Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
3. Aşağıdaki soruları okuma parçasının yardımıyla cevaplayın.
1. Qay i iqarṯo du Barṣawmo nqila l Berlin? 1. Barṣawmo’nun ailesi neden Berlin’e taşındı? ܩܰܝ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܢܩܝܠܰܗ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .1
---
2. Ema nqila i iqarṯo l Berlin? 2. Aile ne zaman Berlin’e taşındı? ܐܶܡܰܐ ܢܩܝܠܰܗ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܠܒܶܪܠܝܢ؟ .2
---
3. Ayko makralle bayto? 3. Nerede ev kiraladılar? ܐܰܝܟܐ ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ؟ .3
---
4. Qay loṯewa ṣäbër li Ḥana w lu Barṣawmo? 4. Ḥana ve Barṣawmo neden kendilerini rahatsız hissediyorlardı? ܩܰܝ ܠܳܐܬ݂ܶܘܰܐ ܨܱܒܷܪ ܠܝ ܚܰܢܰܐ ܘܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ؟ .4
---
5. Mën dukano ftëḥḥe? 5. Ne dükkânı açtılar? ܡܷܢ ܕܘܟܰܢܐ ܦܬܷܚܚܶܗ؟ .5
---
6. Me man mdayanne zuze? 6. Kimden borç para aldılar? ܡܶܐ ܡܰܢ ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܙܘܙܶܐ؟ .6
---
7. Aydarbo mhalaxle šuġla di iqarṯo b Almanya? 7. Aile Almanya’da kendini nasıl geliştirdi? ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܶܗ ܫܘܓ݂ܠܰܗ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ؟ .7
---
4. Aşağıdaki kalıplardan doğru cümleler kurun.
1. bi aṯto - u Barṣawmo - mšawarle ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܇ ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ .1
---
2. nqila - l Berlin - i iqarṯo ܢܩܝܠܰܗ ܇ ܠܒܶܪܠܝܢ ܇ ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ .2
---
3. azzën - li madrašto - an nacime ܐܰܙܙܷܢ ܇ ܠܝ ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܇ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ .3
---
4. lišono Almanoyo - u Barṣawmo w i Ḥana - lëḏciwa ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ ܇ ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܚܰܢܰܐ ܇ ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ .4
---
5. ftëḥḥe - du dahwo - dukano - hënne ܦܬܷܚܚܶܗ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .5
---
6. mdayanne – mam moraṯṯe - zuze - hënne ܡܕܰܝܰܢܢܶܗ ܇ ܡܰܡ ܡܳܪܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܇ ܙܘܙܶܐ ܇ ܗܷܢܢܶܐ .6
---
7. mhalaxla - i dukano - du dahwo - ṭawwo ܡܗܰܠܰܟ݂ܠܰܗ ܇ ܐܝ ܕܘܟܰܢܐ ܇ ܕܘ ܕܰܗܘܐ ܇ ܛܰܘܘܐ .7
---
5. Aşağıdaki tabirlerden her birini uygun boşluğa yerleştirin.
ܡܫܰܘܰܪܠܶܗ - ܡܰܟܪܶܠܰܗ - ܠܐܷܕ݂ܥܝܘܰܐ - ܥܰܝܫܳܘܰܐ - ܐܰܒܝܥܝ - ܡܩܰܦܶܠܶܗ - ܟܳܡܷܦܩܐ - ܗܘܘܶܗ - ܦܬܷܚܠܰܗ - ܝܰܠܝܦܐ
mšawarle – makrela – lëḏciwa – cayšowa – abici – mqafele – komëfqo – huwe – ftëḥla – yalifo
1. U Barṣawmo bi aṯto. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܒܝ ܐܰܬ݂ܬܐ. 1.
2. I iqarṯo b Turcabdin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. 2.
3. Hënne d nuqli l Berlin. ܗܷܢܢܶܐ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ. 3.
4. Bi bädaye  lišono Almanoyo. ܒܝ ܒܱܕܰܝܶܐ  ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 4.
5. I iqarṯo bayto b Berlin. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ. 5.
6. I baṭiluṯo qëṭre w šwole. ܐܝ ܒܰܛܝܠܘܬ݂ܐ ܩܷܛܪܶܐ ܘܫܘܳܠܶܐ. 6.
7. U Barṣawmo lo cwodo. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܠܐ ܥܘܳܕܐ. 7.
8. Am more zuze b dayno lu Barṣawmo. ܐܰܡ ܡܳܪܶܐ ܙܘܙܶܐ ܒܕܰܝܢܐ ܠܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ. 8.
9. I iqarṯo dukano du dahwo. ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܘܟܰܢܐ ܕܘ ܕܰܗܘܐ. 9.
10. I iqarṯo u lišono Almanoyo ܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ. 10.
6 Hangi cevap doğru?
U Barṣawmo w i aṯto huwe fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܗܘܘܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
U Barṣawmo w i aṯto ḥzalle fusqono. ܐܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܘܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܚܙܰܠܠܶܗ ܦܘܣܩܳܢܐ.
   
Abici d zayri Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܙܰܝܪܝ ܒܶܪܠܝܢ.
Abici d nuqli l Berlin. ܐܰܒܝܥܝ ܕܢܘܩܠܝ ܠܒܶܪܠܝܢ.
   
Makralle bayto b Berlin. ܡܰܟܪܰܠܠܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
Zwënne bayto b Berlin. ܙܘܷܢܢܶܗ ܒܰܝܬܐ ܒܒܶܪܠܝܢ.
   
I Ḥana i ḥoṯo du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܚܳܬ݂ܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
I Ḥana i aṯto du Barṣawmo yo. ܐܝ ܚܰܢܰܐ ܐܝ ܐܰܬ݂ܬܐ ܕܘ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܝܐ.
   
B Ṭurcabdin cayšiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܥܰܝܫܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
B Ṭurcabdin fṣiḥiwa ṭawwo. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܨܝܚܝܘܰܐ ܛܰܘܘܐ.
   
B Almanya yalifi u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܝܰܠܝܦܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
B Almanya cwëdde u lišono Almanoyo. ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ ܥܘܷܕܕܶܗ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ.
   
Hënne ftëḥḥe dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܦܬܷܚܚܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
Hënne sxërre dukano. ܗܷܢܢܶܐ ܣܟ݂ܷܪܪܶܗ ܕܘܟܰܢܐ.
   
An nacime yariwi b Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܒܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
An nacime yariwi l Almanya. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܠܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ.
7. Her fotoğrafı doğru meslek adıyla eşleştirin.
1  taxtor / osyo ܬܰܟ݂ܬܳܪ ܆ ܐܳܣܝܐ 2
ḥalaqto ܚܰܠܰܩܬܐ
3 nagoro ܢܰܓܳܪܐ 4
sniġro ܣܢܝܓ݂ܪܐ
5 rašomo ܪܰܫܳܡܐ 6
šufer ܫܘܦܶܪ
7 ܚܰܝܰܪܬܐ ܕܰܟ ܟܰܝـܝܘܶܐ
  ḥayarto dak kayiwe
8
šayoco ܫܰܝܳܥܐ
9 qaṣobo ܩܰܨܳܒܐ 10
 garošo daṣ ṣërtoṯe ܓܰܪܳܫܐ ܕܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
11 ḥašawto ܚܰܫܰܘܬܐ 12
sakratere ܣܰܟܪܰܬܶܪܶܐ
13 ṭabaxto ܛܰܒܰܟ݂ܬܐ 14
zabolo ܙܰܒܳܠܐ
15 jaroḥo ܔܰܪܳܚܐ 16
macamrono ܡܰܥܰܡܪܳܢܐ
8. Aşağıdaki çizelgeyi tamamlayın.
Almanya  - -
ܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ  - -
Fransoyo -
ܦܪܰܢܣܳܝܐ -
 - Turkayto -
 - ܬܘܪܟܰܝܬܐ -
 - Swedoye
- ܣܘܶܕܳܝܶܐ
- Holandoye
- ܗܳܠܰܢܕܳܝܶܐ
Lëbnon -  -
ܠܷܒܢܳܢ - -
Ciraqoyo -
ܥܝܪܰܩܳܝܐ -
9. Turabdin hakkındaki bu metni duyun!
Ṭurcabdin Turabdin ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Ṭurcabdin ṭuro šṭiḥo yo me alfo hul alfo w maṯe mëtrowat culyo bu tayman-madënḥo d Turkiya b Beṯnahrin i celayto. Turabdin, Türkiye’nin Güneydoğusunda Kuzey Mezopotamya’da deniz seviyesinden 1000-1200 m yüksekte yer alan bir dağ platosudur. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܛܘܪܐ ܫܛܝܚܐ ܝܐ ܡܶܐ ܐܰܠܦܐ ܗܘܠ ܐܰܠܦܐ ܘܡܰܬ݂ܶܐ ܡܷܬܪܳܘܰܬ ܥܘܠܝܐ ܒܘ ܬܰܝܡܰܢ-ܡܰܕܷܢܚܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܒܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ ܐܝ ܥܶܠܰܝܬܐ.
Kule mas Suryoye camiro wa w heš kit ebe Suryoye. Tamamında Süryaniler yaşardı ve bazıları bugün hâlâ orada yaşıyor. ܟܘܠܶܗ ܡܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܥܰܡܝܪܐ ܘܰܐ ܘܗܶܫ ܟܝܬ ܐܶܒܶܗ ܣܘܪܝܳܝܶܐ.
Cal i xariṭa d Turkiya Ṭurcabdin lo komaḥwe xud qlimo l ruḥe. Türkiye haritasında Turabdin kendine has bir bölge olarak işaretlenmemiştir. ܥܰܠ ܐܝ ܟ݂ܰܪܝܛܰܐ ܕܬܘܪܟܝـܝܰܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܐ ܟܳܡܰܚܘܶܐ ܟ݂ܘܕ ܩܠܝܡܐ ܠܪܘܚܶܗ.
Bu macërbo d Ṭurcabdin këṯyo i mḏito d Marde, bu madënḥo i mḏito dë Gziro cal u nahro d Dëqlaṯ. Turabdin’in batısında Mardin şehri ve doğusunda da Dicle Nehri kıyısındaki Cizre kenti bulunur. ܒܘ ܡܰܥܷܪܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܷܐܬ݂ܝܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܘ ܡܰܕܷܢܚܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܓܙܝܪܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂.
Bu garbyo kofayšo Ḥësno d Kifo, haṯe ste cal u nahro d Dëqlaṯ yo, w bu taymno i mḏito dë Nṣiwën d këtyo cal u tḥumo d Suriya. Turabdin’in kuzeyinde Hasankeyf, bu kent de Dicle kıyısındadır ve güneyinde de Suriye sınırındaki Nusaybin kenti bulunur. ܒܘ ܓܰܪܒܝܐ ܟܳܦܰܝܫܐ ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ، ܗܰܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܥܰܠ ܐܘ ܢܰܗܪܐ ܕܕܷܩܠܰܬ݂ ܝܐ، ܘܒܘ ܬܰܝܡܢܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܷܢܨܝܘܷܢ ܕܟܷܬܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܬܚܘܡܐ ܕܣܘܪܝـܝܰܐ.
B Ṭurcabdin kito qëryawoṯe nacime ġäläbe, elo ucdo an noše bu zoyudo kocayši bam mḏinoṯe d Mëḏyaḏ, Nṣiwën, Azëx, Gziro, Ḥësno d Kifo w Karboran. Turabdin’de pek çok küçük köy vardır ama bugün insanların çoğu Midyat, Nusaybin, İdil, Cizre, Hasankeyf ve Dargeçit gibi kentlerde yaşamaktadırlar. ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܝܬܐ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܢܰܥܝܡܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܐܶܠܐ ܐܘܥܕܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܒܘ ܙܳܝܘܕܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܒܰܡ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܶܐ ܕܡܷܕ݂ܝܰܕ݂، ܢܨܝܘܷܢ، ܐܰܙܷܟ݂، ܓܙܝܪܐ، ܚܷܣܢܐ ܕܟܝܦܐ ܘܟܰܪܒܳܪܰܢ.
Mëḏyaḏ nuqazto rišayto yo w konëflo b falge d Ṭurcabdin. U mënyono dac comurayḏa maṭi lë tmoni alfo nafšoṯe. Midyat merkezi bir yer olup Turabdin’in ortasında yer alır. Nüfusu 80.000 kişi civarındadır. ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܢܘܩܰܙܬܐ ܪܝܫܰܝܬܐ ܝܐ ܘܟܳܢܷܦܠܐ ܒܦܰܠܓܶܗ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܰܗ ܡܰܛܝ ܠܷܬܡܳܢܝ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ.
U qlimo d Ṭurcabdin fliġo yo mdabronoiṯ cal af fënyoṯe d Marde, Baṭman w Šarnax. Turabdin bölgesi idari açıdan Mardin, Batman ve Şırnak vilayetlerine dağılmıştır. ܐܘ ܩܠܝܡܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܦܠܝܓ݂ܐ ܝܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦ ܦܷܢܝܳܬ݂ܶܐ ܕܡܰܪܕܶܐ، ܒܰܐܛܡܰܢ ܘܫܰܪܢܰܟ݂.
Aš šuġlone di šulṭonuṯo bat tlaṯ mḏinoṯani komisomi. Resmi işler bu üç şehirde halledilir. ܐܰܫ ܫܘܓ݂ܠܳܢܶܐ ܕܝ ܫܘܠܛܳܢܘܬ݂ܐ ܒܰܬ ܬܠܰܬ݂ ܡܕ݂ܝܢܳܬ݂ܰܢܝ ܟܳܡܝܣܳܡܝ.
Cam u zabno came mšaḥëlfe aṯën w camiri b Ṭurcabdin. Elo ac comurayḏe aš šëršonoye as Suryoye ne. Zaman içinde değişik halklar gelip Turabdin’e yerleşmişlerdir. Orijinal sakinleri Süryanilerdir. ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡܶܐ ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ ܐܰܬ݂ܷܢ ܘܥܰܡܝܪܝ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܥ ܥܳܡܘܪܰܝܕ݂ܶܗ ܐܰܫ ܫܷܪܫܳܢܳܝܶܐ ܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܶܐ.
Bëṯër mu Sayfo daḥ ḥamšacsar w man ëštiyat u mënyono das Suryoye naḥët ġäläbe w maṭi bay yawmani l noqëṣ me tre alfo nafšoṯe b Ṭurcabdin kule. 1915 halk katliamından sonra ve 1960’lardan beri Süryanilerin sayısı çok azalmıştır ve bugün tüm Turabdin’de 2000 kişiden daha azdır. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܘ ܣܰܝܦܐ ܕܰܚ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܘܡܰܢ ܐܷܫܬܝـܝܰܬ ܐܘ ܡܷܢܝܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܢܰܚܷܬ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܘܡܰܛܝ ܒܰܝ ܝܰܘܡܰܢܝ ܠܢܳܩܷܨ ܡܶܐ ܬܪܶܐ ܐܰܠܦܐ ܢܰܦܫܳܬ݂ܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܶܗ.
I marduṯo w u lišono das Suryoye kul d aṯi talën me qum i cayno. Fayiši bëlḥuḏe bad dayre w bac citoṯe aw baq qëryawoṯe d as Suryoye kocayši appe. Süryanilerin kültürü ve dili de zamanla kaybolmuştur. Bunları artık ancak Süryanilerin yaşadığı manastırlarda, kiliselerde, köylerde bulabilirsiniz. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܘܠ ܕܐܰܬ݂ܝ ܬܰܠܷܢ ܡܶܐ ܩܘܡ ܐܝ ܥܰܝܢܐ. ܦܰܝـܝܫܝ ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܒܰܕ ܕܰܝܪܶܐ ܘܒܰܥ ܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܐܰܘ ܒܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܕܐܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟܳܥܰܝܫܝ ܐܰܦ݁ܦ݁ܶܗ.
I aġlabiye dac comure d Ṭurcabdin adyawma Kurdoye ne. I marduṯo w u lišono Kurdoyo mšalṭe ne bu qlimo, cam gabe d këtyo u Turkoyo u lišono rušmoyo. Günümüzde Turabdin’in sakinlerinin çoğunluğu Kürtlerdir. Kürt dili ve kültürü bölgede hakimdir, Türkçe ise resmi dildir. ܐܝ ܐܰܓ݂ܠܰܒܝـܝܶܐ ܕܰܥ ܥܳܡܘܪܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܘܪܕܳܝܶܐ ܢܶܐ. ܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܘܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܟܘܪܕܳܝܐ ܡܫܰܠܛܶܐ ܢܶܐ ܒܘ ܩܠܝܡܐ، ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕܟܷܬܝܐ ܐܘ ܬܘܪܟܳܝܐ ܐܘ ܠܝܫܳܢܐ ܪܘܫܡܳܝܐ.
Ṭurcabdin, me ëšme komiḏac d këtyo qlimo ṭuroyo, bu qayṭo šaḥuno yo w bu saṯwo jamudo yo. Turabdin, adından da anlaşılacağı gibi dağlık bir bölgedir. Yazın sıcak ve kışın soğuktur. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ، ܡܶܐ ܐܷܫܡܶܗ ܟܳܡܝܕ݂ܰܥ ܕܟܷܬܝܐ ܩܠܝܡܐ ܛܘܪܳܝܐ، ܒܘ ܩܰܝܛܐ ܫܰܚܘܢܐ ܝܐ ܘܒܘ ܣܰܬ݂ܘܐ ܔܰܡܘܕܐ ܝܐ.
U rabëc w at tëšroyoṯe šuḥlofe du maṭro ne. Bay yarḥe du rabëc koqolab l ganṯo d këtyo bzërto b kul šëkël d warde w baybune. Bahar ve sonbahar yağış dönemleridir. (Turabdin) baharda her türlü çiçeklerle bezenmiş bir bahçeye dönüşür. ܐܘ ܪܰܒܷܥ ܘܰܐܬ ܬܷܫܪܳܝܳܬ݂ܶܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܕܘ ܡܰܛܪܐ ܢܶܐ. ܒܰܝ ܝܰܪܚܶܐ ܕܘ ܪܰܒܷܥ ܟܳܩܳܠܰܒ ܠܓܰܢܬ݂ܐ ܕܟܷܬܝܐ ܒܙܷܪܬܐ ܒܟܘܠ ܫܷܟܷܠ ܕܘܰܪܕܶܐ ܘܒܰܝܒܘܢܶܐ.
Qlimo ġäläbe šafiro w šalyo yo. Këtle hawa ṣfiṯo w basëmto, elo faqiro yo mam maye. Bölge çok güzel ve sakindir, hava temiz ve hoştur, ama su fakiridir. ܩܠܝܡܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘܫܰܠܝܐ ܝܐ. ܟܷܬܠܶܗ ܗܰܘܰܐ ܨܦܝܬ݂ܐ ܘܒܰܣܷܡܬܐ، ܐܶܠܐ ܦܰܩܝܪܐ ܝܐ ܡܰܡ ܡܰܝܶܐ.
Karyo ëmmina, Ṭurcabdin qlimo maxtabzabnoyo das Suryoye yo. Kısaca söylemek gerekirse, Turabdin Süryanilerin tarihi bölgesidir. ܟܰܪܝܐ ܐܷܡܡܝܢܰܐ، ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܩܠܝܡܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܝܐ.
Ebe macmarre hënne dayre w citoṯe maz zabne qamoye di mšiḥoyuṯo w mšatasse madrašyoṯe iḏice w celoye d mawfaqqe malfone, kaṯowe w yaducṯone rabe. Orada erken Hıristiyanlık döneminde manastırlar ve kiliseler inşa ettiler ve büyük eğitmenler (hocalar), yazarlar ve alimler çıkartan tanınmış yüksek okullar kurdular. ܐܶܒܶܐ ܡܰܥܡܰܪܪܶܗ ܗܷܢܢܶܐ ܕܰܝܪܶܐ ܘܥܝܬܳܬ݂ܶܐ ܡܰܙ ܙܰܒܢܶܐ ܩܰܡܳܝܶܐ ܕܝ ܡܫܝܚܳܝܘܬ݂ܐ ܘܡܫܰܬܰܣܣܶܗ ܡܰܕܷܪܰܫܝܳܬ݂ܶܐ ܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܘܥܶܠܳܝܶܐ ܕܡܰܘܦܰܩܩܶܗ ܡܰܠܦܳܢܶܐ، ܟܰܬ݂ܳܘܶܐ ܘܝܰܕܘܥܬ݂ܳܢܶܐ ܪܰܒܶܐ.