Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Me Ṭurcabdin l Berlin Turabdin’den Berlin’e ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܒܶܪܠܝܢ
Bu derste
  • Barṣawmo ailesinin Berlin‘e göç edişi,
  • Almanya’da zorluklarla başa çıkmaları,
  • Kuyumcu dükkânı açmaları hakkında bilgi edineceğiz.