ve Aday: Öyleyse, görüşmek üzere!
Afrem: Zoxu bë šlomo. Afrem: Tekrar görüşmek üzere!