Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

 Kelime Bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ

badle, Pl. badlat

takım elbise

ܒܰܕܠܶܐ، ܒܰܕܠܰܬ

bёlḥuḏe

sadece

ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ

be babe (pl.)

-‘nin ailesi, anne baba, ebeveyn

ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ

beroxo

evliik töreni

ܒܶܪܳܟ݂ܐ

bote

evler

ܒܳܬܶܐ

cade, Pl. cadat

gelenek, alışkanlık, davranış

ܥܰܕܶܐ، ܥܰܕܰܬ

cam gaba

ayrıca, bundan başka

ܥܰܡ ܓܰܒܰܗ

cisaqṯo, Pl. cisaqyoṯe

yüzük

ܥܝܣܰܩܬ݂ܐ، ܥܝܣܰܩܝܳܬ݂ܶܐ

cito

kilise

ܥܝܬܐ

claymo

çocuk, genç adam

ܥܠܰܝܡܐ

claymṯo

kız, genç hanım, ergen

ܥܠܰܝܡܬ݂ܐ

dahole

davul

ܕܰܗܳܠܶܐ

fësṭan

(düğün) elbisesi

ܦܷܣܛܰܢ

qart di mëštuṯo

düğün davetiyesi

ܩܰܪܬ ܕܝ ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

gawrono

(that) I (f.) marry

ܓܰܘܪܳܢܐ

gowarno

(that) I (m.) marry

ܓܳܘܰܪܢܐ

ḥalyuṯo

tatlılar

ܚܰܠܝܘܬ݂ܐ

ḥarayto di šabṯo

haftasonu

ܚܰܪܰܝܬܐ ܕܝ ܫܰܒܬ݂ܐ

ḥubo

aşk

ܚܘܒܐ

i asiruṯaṯṯe

ılişki, beraberlik

ܐܝ ܐܰܣܝܪܘܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ

kafo d warde

çiçek buketi

ܟܰܦܐ ܕܘܰܪܕܶܐ

kёbcallux

ben (dişil) seni istiyorum (eril)

ܟܷܐܒܥܰܠܠܘܟ݂

këre

kira

ܟܷܪܶܐ

komawḏci ruḥayye lë ḥḏoḏe

birbirlerine kendilerini tanıttılar

ܟܳܡܰܘܕ݂ܥܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ

komëjġoli

konusurlar, konuşuyorlar

ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܝ

koqëryo zëdqe

hukuk öğrenimi görüyor

ܟܳܩܷܪܝܐ ܙܷܕܩܶܐ

korëḥmallux

ben (dişil) seni seviyorum (eril)

ܟܳܪܷܚܡܰܠܠܘܟ݂ (ܐܰܬ݂)

koroḥamnax

ben (eril) seni seviyorum (dişil)

ܟܳܪܳܚܰܡܢܰܟ݂ (ܓܰܘܪ)

košotën

ıçerler, içiyorlar

ܟܳܫܳܬܷܢ

koṯe

o (eril) gelir

ܟܳܐܬ݂ܶܐ

koyotaw

o (eril) oturur

ܟܳܝܳܬܰܘ

kuḥlo

göz kalemi; burada makyaj

ܟܘܚܠܐ

layt qëṭro

bu bir sorun değil

ܠܰܝܬ ܩܷܛܪܐ

bi qamayto

önce, ilk

ܒܝ ܩܰܡܰܝܬ

lqayto qamayto

ilk  buluşma, ilk karşılaşma

ܠܩܰܝܬܐ ܩܰܡܰܝܬܐ

luḥo d ḥeḏoro

yapacak listesi

ܠܘܚܐ ܕܚܷܕ݂ܳܪܐ

luḥo da zmine

misafir istesi

ܠܘܚܐ ܕܰܙܡܝܢܶܐ

madrašto

okul, burada üniversite

ܡܰܕܪܰܫܬܐ

makëfyono

yeterli

ܡܰܟܷܦܝܳܢܐ

mcalaqle

asmak; burada- takmak … [boynuna]

ܡܥܰܠܰܩܠܶܗ

mdawamme

devam ettiler

ܡܕܰܘܰܡܡܶܗ

mën komëftakrat?

ne dersin?

ܡܷܢ ܟܳܡܷܦܬܰܟܪܰܬ؟

mëštuṯo

düğün

ܡܷܫܬܘܬ݂ܐ

mhanalle

tebrik ettiler

ܡܗܰܢܰܠܠܶܗ

mšaralle

başladılar

ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ

muklo

yemek

ܡܘܟܠܐ

mxiruṯo

nişan

ܡܟ݂ܝܪܘܬ݂ܐ

qanyo

kalem

ܩܰܢܝܐ

qašo

rahip, peder

ܩܰܫܐ

qay?

neden?

ܩܰܝ؟

qayaṣto

kuaför (dişil)

ܩܰܝܰܨܬܐ

qayṭo

yaz

ܩܰܝܛܐ

qḏola

boynu

ܩܕ݂ܳܠܰܗ

qonunoyiṯ

meşru, kanuni

ܩܳܢܘܢܳܐܝܬ݂

rëġše

duygular

ܪܷܓ݂ܫܶܐ

rënyo

fikir, görüş

ܪܷܢܝܐ

rušmoyiṯ

resmi

ܪܘܫܡܐܝܬ݂

ṣalon

salon, düğün salonu

ܨܰܠܳܢ

ṣlibo

haç

ܨܠܝܒܐ

ṣluṯo

dua

ܨܠܘܬ݂ܐ

ṭawtër

daha iyi

ܛܰܘܬܷܪ

tayimo

bitti

ܬܰܝـܝܡܐ

ṭlëbbe xatër

hoşçakal dediler

ܛܠܷܒܒܶܗ ܟ݂ܰܛܷܪ

ṭlobo

nişan, kız isteme

ܛܠܳܒܐ

wacdo

randevu

ܘܰܥܕܐ

warqo

kağıt

ܘܰܪܩܐ

yariwo

o (dişil) büyüdü

ܝܰܪܝܘܐ

yërwo

o (dişil) büyüyor/büyür

ܝܷܪܘܐ (ܐܰܬ݂)

zamore

şarkıcılar, müzik grubu

ܙܰܡܳܪܶܐ

zërnaye

zurna

ܙܷܪܢܰܝܶܐ