Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kültür 3

Süryaniler birbirleriyle karşılaştıkları zaman Šlomo sözünü kullanırlar; bu kelime anlam olarak “barış, huzur,selamet,esenlik” anlamlarına gelir. Šlomo diyen kişiye karşılık veren kişi b šayno der ki bu kelime sana da „esenlik olsun“ anlarını taşır. Süryanice’nin hakim olmadığı yerlerde Süryaniler baskın olan dili konuşurlar ancak gene de kullandıkları yerel dildeki selamlaşma “šlomo” anlamına gelen kelimelerle olur.

Süryanice’de bir deyiş vardır: U šlomo, u šlomo d Aloho yo yani „Tanrı’nın selameti üzerine olsun“ demektir. Bu ise kişiler arasında ne kadar kötü bir ilişki olsa bile başka birini selamlamanın iyiliğine işaret eder.