Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Me Ṭurcabdin l Berlin Vom Turabdin nach Berlin ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܒܶܪܠܝܢ
In dieser Lektion erfahren wir etwas
  • über die Migration der Familie Barṣawmo nach Berlin.
  • über den Umgang mit Schwierigkeiten in Deutschland.
  • über die Eröffnung eines Juwelierladens.