Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
abici istediler ܐܰܒܝܥܝ
aclayye üzerlerinde (çoğul) ܐܰܥܠܰܝـܝܶܗ
arco (dişil) pay, kısım ܐܰܪܥܐ (ܐܰܬ݂)
aršitakt mimar ܐܰܪܫܝܬܰܟܬ
aṯën geldiler ܐܰܬ݂ܷܢ
azzën gittiler ܐܰܙܙܷܢ
baladiye (dişil) belediye ܒܰܠܰܕܝـܝܶܐ (ܐܰܬ݂)
banyo banyo ܒܰܐܢܝܐ
bëṯër sonra ܒܷܬ݂ܷܪ
biṭon beton ܒܝܛܳܢ
boya boya ܒܳܝܰܐ
camër inşa edildi ܥܰܡܷܪ
cawode ne onlar işçilerdir ܥܰܘܳܕܶܐ ܢܶܐ
celayto yo o yüksektedir (o-dişil) ܥܶܠܰܝܬܐ ܝܐ
čimanto (dişil) çimento ܫ̰ܝܡܰܢܬܐ (ܐܰܬ݂)
d macamri ınşa ettiler, inşa etmek ܕܡܰܥܰܡܪܝ
dmoxo uyumak ܕܡܳܟ݂ܐ
elo ama ܐܶܠܐ
fsoso lu tëcmiro ınşaat izni ܦܣܳܣܐ ܠܘ ܬܷܥܡܝܪܐ
gab önünde ܓܰܒ
ganṯo bahçe ܓܰܢܬ݂ܐ
gurno lavabo, küvet ܓܘܪܢܐ
gurno lu ḥyofo banyo ܓܘܪܢܐ ܠܘ ܚܝܳܦܐ
gurno lu tešiġo lavabo ܓܘܪܢܐ ܠܘ ܬܶܫܝܓ݂ܐ
ġalṭo yanlış ܓ݂ܰܠܛܐ
ġer medone materyalleri, malzemeleri ܓ݂ܶܪ ܡܶܕܳܢܶܐ
harke w tamo burada ve orada ܗܰܪܟܶܐ ܘܬܰܡܐ
hënne onlar ܗܷܢܢܶܐ
hula alle onları verdi ܗܘܠܰܗ ܐܰܠܠܶܗ
ḥarayto sonu, sonunda ܚܰܪܰܝܬܐ
ḥaṯe yeni (çoğul) ܚܰܬ݂ܶܐ
ḥaṯo yeni (eril- tekil) ܚܰܬ݂ܐ
ḥḏo bir (dişil, tekil) ܚܕ݂ܐ
kaġat kağıt, duvar kağıdı ܟܰܓ݂ܰܬ
karixi aradılar ܟܰܪܝܟ݂ܝ
karyo kısa (eril, tekil) ܟܰܪܝܐ
kefe taş (burada tuğla) ܟܶܦܶܐ
këtla onun var (dişil) ܟܷܬܠܰܗ
këre kira ܟܷܪܶܐ
koyëtwi yaşarlar ܟܳܝܷܬܘܝ
kul mede herşey ܟܘܠ ܡܶܕܶܐ
kurxi aradılar ܟܘܪܟ݂ܝ
lawġël içinde, iç tarafında ܠܰܘܓ݂ܷܠ
lozamwa gerekliydi ܠܳܙܰܡܘܰܐ
madcarla cevap verdi, yanıtladı ܡܰܕܥܰܪܠܰܗ
maḥwele alle onlara gösterdi ܡܰܚܘܶܠܶܗ ܐܰܠܠܶܗ
malawši dekorasyon ܡܰܠܰܘܫܝ
markawwe: markawwe u rëcyonaṯṯe cal anlaşmak: onlar anlaştılar (...ile ilgili) ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ: ܡܰܪܟܰܘܘܶܗ ܐܘ ܪܷܥܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ ܥܰܠ
maṭbax mutfak ܡܰܛܒܰܟ݂
matëryal malzeme ܡܰܬܷܪܝܰܠ
mbayzarre görüştüler, tartıştılar (konu üzerine) ܡܒܰܝܙܰܪܪܶܗ
mede birşey ܡܶܕܶܐ
mene ondan (eril) ܡܶܢܶܗ
mëdde bazen ܡܷܕܕܶܐ
mëjġalle konuştular ܡܷܔܓ݂ܰܠܠܶܗ
miḏe d çünkü ܡܝܕ݂ܶܐ ܕ
mnaqalle seçtiler ܡܢܰܩܰܠܠܶܗ
mnaqën seçerler ܡܢܰܩܷܢ
mqafalle buldular ܡܩܰܦܰܠܠܶܗ
mšaralle başladılar ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ
mšaralle d kurxi aramaya başladılar ܡܫܰܪܰܠܠܶܗ ܕܟܘܪܟ݂ܝ
mšarela başladı ܡܫܰܪܶܠܰܗ
nqila taşındı (dişil) ܢܩܝܠܰܗ
plan plan, inşaat planı ܦ݁ܠܰܢ
qeloyoṯe odalar (çoğul) ܩܶܠܳܝܳܬ݂ܶܐ
rabṯo büyük (dişil) ܪܰܒܬ݂ܐ
rabuṯo büyüklük ܪܰܒܘܬ݂ܐ
raḏën anlaştılar ܪܰܕ݂ܷܢ
rëcyono görüş, fikir ܪܷܥܝܳܢܐ
rošam alle (bu) onun onlar için çizdiği (eril) birşeydir ܪܳܫܰܡ ܐܰܠܠܶܗ
ršëmle çizdi – çizmiştir ܪܫܷܡܠܶܗ
sefoqe bulaşıklar ܣܶܦܳܩܶܐ
semaqto kırmızı (dişil, tekil) ܣܶܡܰܩܬܐ
šafëc geçti ܫܰܦܷܥ
šafërto güzel (dişil, tekil) ܫܰܦܷܪܬܐ
šawṯoṯe mahalle, konu komşular (çoğul) ܫܰܘܬ̣ܳܬ̣ܶܐ
šërke, çoǧ. šërkat fabrika, fabrikalar (çoğul) ܫܷܪܟܶܐ، ܫܷܪܟܰܬ
šrëḥle alle o onlara açıklama yaptı ܫܪܷܚܠܶܗ ܐܰܠܠܶܗ
šrolo doğru ܫܪܳܠܐ
šurone duvarlar ܫܘܪܳܢܶܐ
tarce kapılar ܬܰܪܥܶܐ
tëcmiro inşa etmek ܬܷܥܡܝܪܐ
tešiġo yıkamak ܬܶܫܝܓ݂ܐ
tlëṯ üç (dişil) ܬܠܷܬ݂
tuwalet tuvalet ܬܘܘܰܠܶܬ
ṭëlbi başvurdular ܛܷܠܒܝ
u rëcyonaṯṯe onların görüşü, fikri ܐܘ ܪܷܥܝܳܢܰܬ݂ܬ݂ܶܗ
xabro kelime, cevap, mesaj ܟ݂ܰܒܪܐ
xayifo hızlı (eril, tekil) ܟ݂ܰܝـܝܦܐ
yarḥo ay ܝܰܪܚܐ
zawni satın alırlar,alıyorlar ܙܰܘܢܝ