Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
annaqla şu anda, şimdi ܐܰܢܢܰܩܠܰܐ
aṯoyo gelecek (eril) ܐܰܬ݂ܳܝܐ
basyo yeter! ܒܰܣ ܝܐ
baṣo otobüs ܒܰܨܐ
bëlḥuḏe mazlo tek yönlü sokak/cadde ܒܷܠܚܘܕ݂ܶܗ ܡܰܙܠܐ
bësëklet bisiklet ܒܷܣܷܟܠܶܬ
bi ḥarayto sonunda, en sonunda ܒܝ ܚܰܪܰܝܬܐ
buḥrono Imtihan, sınav ܒܘܚܪܳܢܐ
casqo zor, güç, karışık ܥܰܣܩܐ
cawje viraj ܥܰܘܔܶܐ
cboro l darbo rišoyo ana caddeye giriş; Yol ver! ܥܒܳܪܐ ܠܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ
darbo dab bësëkletat bisiklet yolu ܕܰܪܒܐ ܕܰܒ ܒܷܣܷܟܠܶܬܰܬ
darbo dam mhalxone kaldırım, yaya yolu ܕܰܪܒܐ ܕܰܡ ܡܗܰܠܟ݂ܳܢܶܐ
darbo dar raḏoyote yol, motorlu araç yolu ܕܰܪܒܐ ܕܰܪ ܪܰܕ݂ܰܝܳܬ݂ܶܐ
darbo du tren hat, demir yolu hattı ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܬܪܶܢ
darbo ḥiṣo çift yönlü kara yolu, ana yol ܕܰܪܒܐ ܚܝܨܐ
darbo rišoyo ana cadde ܕܰܪܒܐ ܪܝܫܳܝܐ
dawrënto döner kavşak ܕܰܘܪܷܢܬܐ
dcar Geri! ܕܥܰܪ
deri yawmo ertesi gün ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ
egarṯo mektup ܐܶܓܰܪܬ݂ܐ
ëšmo ëšmo yavaş yavaş, zamanla ܐܷܫܡܐ ܐܷܫܡܐ
ëzze w oṯewa Ileri geri giderdi ܐܷܙܙܶܗ ܘܐܳܬ݂ܶܘܰܐ
ftiḥolan onu (dişil) açtık ܦܬܝܚܳܠܰܢ
gabo ḥreno diğer (karşı) taraf ܓܰܒܐ ܚܪܶܢܐ
gëdšo kaza ܓܷܕܫܐ
hërge du qloco sürücü dersleri, trafik tecrübesi ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
hërge du trafik teori dersleri (sürücü kursu) ܗܷܪܓܶܐ ܕܘ ܬܪܰܦܝܟ
hul dë mhalax šuġlan ṭawwo işimiz iyi gidene kadar ܗܘܠ ܕܷܡܗܰܠܰܟ݂ ܫܘܓ݂ܠܰܢ ܛܰܘܘܐ
huwe ḥaq d ödediler ܗܘܘܶܗ ܚܰܩ ܕ
ḥa yawmo birgün ܚܰܐ ܝܰܘܡܐ
ḥëzyolux onu (dişil) gördün ܚܷܙܝܳܠܘܟ݂
ḥzalli onları gördüm ܚܙܰܠܠܝ
inaqla d gibi, olarak; -den daha, -diğinde, -ken ܐܝܢܰܩܠܰܐ ܕ
jbir mecbur bırakıldı, zorlandı ܔܒܝܪ
karxuṯo  şehir idaresi, belediye ܟܰܪܟ݂ܘܬ݂ܐ
klay burada: Dur! Bekle! ܟܠܰܝ
macmarranne kendileri için inşa ettiler (ev) ܡܰܥܡܰܪܪܰܢܢܶܗ
madrašto du qloco sürücü kursu ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
maḥat bolo dikkat et ...; dikkatli ol ܡܰܚܰܬ ܒܳܠܐ
maqlab
- maqlab i sohduṯayḏe
çevirmek, döndürmek
- burada: ehliyetinin (veya karnesinin) tanınmasını sağlamak
ܡܰܩܠܰܒ
- ܡܰܩܠܰܒ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܰܝܕ݂ܶܗ
masëmle i raḏayto arabayı tamir ettirdi (eril) ܡܰܣܷܡܠܶܗ ܐܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
maṣraf du gëdšo kaza hasarı maliyeti ܡܰܨܪܰܦ ܕܘ ܓܷܕܫܐ
maydat hërge kursa gittiğini ܡܰܝܕܰܬ ܗܷܪܓܶܐ
mazlo w maṯyo burada: çift yönlü yol/cadde ܡܰܙܠܐ ܘܡܰܬ݂ܝܐ
metro metro ܡܶܬܪܐ
me zawno çoktan ܡܶܐ ܙܰܘܢܐ
mëdle i sohduṯo du qloco ehliyet aldı (eril) ܡܷܕܠܶܗ ܐܝ ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
mëftakar - mëftakarle düşünmek ܡܷܦܬܰܟܰܪ ܆ ܡܷܦܬܰܟܰܪܠܶܗ
mëftaxar - mëftaxarle gurur duymak ܡܷܦܬܰܟ݂ܰܪ ܆ ܡܷܦܬܰܟ݂ܰܪܠܶܗ
mëḥtaram - mëḥtaramle saygı göstermek, takdir etmek ܡܷܚܬܰܪܰܡ ܆ ܡܷܚܬܰܪܰܡܠܶܗ
mërralle ona (eril) dediler ܡܷܪܪܰܠܠܶܗ
mëstafad - mëstafadle kar etmek, fayda sağlamak ܡܷܣܬܰܦܰܕ ܆ ܡܷܣܬܰܦܰܕܠܶܗ
mëstacmal - mëstacmele kullanmak ܡܷܣܬܰܥܡܰܠ ܆ ܡܷܣܬܰܥܡܶܠܶܗ
mëštabhar - mëštabharle gurur duymak ܡܷܫܬܰܒܗܰܪ ܆ ܡܷܫܬܰܒܗܰܪܠܶܗ
mëštace - mëštacele oynamak ܡܷܫܬܰܥܶܐ ܆ ܡܷܫܬܰܥܶܠܶܗ
mëštacmar - mëštacmarle kolonileştirmek, sömürgeleştirmek ܡܷܫܬܰܥܡܰܪ ܆ ܡܷܫܬܰܥܡܰܪܠܶܗ
mëštawḥar - mëštawḥarle gecikmek ܡܷܫܬܰܘܚܰܪ ܆ ܡܷܫܬܰܘܚܰܪܠܶܗ
mëštawtaf - mëštawtafle yer almak, katılmak ܡܷܫܬܰܘܬܰܦ ܆ ܡܷܫܬܰܘܬܰܦܠܶܗ
mëtnabe -mëtnabele kehanette bulunmak, önceden haber vermek, tahmin etmek ܡܷܬܢܰܒܶܐ ܆ ܡܷܬܢܰܒܶܠܶܗ
mëtṣawar - mëtṣawarle kendini tanıtmak ܡܷܬܨܰܘܰܪ ܆ ܡܷܬܨܰܘܰܪܠܶܗ
mëttafaq - mëttafaqle uzlaşmak ܡܷܬܬܰܦܰܩ ܆ ܡܷܬܬܰܦܰܩܠܶܗ
mëtyaqan - mëtyaqanle inanmak ܡܷܬܝܰܩܰܢ ܆ ܡܷܬܝܰܩܰܢܠܶܗ
mëtwaqac - mëtwaqacle beklemek ܡܷܬܘܰܩܰܥ ܆ ܡܷܬܘܰܩܰܥܠܶܗ
mëzdahar - mëzdaharle sakınmak, dikkat etmek ܡܷܙܕܰܗܰܪ ܆ ܡܷܙܕܰܗܰܪܠܶܗ
mfatašle araştırdı (eril) ܡܦܰܬܰܫܠܶܗ
mḥalqe ne ortalığa dağılmışlar ܡܚܰܠܩܶܐ ܢܶܐ
mḥalqënxu onları atmıştınız ܡܚܰܠܩܷܢܟ݂ܘ
midole onu aldı (eril) ܡܝܕܳܠܶܗ
mnico yasak ܡܢܝܥܐ
moṭor motor, motosiklet ܡܳܛܳܪ
mqaydole cal ëšme kendi adına kaydettirdi ܡܩܰܝܕܳܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ
mqaydile cal ëšme d ruḥe onları kendi adına kaydettirdi ܡܩܰܝܕܝܠܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܷܫܡܶܗ ܕܪܘܚܶܗ
mu yawmawo o günden itibaren, o zamandan beri ܡܘ ܝܰܘܡܰܘܐ
mucdo w azolo şu andan itibaren ܡܘܥܕܐ ܘܐܰܙܳܠܐ
naqlawoṯe bazen ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ
otomat otomat ܐܳܬܳܡܰܐܬ
park park yeri ܦ݁ܰܪܟ
polis polis ܦ݁ܳܠܝܣ
qayëm (ayağa) kalkmak; sonra ܩܰܝܷܡ
qëryole onu (dişil) okudu ܩܷܪܝܳܠܶܗ
qolac onun (eril) araba kullandığını ܩܳܠܰܥ
qloco sürüş ܩܠܳܥܐ
qonune kurallar, kanunlar ܩܳܢܘܢܶܐ
raḏayto atomobil, araba ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
raḏayto ḥaṯto yeni araba ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܚܰܬ݂ܬܐ
raḏayto mëstacmalto kullanılmış araba ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܡܷܣܬܰܥܡܰܠܬܐ
rḥëmme hoşlarına gitti ܪܚܷܡܡܶܗ
sëmle gëdšo kaza yaptı (eril) ܣܷܡܠܶܗ ܓܷܕܫܐ
sigorta sigorta ܣܝܓܳܪܬܰܐ
sohduṯo du qloco ehliyet ܣܳܗܕܘܬ݂ܐ ܕܘ ܩܠܳܥܐ
suj suç ܣܘܔ
trafik trafik ܬܪܰܦܝܟ
tren tren ܬܪܶܢ
triṣo düz, doğru ܬܪܝܨܐ
ṭranxu onları bıraktınız ܛܪܰܢܟ݂ܘ
warqe di raḏayto araç belgeleri ܘܰܪܩܶܐ ܕܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ
warqe du zwono satın alma belgeleri ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܙܘܳܢܐ
xabrux yo haklısın (eril) ܟ݂ܰܒܪܘܟ݂ ܝܐ
xayëftër daha hızlı ܟ݂ܰܝܷܦܬܷܪ
xṭuṭe daš šafoce yaya geçidi ܟ݂ܛܘܛܶܐ ܕܰܫ ܫܰܦܳܥܶܐ
yalifi cal alıştılar ܝܰܠܝܦܝ ܥܰܠ
zawnina aldığımızı ܙܰܘܢܝܢܰܐ
zwënlele (kendine, kendisi için) satın aldı ܙܘܷܢܠܶܠܶܗ
zwinalle onu (dişil) satın aldılar ܙܘܝܢܰܠܠܶܗ