Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Egzersizleri I
1. Lesen Sie den Text laut vor, achten Sie auf die richtige Aussprache.
2. Erzählen Sie, was Sie in diesen Bildern sehen.
-