Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

ܣܘܪܓܳܕܐ
ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ
ܒܘ ܫܘܪܳܝܐ ܕܟܘܠ ܫܰܬܐ ܟܳܢܳܦܰܩ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܚܰܬ݂ܐ.
ܥܰܠ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܳܡܰܚܘܷܢ ܐܰܝ ܝܰܪܚܶܐ، ܐܰܫ ܫܰܒܶܐ ܘܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܝ ܫܰܬܐ.
ܒܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܟܝܒܰܢ ܚܳܙܝܢܰܐ ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܘܕܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ.
ܠܰܫܰܢ ܐܘ ܣܘܪܓܳܕ݂ܐ ܡܷܚܙܶܐ ܫܰܦܝܪܐ، ܟܳܡܰܚܬܝܢܰܐ ܐܶܒܶܗ ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ.
ܨܷܪܬܳܬ݂ܶܐ ܕܟܳܡܱܠܝܩܝ ܠܘ ܙܰܒܢܐ ܕܝ ܫܰܬܐ.
ܐܰܝ ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܚ ܚܘܫܰܒܶܐ، ܕܰܥ ܥܶܕ݂ܶܐ ܘܕܰܒ ܒܰܛܠܳܢܶܐ ܟܳܡܷܟܬ݂ܳܘܝ ܒܓܰܘܢܐ ܣܶܡܳܩܐ.
ܐܝ ܫܰܬܐ ܟܝܒܰܗ ܬܠܷܬ݂ܡܐ ܘܚܰܡܫܐ ܘܐܷܫܬܝ (365) ܝܰܘܡܶܐ، ܬܰܪܬܶܐ ܘܚܰܡܫܝ (52) ܫܰܒܶܐ ܘܬܪܰܥܣܰܪ (12) ܝܰܪܚܶܐ.
ܒܝ ܫܰܬܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܥܐ ܫܘܚܠܳܦܶܐ. ܒܟܘܠ ܫܘܚܠܳܦܐ ܟܝܬ ܬܠܳܬ݂ܐ ܝܰܪܚܶܐ.
ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܟܝܬ ܬܠܶܬ݂ܝ ܐܰܘ ܚܰܐ ܘܬܠܶܬ݂ܝ ܝܰܘܡܶܐ.
ܒܘ ܝܰܪܚܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܘ ܚܰܡܡܷܫ ܫܰܒܶܐ.
ܒܝ ܫܰܒܬ݂ܐ ܟܝܬ ܫܰܘܥܐ ܝܰܘܡܶܐ.
ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܟܝܬ ܐܰܪܒܰܥ ܘܥܷܣܪܝ ܣܰܥܰܬ.
ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܟܝܬ ܐܷܫܬܝ ܕܰܩܩܰܬ.
ܒܝ ܕܰܩܩܰܐ ܟܝܬ ܐܷܫܬܝ ܨܰܢܝـܝܰܬ.
Surgoḏo Takvim
Bu šuroyo d kul šato konofaq surgoḏo ḥaṯo. Her yeni yılın başlangıcında yeni takvim yayınlanır.
Cal u surgoḏo komaḥwën ay yarḥe, aš šabe w ay yawme di šato. Takvimde ayIarı, haftaları, ve senenin günlerini görebilirsiniz.
Bu surgoḏo kiban ḥozina ay yawme dac ceḏe w dab baṭlone. Takvimde dini bayramlar ve tatilleri görebiliriz.
Lašan u surgoḏo mëḥze šafiro, komaḥtina ebe ṣërtoṯe. Güzel bir şey yaratmak için resim ekleriz.
Ṣërtoṯe d komaliqi lu zabno di šato. Senenin zamanlarına uyan resimler.
Ay yawme daḥ ḥušabe, dac ceḏe w dab baṭlone komëkṯowi b gawno semoqo. Pazar günleri, dini bayramlar kırmızı renkle belirtilmiştir.
I šato kiba tlëṯmo w ḥamšo w ëšti (365) yawme, tarte w ḥamši (52) šabe w tracsar (12) yarḥe. Bir senede 365 gün, 52 hafta ve 12 ay vardır.
Bi šato kit arbco šuḥlofe. B kul šuḥlofo kit tloṯo yarḥe. Bir senede dört mevsim vardır. Her mevsim 3 aydır.
Bu yarḥo kit tleṯi aw ḥa w tleṯi yawme. Her ay 30 veya 31 gündür.
Bu yarḥo kit arbac aw ḥammëš šabe. Bir ayda dört veya beş hafta vardır.
Bi šabṯo kit šawco yawme. Bir haftada yedi gün vardır.
Bu yawmo kit arbac w cësri sacat. Bir günde 24 saat vardır
Bi saca kit ëšti daqqat. Bir saatte 60 dakika vardır.
Bi daqqa kit ëšti ṣaniyat. Bir dakikada 60 saniye vardır.