Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
ܠܗܝܩܳܝܶܐ ܢܶܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
ܐܰܪܒܥܝ ܐܷܫܢܶܐ ܫܰܦܝܥܝ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܬ݂ܝܐ ܕܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܐ ܕܒܶܐ ܡܰܪܰܘܓܶܐ ܠܗܳܠܰܢܕܰܐ.
ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܝܰܪܝܘܝ ܘܩܪܰܠܠܶܗ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐܐ.
ܡܰܕ݂ܥܐ ܥܰܠ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܠܰܬܬܶܗ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ، ܐܶܠܐ ܠܗܝܩܳܝܶܐ ܢܶܐ ܕܚܳܙܷܢ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܐ.
Lhiqoye ne l Ṭurcabdin
Arbci ëšne šafici cal u maṯyo di iqarṯo d be Marawge l Holanda. Be Marawge ailesinin Hollanda’ya gelmesinin üzerinden 40 yıl geçmişti.
An nacime yariwi w qralle b Holanda. Çocuklar Hollanda’da büyümüş ve okumuşlardı.
Maḏco cal Ṭurcabdin latte ġäläbe, elo lhiqoye ne d ḥozën u aṯro. Turabdin hakkında çok şey bilmiyor ama ana vatanlarını tanımak için de özlem duyuyorlardı.

ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ
ܐܘ ܣܝܡܳܢ، ܐܘ ܐܰܒܪܐ ܙܥܘܪܐ ܕܝ ܣܰܪܐ ܘܕܘ ܐܰܕܰܝ ܝܐ. ܥܷܡܪܶܗ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܷܫܢܶܐ ܝܐ.
ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ ܐܰܙܙܶܗ ܠܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ. ܥܰܠ‌ ܐܘ ܬܰܪܥܐ ܕܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܚܙܶܠܶܗ ܘܰܪܩܐ ܕܷܓܪܷܫܠܰܗ ܐܘ ܙܘܗܳܪܰܝܕ݂ܶܗ.
ܡܩܰܕܰܡܠܶܗ ܘܩܷܪܝܳܠܶܗ. ܚܙܶܠܶܗ ܕܟܷܬܘܰܐ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܬ݂ܐ ܥܰܠ ܡܰܙܠܐ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܩܰܝܷܡ ܥܰܒܷܪ ܘܡܷܪܠܶܗ ܐܳܢܐ ܣܬܶܐ ܟܳܐܒܰܥܢܐ ܐܳܬ݂ܶܢܐ، ܐܶܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܩܰܡܰܝܬܐ ܡܫܰܝܰܠܢܐ ܡܶܐ ܐܶܡܝ ܘܒܰܒܝ.
ܥܰܨܪܝـܝܶܐ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܰܚܟܶܠܶܗ ܠܝ ܐܶܡܐ ܘܠܘ ܒܰܒܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܰܙܠܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܐܶܡܐ ܘܐܘ ܒܰܒܐ ܦܨܝܚܝ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ.
ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܕܰܥܷܪ ܠܘ ܚܘܕ݂ܪܐ ܘܡܷܪܠܶܗ: ܟܬ݂ܰܘܘ ܐܷܫܡܝ ܐܰܬ݂ܳܝܐ ܢܐ!
ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܒܕܶܘܰܝܠܶܗ ܕܷܡܫܰܝܰܠ ܫܘܳܠܶܐ ܡܝ ܐܶܡܐ ܘܡܘ ܒܰܒܐ ܥܰܠ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܝ ܣܝܥܬܐ ܡܛܰܝܒܳܢܝܬ݂ܐ ܡܚܰܕ݂ܰܪܠܰܗ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܥܰܬܷܪܬܐ ܠܘ ܡܰܙܠܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܝ ܬܰܚܪܰܙܬܐ ܠܝ ܐܶܡܐ ܘܠܘ ܒܰܒܐ. ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܫܰܦܝܪܐ ܡܷܪܪܶܗ.
ܡܶܐ ܐܰܡܣܬܷܪܕܰܡ ܓܷܕ ܦܰܝܪܝܬܘ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܡܣܰܘܝܐ ܠܐܳܡܝܕ݂.
ܡܶܐ ܐܳܡܝܕ݂ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܓܷܕ ܫܷܦܥܝܬܘ ܥܰܠ ܡܰܪܕܶܐ ܘܥܰܠ‌ ܐܝ ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܙܰܥܦܱܪܰܐܢ ܗܘܠ ܕܡܳܛܝܬܘ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܘ ܐܰܬ݂ܪܰܝܕ݂ܰܢ.
ܓܷܕ ܟܘܪܟ݂ܝܬܘ ܐܰܕ ܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܡܰܟ݂ܬܰܒܙܰܒܢܳܝܶܐ ܘܐܝܕ݂ܝܥܶܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܟܘܠܠܶܗ.
ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܛܰܘܘܐ. ܟܳܡܷܬܝܰܩܢܝܢܰܐ ܓܷܕ ܗܳܘܶܐ ܡܰܙܠܐ ܡܰܟܷܫܪܳܢܐ ܘܒܰܣܝܡܐ.
ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܡܷܪܠܶܗ ܓܷܕ ܓܳܪܰܫܢܐ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ. ܘܡܶܐ ܕܕܰܥܷܪܢܐ ܓܷܕ ܡܰܚܟܶܢܰܢܟ݂ܘ ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ ܕܷܚܙܶܠܝ ܘܣܷܡܠܝ.
ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ ܐܘ ܣܝܡܳܢ ܠܰܘ ܡܰܠܚܰܩܘܰܐ ܕܐܳܬ݂ܶܐ ܐܘ ܒܷܛܠܳܢܐ ܕܘ ܩܰܝܛܐ ܘܐܷܙܙܶܗ ܠܛܘܪܥܰܒܕܝܢ.
Mazlo l Ṭurcabdin Turabdin’e yolculuk
U Simon, u abro zcuro di Saro w du Aday yo. Cëmre tmonacsar ëšne yo. Simon, Saro ve Aday’ın en küçük oğludur. O, 18 yaşındadır.
Ḥa yawmo azze lu ḥuḏro das Suryoye. Cal u tarco du ḥuḏro ḥzele warqo dë­ grëšla u zuhorayḏe. Bir gün Süryani Derneği’ne gitti. Derneğin kapısında bir tabela gördü ve – bu onun – dikkatini çekti.
Mqadamle w qëryole. Ḥzele d këtwa mawḏconuto cal mazlo l Ṭurcabdin. Yaklaştı ve okudu. Bunun Turabdin’e bir seyahat ilanı olduğunu gördü.
Qayëm cabër w mërle: “Ono ste kobacno oṯeno, elo kolozam qamayto mšayalno me emi w babi.” İçeri girdi ve dedi ki: “Ben de gelmek istiyorum ama önce anneme ve babama sormam gerek.”
Caṣriye u Simon maḥkele li emo w lu babo cal u mazlo d Ṭurcabdin. Akşam Simon anne ve babasına Turabdin seyahatinden bahsetti.
I emo w u babo fṣiḥi ġäläbe. Anne ve babası çok sevindiler.
U Simon dacër lu ḥuḏro w mërle: “Kṯawu ëšmi, aṯoyo no!” Simon derneğe döndü ve “adımı yazın, geliyorum” dedi.
Mu yawmawo bdewayle dë mšayal šwole mi emo w mu babo cal Ṭur-cabdin. O andan itibaren anne ve babasına Turabdin’le ilgili sorular sormaya başladı.
I sicto mṭayboniṯo mḥaḏarla taḥrazto catërto lu mazlo d Ṭurcabdin. Organizasyon ekibi Turabdin seyahati için titiz bir program hazırlamıştı.
U Simon maḥwele i taḥrazto li emo w lu babo. “Ġäläbe šafiro”, mërre. Simon anne ve babasına programı gösterdi. “Çok güzel” dediler.
“Me Amsterdam gëd fayritu bi ṭayasto msawyo l Omiḏ. “Amsterdam’dan uçakla direkt Diyarbakır’a uçacaksınız.
Me Omiḏ bi raḏayto gëd šëfcitu cal Marde w cal i dayro du Zacfäran hul d moṭitu l Ṭurcabdin u aṯrayḏan. Diyarbakır’dan araba ile Mardin ve Deyrulzafaran Manastırı üzerinden Turabdin’e geçecek, ana vatanımıza ulaşacaksınız.
Gëd kërxitu ad dëkoṯe maxtabzabnoye w iḏice d Ṭurcabdin kulle. Turabdin’in tüm tarihi ve önemli mekânlarını ziyaret edeceksiniz.
Ġäläbe ṭawwo. Komëtyaqnina gëd howe mazlo makëšrono w basimo.” Çok iyi! Başarılı ve güzel bir gezi olacağına inanıyoruz.”
U Simon mërle “Gëd gorašno ṣërtoṯe ġäläbe, w me d dacërno gëd maḥkenanxu kul mede dë ḥzeli w sëmli.” Simon “Çok fotoğraf çekeceğim. Döndüğümde size tüm gördüklerimi ve yaşadıklarımı anlatacağım” dedi.
Mu yawmawo u Simon law malḥaqwa d oṯe u bëṭlono du qayṭo w ëzze l Ṭurcabdin. O zamandan itibaren Simon yaz tatilinin gelmesini dört gözle bekledi.