Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri II
3. Aşağıdaki kalıplardan doğru cümleler kurun.
1. ëšne - yo - u Simon - tmonacsar ܐܷܫܢܶܐ ܇ ܝܐ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܇ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ .1
---
2. azze - das Suryoye - lu ḥuḏro - u Simon ܐܰܙܙܶܗ ܇ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܇ ܠܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .2
---
3. warqo - cal u tarco - këtwa ܘܰܪܩܐ ܇ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܇ ܟܷܬܘܰܐ .3
---
4. qrele - i mawḏconuṯo - u Simon ܩܪܶܠܶܗ ܇ ܐܝ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .4
---
5. bdele - šwole - dë mšayal - u Simon ܒܕܶܠܶܗ ܇ ܫܘܳܠܶܐ ܇ ܕܷܡܫܰܝܰܠ ܇ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .5
---
6. mḥaḏarla - taḥrazto - i sicto - catërto ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ ܇ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܇ ܐܝ ܣܝܥܬܐ ܇ ܥܰܬܷܪܬܐ .6
---
7. aṯro - das Suryoye - Ṭurcabdin - yo ܐܰܬ݂ܪܐ ܇ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܇ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܇ ܝܐ .7
---
4. Doğru cevap hangisi?
U Simon u … di Saro w du Aday yo. ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܐܘ .... ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ.
abro ܐܰܒܪܐ
barṯo ܒܰܪܬ݂ܐ
aḥuno ܐܰܚܘܢܐ
U Simon … i mawḏconuṯo. ܐܘ ܣܝܡܳܢ .... ܐܝ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ.
šafëc ܫܰܦܷܥ
qrele ܩܪܶܠܶܗ
mšayele ܡܫܰܝܶܠܶܗ
U ḥuḏro … mazlo l Ṭurcabdin. ܐܘ ܚܘܕ݂ܪܐ .... ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ḥzele ܚܙܶܠܶܗ
mḥaḏarle ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܶܗ
mšayele ܡܫܰܝܶܠܶܗ
Ṭurcabdin … yo. ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ .... ܝܐ.
mḏito ܡܕ݂ܝܬܐ
qriṯo ܩܪܝܬ݂ܐ
aṯro ܐܰܬܪ݂ܐ
U Simon … d ëzze l Ṭurcabdin. ܐܘ ܐܘ ܣܝܡܳܢ .... ܕܐܷܙܙܶܗ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
koroḥam ܟܳܪܳܚܰܡ
komqadam ܟܳܡܩܰܕܰܡ
soyam ܟܳܣܳܝܰܡ
An nacime … b Holanda. ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ .... ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
lhiqoye ne ܠܗܝܩܳܝܶܐ ܢܶܐ
azzën w aṯën ܐܰܙܙܷܢ ܘܐܰܬ݂ܷܢ
yariwi w qralle ܝܰܪܝܘܝ ܘܩܪܰܠܠܶܗ
I emo w u babo … ne ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ .... ܢܶܐ.
taḥrazto ܬܰܚܪܰܙܬܐ
fṣiḥoye ܦܨܝܚܳܝܶܐ
mazlo ܡܰܙܠܐ
5. Simon ve Afrem arasındaki diyaloğu dinleyin.
U Simon dacër me Ṭurcabdin Simon Turabdin’den döndü ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܕܰܥܷܪ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
Afrem: Simon, ema dacirat me Ṭurcabdin? Afrem: Simon, Turabdin’den ne zaman döndün? ܐܰܦܪܶܡ: ܣܝܡܳܢ، ܐܶܡܰܐ ܕܰܥܝܪܰܬ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
Simon: Bramšël dacërno. Simon: Dün akşam döndüm. ܣܝܡܳܢ: ܒܪܰܡܫܷܠ ܕܰܥܷܪܢܐ.
Afrem: Aydarbo šafëc u mazlo d Ṭurcabdin? Afrem: Turabdin’e yolculuk nasıl geçti? ܐܰܦܪܶܡ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܫܰܦܷܥ ܐܘ ܡܰܙܠܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟
Simon: Ġäläbe basimo wa. Simon: Çok güzeldi. ܣܝܡܳܢ: ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܘܰܐ.
Afrem: Mën ḥzalxu, mën sëmxu? Afrem: Neler gördünüz, neler yaptınız? ܐܰܦܪܶܡ: ܡܷܢ ܚܙܰܠܟ݂ܘ، ܡܷܢ ܣܷܡܟ݂ܘ؟
Simon: Ḥzelan dëkoṯe ġäläbe šafire. Simon: Çok güzel yerler gördük. ܣܝܡܳܢ: ܚܙܶܠܰܢ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܶܐ.
Afrem: Maḥki ëšmo. Afrem: Anlatsana. ܐܰܦܪܶܡ: ܡܰܚܟܝ ܐܷܫܡܐ.
Simon: Tux ḥzay aṣ ṣërtoṯe. Haṯe i mḏito d Marde yo. Haṯe i dayro du Zacfäran yo, d këtyo qaruto l Marde. Simon: Gel fotoğraflara bak. Bu Mardin şehri. Bu Mardin’in yakınındaki Deyrulzafaran Manastırı. ܣܝܡܳܢ: ܬܘܟ݂ ܚܙܰܝ ܐܰܨ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܡܕ݂ܝܬܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܝܐ. ܗܰܬ݂ܶܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܐܢ ܝܐ، ܕܟܷܬܝܐ ܩܰܪܘܬܐ ܠܡܰܪܕܶܐ.
Afrem: B Ṭurcabdin mën sëmxu? Afrem: Turabdin’de ne yaptınız? ܐܰܦܪܶܡ: ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܡܷܢ ܣܷܡܟ݂ܘ؟
Simon: Kul yawmo nuḥtiwayna l Mëḏyaḏ d këmmila “u lebo d Ṭurcabdin”. Me tamo zayriwayna ad dayre, aq qëryawoṯe w ad dëkoṯe maxtabzabnoye, xud Ḥasno d Kifo, Nṣiwën, Dara w ḥrene. Simon: Her gün „Turabdin’in kalbi – (merkezi)“ denen Midyat’a gittik. Oradan manastırları, köyleri ve Hasankeyf, Nusaybin, Dara ve başka tarihi mekânları ziyaret ettik. ܣܝܡܳܢ: ܟܘܠ ܝܰܘܡܐ ܢܘܚܬܝܘܰܝܢܰܐ ܠܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܕܟܷܐܡܡܝܠܰܗ ܐܘ ܠܶܒܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܡܶܐ ܬܰܡܐ ܙܰܝܪܝܘܰܝܢܰܐ ܐܰܕ ܕܰܝܪܶܐ، ܐܰܩ ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ ܘܐܰܕ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ.، ܟ݂ܘܕ ܚܰܣܢܐ ܕܟܝܦܐ، ܢܨܝܘܷܢ، ܕܰܪܰܐ ܘܚܪܶܢܶܐ.
Afrem: Ayko fayšituwa b lalyo? Afrem: Nerede gecelediniz? ܐܰܦܪܶܡ: ܐܰܝܟܐ ܦܰܝܫܝܬܘܘܰܐ ܒܠܰܠܝܐ؟
Simon: Kul caṣriye ducriwayna li dayro d Mor Gabriyel. Simon: Her gece Mor Gabriel Manastırı’na döndük. ܣܝܡܳܢ: ܟܘܠ ܥܰܨܪܝܝܶܐ ܕܘܥܪܝܘܰܝܢܰܐ ܠܝ ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܝـܝܶܠ.
Afrem: Šafiro, ono ste kobacno ëzzi l Turcabdin. Ṭawwo yo ḥa d ḥoze u aṯro w i marduṯo du camayḏe. Afrem: Güzel, ben de Turabdin’e gitmek istiyorum. Halkının ana vatanını ve kültürünü tanımak iyidir. ܐܰܦܪܶܡ: ܫܰܦܝܪܐ، ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܐܷܙܙܝ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. ܛܰܘܘܐ ܝܐ ܚܰܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܘܐܝ ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ.
Simon: Hawxa yo. Ono ġäläbe fṣëḥno d azzi. Simon: Doğru. Ben orada olduğum için çok mutluyum. ܣܝܡܳܢ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ. ܐܳܢܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܦܨܷܚܢܐ ܕܐܰܙܙܝ.
6. Bu sözcüklerin anlamını bulun.
bramšël ܒܪܰܡܫܷܠ
mazlo ܡܰܙܠܐ
basimo ܒܰܣܝܡܐ
dëkoṯe ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ
šafire ܫܰܦܝܪܶܐ
maḥki ëšmo ܡܰܚܟܝ ܐܷܫܡܐ
ṣërtoṯe ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ
mḏito ܡܕ݂ܝܬܐ
dayro (f.) ܕܰܝܪܐ (ܐܬ݂)
qaruto ܩܰܪܘܬܐ
me tamo ܡܶܐ ܬܰܡܐ
qëryawoṯe ܩܷܪܝܰܘܳܬ݂ܶܐ
maxtabzabnoye ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ
aṯro ܐܰܬ݂ܪܐ
marduṯo ܡܰܪܕܘܬ݂ܐ
u camayḏe ܐܘ ܥܰܡܰܝܕ݂ܶܗ
7. Soruların cevaplarını konuşmada arayın.
1. Ema dacër u Simon me Ṭurcabdin? 1. ܐܶܡܰܐ ܕܰܥܷܪ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟ .1
---
2. L ayna mḏito qaruto yo i dayro du Zacfäran? 2. ܠܐܰܝܢܰܐ ܡܕ݂ܝܬܐ ܩܰܪܘܬܐ ܝܐ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܐܢ؟ .2
---
3. Ayko konëflo Mëḏyaḏ? 3. ܐܰܝܟܐ ܟܳܢܷܦܠܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂؟ .3
---
4. Mar ëšme d tarte dëkoṯe maxtabzabnoye b Ṭurcabdin. 4. ܡܰܪ ܐܷܫܡܶܗ ܕܬܰܪܬܶܐ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ. .4
---
5. Ayna dëkoṯe zërle u Simon b Ṭurcabdin? 5. ܐܰܝܢܰܐ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܙܷܪܠܶܗ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܒܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟ .5
---
6. Ayko foyašwa u Simon b lalyo? 6. ܐܰܝܟܐ ܦܳܝܰܫܘܰܐ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܒܠܰܠܝܐ؟ .6
---
7. Mën mërle u Afrem bi ḥarayto du mamlo? 7. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܐܰܦܪܶܡ ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܘ ܡܰܡܠܐ؟ .7
---
8. Bu harflerden doğru kelimeler üretin.
ḏ a m o c ... ܡܳـ ܥ ܕ݂ܰ
a ṯ m o y ... ܡܰـ ܝ ܬ݂ ܐ
l i h q o o y ... ܠـ ܩܳـ ܝ ܗ ܝ ܐ
z m a l o ... ܙ ܡܰـ ܠـ ܐ
m a w c o ḏ n u ṯ o ... ܡܰـ ܘ ܢـ ܥܳـ ܕ݂ ܘ ܬ݂ ܐ
š o o l w ... ܘܳ ܫ ܠ ܐ
m a x z a b t a b n o y e ... ܡܰـ ܒـ ܬܰ ܟ݂ـ ܙܰ ܒ ܢܳـ ܝܶـ ܐ
ḥ ḏ r o u ... ܚ ܪ ܕ݂ ܘ ܐ
q ë y r a o w ṯ e ... ܩܷ ܘܳ ܝܰ ܪ ܬ݂ܶ ܐ
ḏ m i ṯ o n e ... ܡـ ܢܳـ ܝ ܕ݂ ܬ݂ܶ ܐ
ṣ ë t r o e ṯ ... ܨܷ ܪ ܬ݂ܶ ܬܳ ܐ
Ṭ u c r a b i d n ... ܛ ܝـ ܪ ܥܰـ ܒ ܕ ܘ ܢ
a r ṯ o ... ܪ ܐܰ ܬ݂ ܐ
ḥ e o ḏ r o ... ܪ ܚܶ ܕ݂ܳ ܐ
c i s t o ... ܣ ܬ ܥـ ܝـ ܐ
ḥ a t z r a t o ... ܬܰ ܬ ܪܰ ܙ ܚـ ܐ
m ṭ b a y o ṯ n i o ... ܡـ ܛܰ ܒܳ ܝ ܢـ ܬ݂ ܐ ܝ
o n o ṭ l b ë ... ܒܷ ܢـ ܠܳـ ܛـ ܐ
ṭ a y q o ... ܛ ܩܰ ܝ ܐ