Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
bayto ev ܒܰܝܬܐ
čanṭa çanta ܫ̰ܰܢܛܰܐ
dahwo altın ܕܰܗܘܐ
dayro manastır ܕܰܝܪܐ
femo ağız ܦܶܡܐ
fërdayso cennet ܦܷܪܕܰܝܣܐ
jazwe cezve ܔܰܙܘܶܐ
gubo kuyu ܓܘܒܐ
iḏo el ܐܝܕ݂ܐ
kṯowo kitap ܟܬܼܳܘܐ
melṯo, xabro kelime ܡܶܠܬܼܐ؛ ܟ݂ܰܒܪܐ
plan plan ܦ݁ܠܰܢ
qawro mezar ܩܰܘܪܐ
saxlo aptal ܣܰܟܼܠܐ
talgo kar ܬܰܠܓܐ
villa köşk, villa ܒ݂ܝܠܠܰܐ
žäbaše karpuz ܙ̰ܱܒܰܫܶܐ