Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adcaṣriye bu akşam ܐܰܕܥܰܨܪܝـܝܶܐ
adfalge d yawmo bu öğlen sonrası ܐܰܕܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
adlalyo bu gece ܐܰܕܠܰܠܝܐ
adṣafro bu sabah ܐܰܕܨܰܦܪܐ
adyawma bugün ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ
aṯmël dün ܐܰܬ݂ܡܷܠ
aṯyono geldim (dişil) ܐܰܬ݂ܝܳܢܐ
azzi gittim ܐܰܙܙܝ
baṭile ne onlar yorgundur (yorgunlardır) ܒܰܛܝܠܶܐ ܢܶܐ
bnoyo saymak ܒܢܳܝܐ
caṣriye (dişil), ramšo akşam ܥܰܨܪܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܪܰܡܫܐ
daqqa (dişil), qaṭënto dakika ܕܰܩܩܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܩܰܛܷܢܬܐ
daqqat / qaṭinoṯe dakikalar ܕܰܩܩܰܬ ܆ ܩܰܛܝܢܳܬ݂ܶܐ
darġe dereceler ܕܰܪܓ݂ܶܐ
ducrina geri gideriz (döneriz) ܕܘܥܪܝܢܰܐ
duroše gušmonoye jimnastik, beden eğitimi ܕܘܪܳܫܶܐ ܓܘܫܡܳܢܳܝܶܐ
ëbcat istersin ܐܷܒܥܰܬ
ëbcitu istersiniz (çoğul) ܐܷܒܥܝܬܘ
ëzzan gittik ܐܷܙܙܰܢ
falge d yawmo öğleden sonra ܦܰܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܐ
falgo yarım, buçuk ܦܰܠܓܐ
falqo kısım, bölüm ܦܰܠܩܐ
garmo kemik ܓܰܪܡܐ
gawiro evil (eril, tekil) ܓܰܘܝܪܐ
gëd saymat hazırlayacaksın, yapacaksın ܓܷܕ ܣܰܝܡܰܬ
gëd howën olacaklar ܓܷܕ ܗܳܘܷܢ
gušmo beden, vücut ܓܘܫܡܐ
gweto peynir ܓܘܶܬܐ
hawa hava, rüzgar, hava durumu ܗܰܘܰܐ
hul -e kadar ܗܘܠ
ḥeloyo sabahın erken saatleri ܚܶܠܳܝܐ
ḥšamto akşam yemeği ܚܫܰܡܬܐ
iḏa eğer ܐܝܕ݂ܰܐ
jirane komşular ܔܝܪܰܢܶܐ
kayiwo hasta (eril, tekil) ܟܰܝـܝܘܐ
këbco o ister (dişi) ܟܐܷܒܥܐ
këbcat istersin ܟܐܷܒܥܰܬ
këtwayla onun….vardır ܟܷܬܘܰܝܠܰܗ
kiban yapabiliriz ܟܝܒܰܢ
kiso çanta, bavul ܟܝܣܐ
kit orada (var) ܟܝܬ
kodëmxi uyurlar ܟܳܕܷܡܟ݂ܝ
kolozam (d) gereklidir ܟܳܠܳܙܰܡ
konëfqi dışarı çıkarlar ܟܳܢܷܦܩܝ
kosaymi hazırlarlar ܟܳܣܰܝܡܝ
koso bardak, fincan ܟܳܣܐ
kṯowo kitap ܟܬ݂ܳܘܐ
kursi sandalye ܟܘܪܣܝ
laf civarı [+ saat] ܠܰܦ
lalyo gece ܠܰܠܝܐ
lašan olması için, amacı ile, bu yüzden ܠܰܫܰܢ
latli benim…….yoktur ܠܰܬܠܝ
lë syomo yapmak ܠܷܣܝܳܡܐ
macrina öğlen yemeğimiz var ܡܰܥܪܝܢܰܐ
mašëfci geçirdikleri zaman ܡܰܫܷܦܥܝ
maṣiṯina dinleriz ܡܰܨܝܬ݂ܝܢܰܐ
mazlo gezi ܡܰܙܠܐ
me zabno l zabno zaman zaman ܡܶܐ ܙܰܒܢܐ ܠܙܰܒܢܐ
mede ḥreno başka bir şey ܡܶܕܶܐ ܚܪܶܢܐ
mëlyun milyon ܡܷܠܝܘܢ
mḥaḏrono hazırladığım… ܡܚܰܕ݂ܪܳܢܐ
mšamsina güneş banyosu ܡܫܰܡܣܝܢܰܐ
mšareli başladım ܡܫܰܪܶܠܝ
mwacadde onlar söz ܡܘܰܥܰܕܕܶܗ
noqëṣ eksi(az) ܢܳܩܷܨ
oṯina geliriz ܐܳܬ݂ܝܢܰܐ
qaḥwa (dişil) kahve ܩܰܚܘܰܐ (ܐܰܬ݂)
qanyo tükenmez kalem ܩܰܢܝܐ
qelayto oda ܩܶܠܰܝܬܐ
qëṭro problem ܩܷܛܪܐ
qliḏo anahtar ܩܠܝܕ݂ܐ
qrayto okuma ܩܪܰܝܬܐ
qriṯo köy ܩܪܝܬ݂ܐ
ramḥël yarın ܪܰܡܚܷܠ
raqme sayılar ܪܰܩܡܶܐ
rënyo fikir, görüş ܪܷܢܝܐ
ruco çeyrek ܪܘܥܐ
saca (dişil), šocṯo saat, kol saati ܣܰܥܰܐ (ܐܰܬ݂)܆ ܫܳܥܬ݂ܐ
saymina hazırlarız ܣܰܝܡܝܢܰܐ
saymitu hazırlarsınız ܣܰܝܡܝܬܘ
sḥoyo yüzme ܣܚܳܝܐ
sidan bizimle beraber ܣܝܕܰܢ
soḥina yüzeriz ܣܳܚܝܢܰܐ
ṣafro sabah ܨܰܦܪܐ
ṣaniyat, rfofe saniyeler ܨܰܢܝـܝܰܬ ܆ ܪܦܳܦܶܐ
ṣaniye (dişil), rfofo saniye ܨܰܢܝـܝܶܐ ܆ ܪܦܳܦܐ
šofac (zaman) geçiyor ܫܳܦܰܥ
šotina içeriz ܫܳܬܝܢܰܐ
tamo orada ܬܰܡܐ
toxu! gelin! (çoğul) ܬܳܟ݂ܘ
u yawmaṯṯe günleri ܐܘ ܝܰܘܡܰܬ݂ܬܶܗ
u yawmayḏan günlerimiz ܐܘ ܝܰܘܡܰܝܕ݂ܰܢ
wacde randevular ܘܰܥܕܶܐ
wacdo randevu ܘܰܥܕܐ
xalyo özgür, serbest (eril, tekil) ܟ݂ܰܠܝܐ
zabno zaman ܙܰܒܢܐ
zwënla satın almıştır ܙܘܷܢܠܰܗ