Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܡܘܛܳܝܐ
ܐܘ ܡܘܛܳܝܐ
ܡܘ ܕܳܪܐ ܕܫܰܦܷܥ ܗܰܘܝ ܒܷܒܪܝܬ݂ܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ ܘܫܘܫܳܛܶܐ ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܒܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ ܕܘ ܟܳܡܘܢܝܟܰܣܝܳܢ ܕܟܷܐܡܡܝܢܰܠܶܗ ܡܘܛܳܝܐ.
ܐܘ ܡܘܛܳܝܐ ܕܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܟܳܛܳܪܶܐ ܕܗܳܘܶܠܰܢ ܐܶܣܳܪܶܐ ܥܰܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܕܰܪܒܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦܶܐ.
ܚܰܐ ܡܷܢܢܶܗ ܐܘ ܬܱܠܱܦܳܢ ܕܝ ܐܝܕ݂ܐ ܝܐ، ܟܳܡܝܬܰܘܡܰܪܠܶܗ ܡܳܒܰܐܝܠ ‌ܐܰܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ.
ܒܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܟܝܒܶܗ ܚܰܐ ܡܶܐ ܟܘܠ ܕܘܟܬ݂ܐ ܒܟܘܠ ܙܰܒܢܐ ܡܷܔܓ݂ܰܠ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܐܳܒܰܥ.
ܘܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܚܰܐ ܡܒܰܪܒܰܙ ܡܰܘܕ݂ܥܳܢܘܳܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟܘܠ ܨܒܘܬ݂ܐ ܕܐܳܒܰܥ ܡܰܘܕ݂ܰܥ ܠܰܚ ܚܪܶܢܶܐ.
ܟܝܬܐ ܣܬܶܐ ܒܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܡܟܳܢܐ ܕܘ ܫܡܳܥܐ ܘܕܘ ܩܪܳܝܐ ܕܰܛ ܛܶܒܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ.
ܐܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܐ ܕܘ ܡܘܛܳܝܐ ܟܳܡܰܩܰܪܘܐ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܝ ܨܷܪܬܐ، ܒܘ ܩܳܠܐ ܘܒܝ ܟܬ݂ܰܘܬܐ.
ܟܳܐܒܰܠܠܶܗ ܦܷܪܨܰܐ ܒܘ ܕܰܪܒܐ ܕܘ ܢܰܘܠܐ ܕܗܳܘܰܠܠܶܗ ܒܙܰܒܢܐ ܟܰܪܝܐ ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ ܥܰܡܷܩܬܐ ܥܰܠ ‌ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܷܐܒܥܝ ܝܷܠܦܝܠܶܗ ܘܦܷܗܡܝܠܶܗ.
ܒܰܚ ܚܰܝܶܐ ܝܰܘܡܳܝܶܐ ܟܘܠ ܢܳܫܐ ܟܳܡܷܣܬܰܥܡܰܠ ܐܰܕܝܰܘܡܰܐ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܐܰܘ ܡܳܒܰܐܝܠ، ܟܳܡܦ݁ܝܘܬܷܪ ܐܰܘ ܬܰܒܠܶܬ ܘܟܳܥܳܒܰܪ ܠܘ ܢܰܘܠܐ.
ܥܰܣܩܐ ܝܐ ܦܰܝܷܫ ܚܰܐ ܕܥܳܝܰܫ ܩܛܝܥܐ ܡܝ ܬܰܟܢܳܠܳܓ݂ܝـܝܰܬ݂ܶܐ.
U muṭoyo
Mu doro d šafëc hawi bë briṯo šuḥlofe w šušoṭe ġäläbe bi taknoloġiya du komunikasyon d këmminale muṭoyo. Geçen yüzyıldan bu yana dünyada pek çok teknolojik değişimler, Mutoyo dediğimiz iletişim alanında gelişmeler oldu.
U muṭoyo d adyawma koṭore d howelan esore cam ḥḏoḏe b darbone mšaḥlfe. Günümüz iletişim teknolojisi birbirimizle değişik şekillerde iletişim kurmamıza olanak sağlıyor.
Ḥa mënne u täläfon di iḏo yo, komitawmarle mobile aw smartphone. Bunlardan bir tanesi cep telefonu ya da akıllı telefon diye adlandırılan taşınabilir telefondur.
Bu smartphone kibe ḥa me kul dukṯo b kul zabno mëjġal cam man d obac. Mit dem Smartphone kann man von überall, und zu jeder Zeit mit wem man will, sprechen.
W kibe ste ḥa mbarbaz mawḏconwoṯe cal kul ṣbuṯo d obac mawḏac laḥ ḥrene. Akıllı telefonla her yerden ve her zaman istenilen kişiyle konuşulabilir.
Kito ste bu smartphone mkono du šmoco w du qroyo daṭ ṭebe me briṯo kula. Başkalarıyla paylaşılmak istenen her konuda da bilgi yaymak için kullanılabilir.
I taknoloġiya du muṭoyo komaqarwo an noše lë ḥḏoḏe bi ṣërto, bu qolo w bi kṯawto. İletişim teknolojisi insanları görüntü, ses ve yazıyla yakınlaştırıyor.
Koballe fërṣa bu darbo du nawlo d howalle b zabno karyo iḏacṯo camëqto cal u mede d këbci yëlfile w fëhmile. Onlara öğrenmek ve anlamak istedikleri konuda internet üzerinden kısa zamanda derin bilgi edinme imkânı sunar.
Baḥ ḥaye yawmoye kul nošo komëstacmal adyawma smartphone aw mobile, komputer aw tablet w kocobar lu nawlo. Günlük hayatta bugün herkes bir cep telefonu veya akıllı telefon, bilgisayar veya tablet kullanıyor ve internette sörf yapıyor (geziniyor).
Casqo yo fayëš ḥa d coyaš qṭico mi taknoloġiyaṯe. Bu teknolojiden kopuk yaşamak artık o kadar kolay değil.
ܡܳܒܰܝܠ ܚܰܬ݂ܐ
ܣܰܪܐ: ܫܠܳܡܐ، ܐܳܢܐ ܐܝ ܣܰܪܐ ܢܐ. ܥܰܡ ܡܰܢ ܟܳܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܒܫܰܝܢܐ، ܥܰܡ ܐܝ ܢܰܗܪܝܢ.
ܣܰܪܐ: ܗܰܐ ܛܰܘܘܐ، ܫܟ݂ܘܰܐ ܐܰܥܡܰܟ݂ ܐܷܒܥܳܘܰܝܢܐ ܡܷܔܓ݂ܳܠܳܢܐ. ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ، ܡܷܢ ܟܝܬ ܡܷܢ ܠܰܝܬ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܬܰܘܕܝ، ܬܰܘܕܝ ܛܰܘܬܐ ܢܐ. ܗܰܬ ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܗܰܬ؟ ܟ݂ܶܪ ܝܐ، ܡܷܢ ܟܝܬ، ܥܰܠ ܡܷܢ ܟܷܐܒܥܰܬ ܡܷܔܓ݂ܳܠܰܬ ܐܰܥܡܝ؟
ܣܰܪܐ: ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ، ܐܰܬ݂ܡܷܠ ܙܘܷܢܠܝܠܝ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ، ܟܷܬܠܝܠܰܟ݂ ܟܡܐ ܫܘܳܠܶܐ ܐܰܥܠܶܗܐ.
ܢܰܗܪܝܢ: ܫܰܦܝܪܐ، ܥܰܠ ‌ܐܘ ܟ݂ܶܪ ܐܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܚܰܬ݂ܐ. ܡܷܢ ܫܷܟܷܠ ܝܐ؟
ܣܰܪܐ: ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܝܐ، ܡܰܢܝ ܐܰܚ ܚܰܬ݂ܶܐ. ܟܝܬ ܐܶܒܶܗ ܡܷܢ ܕܐܷܒܥܰܬ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܡܷܢ ܟܳܩܘܨܕܰܬ؟
ܣܰܪܐ: ܡܰܬ݂ܠܐ: ܫܶܕܳܪܐ ܕܣ.ܡ.ܣ.، ܕܐܝܡܰܝܠܰܬ، ܬܱܠܱܦܳܢ ܦܳܬ݂ܐ ܒܦܳܬ݂ܐ، ܚܝܳܪܐ ܕܦܷܠܝܡܶܐ ܘܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ، ܫܡܳܥܐ ܕܡܘܣܝܩܰܐ ܘܡܶܕܳܢܶܐ ܚܪܶܢܶܐ. ܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܨܰܝܰܪܬܐ ܛܰܘܬܐ ܘܡܷܩܩܰܐ ܕܐܷܒܥܰܬ ܐܰܦ݁ܣ: ܦܰܝܣܒܘܟ، ܐܝܢܣܬܰܓܪܰܡ، ܬܘܝܬܬܷܪ ܘܠܐ ܟܷܐܕ݂ܥܳܢܐ ܡܷܢ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܰܠܐ ܟܳܐܟ݂ܰܠ ‌ܐܰܥܠܶܗ!
ܣܰܪܐ: ܟܠܰܝ ܛܰܥܝܳܢܐ، ܟܝܒܶܗ ܣܬܶܐ ܐܰܦ݁ܣ ܕܰܣ ܣܘܪܝܳܝܶܐ ܟ݂ܘܕ ܣܘܪܝܳܝܳܐ ܬܳܠܟ ܘܣܘܪܰܝܬ ܐܰܦ݁ ܕܘ ܐܝܠܳܦܐ ܕܘ ܠܝܫܳܢܐ.
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܶ، ܫܰܦܝܪܐ، ܒܰܣ ܡܷܢ ܫܘܳܠܶܐ ܟܷܬܠܰܟ݂؟
ܣܰܪܐ: ܐܘܥܕܐ ܢܳܫܐ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܠܝ. ܗܝܙ ܐܘ ܣܡܰܐܪܬܦܳܢ ܐܶܠܐ ܩܳܠܐ ܠܰܐܬ݂ܝ ܡܝܢܶܗ، ܡܰܘܟ݂ܰܐ ܠܰܐܕ݂ܝܥܳܢܐ ܕܐܰܬ݂ܝܠܝ ܬܱܠܱܦܳܢ. ܟܷܐܕ݂ܥܰܬ ܩܰܝ ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܝܐ؟ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܠܠܶܗ؟
ܢܰܗܪܝܢ: ܠܐ ܠܐ ܗܰܬ݂ܶܐ ܠܰܬܝܐ ܡܶܕܶܐ، ܠܐ ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܰܕܰܥܪܰܬܠܶܗ. ܬܰܟ݂ ܪܰܡܚܷܠ ܣܝܕܰܢ، ܫܳܬܝܢܰܠܰܢ ܩܰܚܘܰܐ ܘܚܰܝܪܝܢܰܐ ܥܰܠ‌ ܐܘ ܡܳܒܰܐܝܠ ܕܝܕ݂ܰܟ݂ ܣܬܶܐ. ܐܘ ܩܰܛܪܰܝܕ݂ܰܟ݂ ܟܝܒܝ ܫܷܪܝܰܠܠܶܗ!
ܣܰܪܐ: ܬܰܘܕܝ، ܛܪܳܘܶܐ، ܓܷܕ ܐܷܬ݂ܝܳܢܐ ܘܓܷܕ ܡܰܡܛܰܠܠܶܗ ܐܰܥܡܝ. ܡܶܩܷܡ ܕܢܷܦܩܳܢܐ ܓܷܕ ܐܳܒܰܠܠܰܟ݂ ܟ݂ܰܒܪܐ ܒܘ ܘܰܬܣܐܰܦ݁.
ܢܰܗܪܝܢ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܗܰܘܝܰܬ ܡܳܕܶܪܢ؟ ܒܰܣ ܠܐ ܛܘܥܝܰܬ، ܟܳܠܳܙܰܡ ܡܷܔܓ݂ܳܠܝܢܰܐ ܥܰܠ ܐܰܢ ܐܰܦ݁ܣ ܕܘ ܣܘܪܝܳܝܐ، ܟܳܠܷܙܡܝ ܠܰܢ ܢܰܥܝܡܰܝܕ݂ܰܢ.
ܣܰܪܐ: ܛܪܳܘܶܐ، ܐܝܢܰܩܠܰܝܐ ܓܷܕ ܚܳܙܝܢܰܐ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܪܰܡܚܷܠ. ܦܷܫ ܒܷܫܠܳܡܐ!
ܢܰܗܪܝܢ: ܐܰܠܳܗܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܥܡܰܟ݂!
Mobile ḥaṯo Yeni cep telefonu
Saro: Šlomo, ono i Saro no. Cam man komëjġolono? Saro: Merhaba, ben Saro. Kiminle görüşüyorum?
Nahrin: B šayno, cam i Nahrin. Nahrin: Merhaba, ben  Nahrin.
Saro: Ha ṭawwo, šxwa acmax ëbcowayno mëjġolono. Aydarbo hat, mën kit mën layt? Saro: İyi, ben de seninle konuşmak istiyordum. Nasılsın, ne var ne yok?
Nahrin: Tawdi, tawdi ṭawto no. Hat aydarbo hat? Xer yo, mën kit, cal mën këbcat mëjġolat acmi? Nahrin: Teşekkürler, teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Ne oldu, benimle neden görüşmek istedin?
Saro: Këḏcat, aṯmël zwënlili mobile ḥaṯo, këtlilax kmo šwole acle. Saro: Biliyor musun, dün yeni bir cep telefonu aldım, onunla ilgili sana bir şeyler soracaktım.
Nahrin: Šafiro, cal u xer u mobile ḥaṯo. Mën šëkël yo? Nahrin: Güzel, yeni cep telefonun için kutlarım. Nasıl bir şey?
Saro: Smartphone yo, mani aḥ ḥaṯe. Kit ebe mën d ëbcat! Saro: Akıllı telefon, şu yenilerden. İstediğin her şey var.
Nahrin: Mën koquṣdat? Nahrin: Ne demek istiyorsun?
Saro: Maṯlo: šedoro d SMS, d e-mailat, täläfon foṯo b foṯo, ḥyoro d fëlime w ṣërtoṯe, šmoco d musiqa w medone ḥrene. Kibe ste ṣayarto ṭawto w mëqqa d ëbcat Apps: Facebook, Instagram, Twitter w lo këḏcono mën! Saro: Örneğin: kısa mesaj ve elektronik posta göndermek, görüntülü telefon görüşmesi yapmak, film izlemek ve fotoğraflara bakmak, müzik dinlemek ve başka şeyler. İyi bir kamerası ve bir çok uygulaması da var: Facebook, Instagram, Twitter ve ne bileyim işte her şey!
Nahrin: Alo koxal acle! Nahrin: Fena değilmiş!
Saro: Klay ṭacyono, kibe ste Apps das Suryoye xud Suryoyo Talk w SuraytApp du ilofo du lišono. Saro: Bekle, unuttum, Suryoyo Talk ve SuraytApp gibi dili öğrenmek için Süryanice uygulamalar da var.
Nahrin: E, šafiro, bas mën šwole këtlax? Nahrin: Evet, güzel, ama soruların neydi?
Saro: Ucdo nošo mtalfanleli. Hiz u smartphone elo qolo laṯi mine, mawxa laḏicono d aṯili täläfon. Këḏcat qay hawxa yo? Kolozam madacralle? Saro: Az önce beni biri aradı. Akıllı telefon titreşti ama çalmadı. Bu yüzden bir telefon geldiğini fark etmedim. Sence neden böyle oldu? Geri götürmeli miyim?
Nahrin: Lo lo, haṯe latyo mede, lo kolozam madacratle. Tax ramḥël sidan, šotinalan qaḥwa w ḥayrina cal u mobile diḏax ste. U qaṭrayḏax kibi šëryalle! Nahrin: Hayır, hayır, bu bir şey değil, geri götürmen gerekmiyor. Yarın bize gel, bir kahve içer cep telefonuna bakarız. Ben senin sorununu çözerim.
Saro: Tawdi, ṭrowe, gëd ëṯyono w gëd mamṭalle acmi. Meqëm d nëfqono gëd oballax xabro bu WhatsApp. Saro: Teşekkürler, tamamdır, geleceğim, (telefonu da) beraberimde getireceğim. Çıkmadan önce sana Whatsapp’tan yazarım.
NahrinHawxa hawyat modern? Bas lo ṭucyat, kolozam mëjġolina cal an Apps du Suryoyo, kolëzmi lan nacimayḏan. Nahrin: Sen bu kadar modern oldun mu? Ama unutma, şu Süryanice uygulamaları hakkında konuşmalıyız, bizim çocuklara lazım.
SaroṬrowe, inaqlayo gëd ḥozina ḥḏoḏe ramḥël. Fëš bë šlomo!  Saro: Ok, o zaman yarın görüşürüz. Hoşça kal!
NahrinAloho howe acmax!  Nahrin: Hoşça kal!