Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܓܘܫܡܐ
ܓܘܫܡܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ.
ܟܘܠ ܗܰܕܳܡܐ ܟܷܬܠܶܗ ܘܳܠܝܬ݂ܐ ܦܪܷܫܬܐ.
ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܘܓܰܘܳܝܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܘܟܳܛܳܪܷܢ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ.
ܚܰܐ ܡܰܗ ܗܰܕܳܡܰܢܝ ܕܗܳܘܶܐ ܟܰܝـܝܘܐ، ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܟܳܝܳܪܰܘ ܟ݂ܘܕ ܟܳܠܳܙܰܡ.
ܗܰܪܟܶܐ ܠܰܠܬܰܚ ܟܳܚܳܙܝܬܘ ܓܘܫܡܐ ܕܷܙܥܘܪܐ.
ܐܘܥܕܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝܢܰܐ ܢܶܐ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܒܰܪܳܝܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
Gušmo Vücut
U gušmo du nošo rakiwo yo me hadome baroye w gawoye. İnsan vücudu iç organlar ve dış organlardan ve kısımlardan oluşur.
Kul hadomo këtle woliṯo frëšto. Her organ ve her bölgenin belirli görev/fonksiyonu bulunur.
Ah hadome baroye w gawoye komkamli ḥḏoḏe w koṭorën u gušmo cowad. Dış ve iç organların vücudun faaliyetlerini yapabilmesi için birbirlerine ihtiyaçları vardır.
Ḥa mah hadomani d howe kayiwo, u gušmo lo koyoraw xud kolozam. Eğer bu organların yada bir bölümün fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda vücut gerektiği şekilde çalışmaz.
Harke laltaḥ koḥozitu gušmo dë zcuro. Burada bir çocuğun vücudunu görüyorsunuz.
Ucdo gëd ḥozina ayna ne ah hadome baroye du gušmo. Şimdi vücudun dış organları ve bölümleri hangileriymiş onları göreceğiz.

1. rišo ܪܝܫܐ
2. sacro ܣܰܥܪܐ
3. foṯo ܦܳܬ݂ܐ
4. cayno / cayne, caynoṯe ܥܰܝܢܐ؛ ܥܰܝܢܶܐ، ܥܰܝܢܳܬ݂ܶܐ
5. aḏno / aḏne, aḏnoṯe ܐܰܕ݂ܢܐ؛ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܐܰܕ݂ܢܳܬ݂ܶܐ
4. nḥiro ܢܚܝܪܐ
7. femo ܦܶܡܐ
8. qḏolo ܩܕ݂ܳܠܐ
9. katfo / katfoṯe ܟܰܬܦܐ؛ ܟܰܬܦܳܬ݂ܶܐ
10. ṣadro ܨܰܕܪܐ
11. druco / drucono ܕܪܘܥܐ؛ ܕܪܘܥܳܢܶܐ
12. caksuno ܥܰܟܣܘܢܐ
13. iḏo / iḏe, iḏoṯe ܐܝܕ݂ܐ؛ ܐܝܕ݂ܶܐ، ܐܝܕ݂ܳܬ݂ܶܐ
14. gawo ܓܰܘܐ
15. ṣawco / ṣawcoṯe ܨܰܘܥܐ؛ ܨܰܘܥܳܬ݂ܶܐ
16. caṭmo / caṭmoṯe ܥܰܛܡܐ؛ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܐ
17. barko / barkoṯe ܒܰܪܟܐ؛ ܒܰܪܟܳܬ݂ܶܐ
18. saqo / saqe ܣܰܩܐ؛ ܣܰܩܶܐ
19. raġlo / raġle, raġloṯe ܪܰܓ݂ܠܐ؛ ܪܰܓ݂ܠܶܐ، ܪܰܓ݂ܠܳܬ݂ܶܐ
20. carquwo ܥܰܪܩܘܘܐ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܪܰܟܝܘܐ ܝܐ ܡܶܐ ܒܰܣܪܐ، ܓܰܪܡܶܐ، ܓܰܠܕܐ، ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܕܡܐ.
ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܳܡܝܦܰܠܰܓ݂ ܠܐܰܪܒܥܐ ܦܰܠܩܶܐ ܪܝܫܳܝܶܐ: ܪܝܫܐ، ܓܰܘܐ، ܕܪܘܥܳܢܶܐ ܘܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܗܰܢܝ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܟܳܡܟܰܡܠܝ ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܓܘܫܡܐ.
ܐܝ ܣܟܰܠܶܐ ܕܘ ܢܳܫܐ ܡܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܪܰܟܘܬܐ ܝܐ. ܕܠܐ ܡܶܢܰܗ ܠܰܝܬ ܚܰܝܶܐ، ܡܝܕ݂ܶܐ ܕܗܝـܝܰܐ ܟܐܒܐ ܚܰܝܠܐ ܠܰܘ ܘܰܪܝܕ݂ܶܐ.
ܐܰܓ ܓܰܪܡܶܐ ܟܳܢܷܛܪܝ ܐܰܗ ܗܰܕܳܡܶܐ ܓܰܘܳܝܶܐ (ܐܳܪܓܰܢܶܐ) ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܕܠܐ ܡܝܬܰܟܝܘܝ ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕܚܰܐ ܩܳܝܰܬ݂ ܒܕܘܟܬ݂ܐ.
ܐܘ ܓܰܠܕܐ ܫܷܟܷܠ ܕܫ̰ܰܟܶܬ ܝܐ ܥܰܠ ܐܘ ܓܘܫܡܐ. ܟܳܢܳܛܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܡܰܟ ܟܶܘܶܐ.
ܠܰܘܓ݂ܷܠ ܕܘ ܪܝܫܐ ܟܝܬ ܡܘܚܐ.
ܐܘ ܡܘܚܐ ܟܳܡܕܰܒܰܪ ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܟܘܠܶܗ. ܒܘ ܪܝܫܐ ܡܶܐ ܠܰܪܘܰܠ ܟܳܚܳܙܝܢܰܐ ܬܰܪܬܶܐ ܥܰܝܢܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܚܝܪܐ ܘܦܶܡܐ.
ܒܷܬ݂ܷܪ ܟܐܬ݂ܷܢ ܐܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ.
ܐܘ ܢܳܫܐ ܟܷܬܠܶܗ ܚܰܡܫܐ ܪܷܓ݂ܫܶܐ: ܚܙܳܝܐ ܒܰܥ ܥܰܝܢܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܒܰܢ ܐܰܕ݂ܢܶܐ، ܢܩܳܚܐ ܒܘ ܢܚܝܪܐ، ܓܝܳܫܐ ܒܰܢ ܐܝܕ݂ܶܐ ܘܛܥܳܡܐ ܒܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܠܰܫܰܢ ܕܘ ܓܘܫܡܐ ܥܳܘܰܕ ܛܰܘܘܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܕܗܳܘܝܢܰܐ ܠܶܗ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܡܳܪܐ، ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܘܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܘܒܘ ܠܘܳܫܐ.
U gušmo me larwal İnsan Vücudunun Dış Kısımları
U gušmo du nošo rakiwo yo me basro, garme, galdo, wariḏe w admo. İnsan vücudu et, kemikler, deri, kaslar ve kandan meydana gelir.
U gušmo komifalaġ l arbco falqe rišoye: rišo, gawo, drucone w raġle. Vücut dört ana bölüme ayrılabilir: baş, gövde, kollar ve bacaklar.
Hani cam ḥḏoḏe komkamli i skale du gušmo. Bu kısımlar hep beraber vücudun iskeletini meydana getirir.
I skale du nošo mag garme rakuto yo. Dlo mena layt ḥaye, miḏe d hiya kobo ḥaylo law wariḏe. İnsan iskeleti kemiklerden oluşur. Kemikler olmadan hayat olmaz çünkü kemikler kasları destekler.
Ag garme konëṭri ah hadome gawoye (organe) du gušmo dlo mitakiwi inaqla d ḥa qoyaṯ b dukṯo. Kemikler vücudun iç organlarını korur, öyle ki kişi düştüğü zaman zarar görmezler.
U galdo šëkël d čaket yo cal u gušmo. Konoṭar u gušmo mak kewe. Deri vücut için adeta bir ceket görevi görür. Deri vücudu hastalıklara karşı korur.
Lawġël du rišo kit muḥo. Kafanın içinde beyin bulunur.
U muḥo komdabar u gušmo kule. Bu rišo me larwal koḥozina tarte cayne, tarte aḏne, nḥiro w femo. Beyin bütün vücudu kontrol eder. Başta (kafada) dışardan baktığımızda iki göz, iki kulak, bir burun ve bir ağız görebiliriz.
Bëṯër koṯën an iḏe w ar raġle. Sonrasında, eller ve ayaklar bulunur.
U nošo këtle ḥamšo rëġše: ḥzoyo bac cayne, šmoco ban aḏne, nqoḥo bu nḥiro, gyošo ban iḏe w ṭcomo bu lišono. İnsanın beş duyusu vardır: gözlerle görme duyusu, kulaklarla duyma duyusu, burunla koku alma duyusu, ellerle dokunma duyusu ve dil ile tat alma duyusu.
Lašan du gušmo cowad ṭawwo kolozam d howina le ġalabe moro, bu muklo, w bu štoyo, w bu lwošo. Vücudun fonksiyonlarını iyi bir şekilde yerine getirmesi için vücudumuza iyi gıda alarak, su içerek ve iyi giyinerek iyi bir şekilde bakmalıyız.