Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Sesli işaretleri

Süryanice’de sesler toplamda 5 şekilde olur, sesi veren bu işaretleri ve sessiz harf üzerine nasıl yerleştirildiği ise aşağıda tabloda gösterildiği şekilde olur:

Ftoḥo A ܰ
Zqofo O ܳ
Rboṣo E ܶ
Ḥboṣo I ܺ
Cṣoṣo U ܽ

Süryanice için birkaç noktada klasik sistemden farklı yeni bir sesli işaret sistemi geliştirilmiştir. Sesli sesler daima Süryanice olarak yazılmıştır. Ünlü işaretler alfabenin bir parçasıdır ve yerleşmiş bir konumdadır: Bunlar, telaffuz edildiği ilgili ünsüzlerin üzerine yerleştirilir. Kısa ünlüler için işaretler Ftoḥo /ä ܱ  / ve Rboṣo /ë ܷ  / (Schwa) kendi ünsüzlerinin altına yerleştirilirler.

Sessiz harfler üzerine işaretler şöyle gelir:

Ftoḥo A ܰ
Zqofo O ܳ
Rboṣo E ܶ

Sessiz harfler altına işaretler şöyle gelir:

Ftoḥo karyo kısa /a/ (= ä) ܱ
Rboṣo karyo kısa /e/ (Schwa = Ëë) ܷ

Sessiz/u ܘ / ve /i ܝ / seslerini verir ve /w ܘ / ve /y ܝ / şeklinde ifade edilir. Sessiz işaretler Ḥboṣo /i ܺ / ve Cṣoṣo /u ܽ / Süryani yazma sisteminde kullanılmaz.

Ḥboṣo ܺ i ܝ
Cṣoṣo ܽ u ܘ

Örnekler:

rišo baş ܪܝܫܐ
briṯo dünya ܒܪܝܬܼܐ
šuro duvar ܫܘܪܐ
malkuṯo kralllık ܡܰܠܟܘܬܼܐ

Sessiz harflere ve işaretlere genel bakış:

A a arnuwo tavşan ܐܰܪܢܘܘܳܐ ܰ
Ä ä ġäläbe çok ܓ݂ܱܠܱܒܶܐ ܱ
O o oṯo işaret, sembol ܐܳܬ݂ܐ ܳ
E e emo anne ܐܶܡܐ ܶ
Ë ë ëšmo isim; az ܐܷܫܡܐ ܷ
I i iḏo el ܐܝܕ݂ܐ ܝ
U u ucdo şimdi ܐܘܥܕܐ ܘ