Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Ses sistemi – sessiz harfler

Süryanice, ünsüz seslere sahiptir; bu telaffuz daha çok açıklamaya ihtiyaç duyar; çünkü telaffuzları pek çok dilin bakış açısıyla yabancı ses çıkarmaktadır. Bu sessiz harfler şöyle oluşur:

c Farengeal (boğazdan gelen ses) ses, boğazın içinde yapılan seslerdir ܥ
cayno göz ܥܰܝܢܐ
arbco dört ܐܰܪܒܥܐ
tašciṯo hikaye ܬܰܫܥܝܬ݂ܐ
č Sessizler; “çe” sesi ܫ̰
čanṭa çanta ܫ̰ܰܢܛܰܐ
čaket ceket ܫ̰ܰܟܶܬ
čal kel kafa ܟܱܫ̰ܰܠ
Dişarası çıkan sesler; İngilizce’deki “th” sesi ܕ݂
ano kulak ܐܰܕ݂ܢܐ
ceo bayram ܥܶܕ݂ܐ
qolo boyun ܩܕ݂ܳܠܐ
ġ Gargara sesine yakın sesler; Türkçe’deki “ğ” sesi ܓܼ
ġalṭo hata ܓ݂ܰܠܛܐ
darġo merdiven ܕܰܪܓ݂ܐ
kaġat kağıt ܟܰܓ݂ܰܬ
sessiz (boğazdan) “h” sesi; boğazın içinde yapılır ܚ
olo dayı ܚܳܠܐ
auno erkek kardeş ܐܰܚܘܢܐ
qawa kahve ܩܰܚܘܰܐ
j Türkçe’de “c”sesi ܔ
jëddo büyükbaba ܔܷܕܕܳܐ
jirane komşu ܔܝܪܰܢܶܐ
fujo tatlı kavun ܦܘܔܐ
q Kalın “k”sesi ܩ
qaḥwa kahve ܩܰܚܘܰܐ
qḏolo boyun ܩܕ݂ܳܠܐ
carquwo topuk ܥܰܪܩܘܘܐ
r yuvarlamış dille çıkan “r” sesi ܪ
rabëc bahar ܪܰܒܷܥ
abro oğul ܐܰܒܪܐ
rastorant restoran ܪܰܣܬܳܪܰܢܬ
s “s” sesine denk gelen ses ܣ
sëdro sınıf ܣܷܕܪܐ
sësyo at ܣܷܣܝܐ
nisën nisan ܢܝܣܷܢ
š Türkçe’deki “ş” sesi ܫ
šato yıl ܫܰܬܐ
dašëšto sütlaç ܕܰܫܷܫܬܐ
gušmo vücut ܓܘܫܡܐ
Vurgulanmış “s” sesi ܨ
afro sabah ܨܰܦܪܐ
ërto resim ܨܷܪܬܐ
cariye akşam ܥܰܨܪܝـܝܶܐ
dilin arkasıyla yapılan tellafuzla çıkarılan “t”sesi (dilin gerisini yumuşak damağa yaklaştırıp) ܛ
ëbbax ağustos ܛܷܒܒܰܟܼ
bayar veteriner ܒܰܝܛܰܪ
qairo yoğurt ܩܰܛܝܪܐ
Dişarası İngilizce’deki “th” sesi ܬܼ
iqaro aile ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ
ato kadın ܐܰܬ݂ܬܐ
baro kız evlat ܒܰܪܬܼܐ
v F sesi verir, v harf sesine denktir ܒ݂
villa villa ܒ݂ܝܠܠܰܐ
Viyana Viyana ܒ̣ܝܝܰܢܰܐ
talavizyon televizyon ܬܰܠܰܒܼܝܙܝܳܢ
w İngilizce’deki “w”harfi ܘ
ḥawro arkadaş ܚܰܘܪܐ
wacdo randevu ܘܰܥܕܐ
cawodo işçi ܥܰܘܳܕܐ
x Bu sessiz harf “hı” sesi verir ܟ݂
xabro kelime ܟ݂ܰܒܪܐ
dmoxo uyku ܕܡܳܟ݂ܐ
maṭbax mutfak ܡܰܛܒܰܟ݂
z “z” sesi ܙ
zabno zaman ܙܰܒܢܐ
mazlo yürümek ܡܰܙܠـܐ
cezo keçi ܥܶܙܐ
ž “j” sesi ܙ̰
žäbaše karpuz ܙ̰ܱܒܰܫܶܐ
Aržantin Arjantinli ܐܰܪܙ̰ܰܢܬܝܢ
žmën düşman ܕܷܙ̰ܡܷܢ