Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kültür 19

Nerelisin?

Batı dünyasında mayko aṯat? ܡܰܝܟܐ ܐܰܬ݂ܰܬ؟ veya mayko hat? ܡܰܝܟܐ ܗܰܬ؟ „nerelisin?“ Süryanilerin ilk karşılaştıklarında birbirlerine sordukları soruların başında gelir. Aslında bunda amaç hangi köy topluluğuna, genelde bunlar Turabdin köyleridir, ait olduğunu bulmaktır. Geleneksel olarak insanların köylerde yakın ve samimi ilişkileri vardı. Bu ilişkiler batıda da kayıtlı oldukları köy dernekleri üzerinden sürdürülmektedir. Turabdin’in hemen hemen her köyünün bir derneği vardır. Bu köy dernekleri batıda aidiyeti ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye ve Turabdin köylerinin gelişmesine hizmet ederler.

Turabdin köylerindeki ve hatta şehirlerindeki ailevi kökler ve bu yerlerle özdeşleşme Süryanilerin sosyal organizasyonlarını da belirler. Ayrıca tarihi köken sorusu sosyal ağlar kurmaya ve eski ana vatana ya da doğulan yere olan özlemi dile getirmeye hizmet eder. Marawge Aydin’in 1999 senesine ait ve çok ünlü şarkısı Mayko aṯat ܡܰܝܟܐ ܐܰܬ݂ܰܬ „Nerelisin?“ bu soruyu gözler önüne serer.
Mayko aṯat ܡܰܝܟܐ ܐܰܬ݂ܰܬ

Dcarto:

Mayko aṯat, mayko aṯat?

Marli m ayna aṯro aṯat.

Me Beṯnahrin, me Ṭurcabdin?

Marli m ayna qriṯo aṯat.

ܕܥܰܪܬܐ:

ܡܰܝܟܐ ܐܰܬ݂ܰܬ، ܡܰܝܟܐ ܐܰܬ݂ܰܬ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܐܰܬ݂ܪܐ ܐܰܬ݂ܰܬ.

ܡܶܐ ܒܶܝܬ݂ܢܰܗܪܝܢ، ܡܶܐ ܛܘܪܥܰܒܕܝܢ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܰܬ.

1. Me Badëbbe, me Marbobo?

Me Gremira, mi Gundëke?

Mu Sedäri, m Xärabe-Mëška?

Marli m ayna qriṯo aṯat.

ܐ. ܡܶܐ ܒܰܕܷܒܒܶܐ، ܡܶܐ ܡܰܪܒܳܒܐ؟

ܡܶܐ ܓܪܶܡܝܪܰܐ، ܡܝ ܓܘܕܷܟܶܐ؟

ܡܘ ܣܶܕܱܪܝ، ܡܟ݂ܱܪܰܒܶܐ ܡܷܫܟܰܐ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܬ.

2. Me Arkaḥ, hat Ḥuwayto hat?

Nëḥlayto hat, Kafrayto hat?

Mi Rayëte, Arbayto hat?

Marli m ayna qriṯo aṯat.

ܒ. ܡܶܐ ܐܰܪܟܰܚ، ܗܰܬ ܚܘܘܰܝܬܐ ܗܰܬ؟

ܢܷܚܠܰܝܬܐ ܗܰܬ، ܟܰܦܪܰܝܬܐ ܗܰܬ؟

ܡܝ ܪܰܝܷܬܶܐ، ܐܰܪܒܰܝܬܐ ܗܰܬ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܬ.

3. Curnës w Midën w Bëssorino?

Kafro, Aḥlaḥ w Boqësyone?

Dayro du Ṣlibo, Derqubbe?

Marli m ayna qriṯo aṯat.

ܓ. ܥܘܪܢܷܤ ܘܡܝܕܷܢ ܘܒܷܣܣܳܪܝܢܐ؟

ܟܰܦܪܐ، ܐܰܚܠܰܚ ܘܒܳܩܷܣܝܳܢܶܐ؟

ܕܰܝܪܐ ܕܘ ܨܠܝܒܐ، ܕܶܪܩܘܒܒܶܐ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܬ.

4. Me Bote w Ḥaḥ, Ḥapsës, Yardo?

Me Ṣalëḥ, Zaz, me Ciwardo?

Me Mëḏyaḏ w Carbaye, Mzizaḥ?

Marli m ayna qriṯo aṯat.

ܕ. ܡܶܐ ܒܳܬܶܐ ܘܚܰܐܚ، ܚܰܦ݁ܣܷܤ، ܝܰܪܕܐ؟

ܡܶܐ ܨܰܠܷܚ، ܙܰܐܙ، ܡܶܐ ܥܝܘܰܪܕܐ؟

ܡܶܐ ܡܷܕ݂ܝܰܕ݂ ܘܥܰܪܒܰܝܶܐ، ܡܙܝܙܰܚ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܬ.

5. Me Karboran, m Sare w Tammarz?

Me Beṯ-Mancëm, Mcare w Qanaq?

Me Azëx, me Birguriya?

Marli m ayna qriṯo aṯat.

ܗ. ܡܶܐ ܟܰܪܒܳܪܰܐܢ، ܡܣܰܪܶܐ ܘܬܰܡܡܰܪܙ؟

ܡܶܐ ܒܶܝܬ݂ܡܰܢܥܷܡ، ܡܥܰܪܶܐ ܘܩܰܢܰܩ؟

ܡܶܐ ܐܰܙܷܟ݂، ܡܶܐ ܒܝܪܓܘܪܝـܝܰܐ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܬ.

6. Me Ëštrako, Kafarbiye?

Mi Qamëšlo w Qaḥṭaniye?

Mi Gozarto w mu Xabur?

Marli m ayna qriṯo aṯat.

ܘ. ܡܶܐ ܐܷܫܬܪܰܟܐ، ܟܰܦܰܪܒܝـܝܶܐ؟

ܡܝ ܩܰܡܷܫܠܐ ܘܩܰܚܛܰܢܝـܝܶܐ؟

ܡܝ ܓܳܙܰܪܬܐ ܘܡܘ ܟ݂ܰܒܘܪ؟

ܡܰܪܠܝ ܡܐܰܝܢܰܐ ܩܪܝܬ݂ܐ ܐܰܬ݂ܬ.