Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
adšato bu sene ܐܰܕܫܰܬܐ
Almanoyo Almanca ܐܰܠܡܰܢܳܝܐ
Almanya Almanya ܐܰܠܡܰܐܢܝܰܐ
b lebo fliġoyo karışık duygularla ܒܠܶܒܐ ܦܠܝܓ݂ܳܝܐ
bahro dat tre ikinci ışık ܒܰܗܪܐ ܕܰܬ ܬܪܶܐ
be babe (Çoğul) ebeveynler, aile ܒܶܐ ܒܰܒܶܐ
Berlinayto Berlinli (dişil) ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ
beṯṣawbo üniversite ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ
Beṯṣawbo Ḥiro d Berlin Freie Universität Berlin ܒܶܝܬ݂ܨܰܘܒܐ ܚܝܪܐ ܕܒܶܪܠܝܢ
bdela başladı ܒܕܶܠܰܗ
bdela dë mḥaḏro ruḥa hazırlanmaya başladı ܒܕܶܠܰܗ ܕܷܡܚܰܕ݂ܪܐ ܪܘܚܰܗ
cal d çünkü ܥܰܠ ܕ
cam gabe d ayrıca, yanında, yanı sıra ܥܰܡ ܓܰܒܶܗ ܕ
cam u zabno zamanla ܥܰܡ ܐܘ ܙܰܒܢܐ
casqo zor ܥܰܣܩܐ
cäyaša hayat, geçim ܥܱܝܰܫܰܐ
darġo basamak, aşama, yer; derece ܕܰܪܓ݂ܐ
dayira:
- dayira mšawtafto

konut, mesken, daire:

- ortak konut

ܕܰܝـܝܪܰܐ:
du šrolo aslında; gerçekte ܕܘ ܫܪܳܠܐ
ëḏcowa biliyordu (dişil, tekil) ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ
Ënglišoyo İngilizce ܐܷܢܓܠܝܫܳܝܐ
ëšqaḏ geçen yıl ܐܷܫܩܰܕ݂
fërce d yulfono değişik tahsil branşları ܦܷܪܥܶܐ ܕܝܘܠܦܳܢܐ
foraqwa fark edildi ܦܳܪܰܩܘܰܐ
fuḥome notlar ܦܘܚܳܡܶܐ
grëšla ṣacbuṯo zorlukları, sorunları vardı (dişil) ܓܪܷܫܠܰܗ ܨܰܥܒܘܬ݂ܐ
ham … w ham … hem … hem ܗܰܡ ... ܘܗܰܡ ...
mahwo w šqolo:
- hawila mahwo w šqolo cam ṣawboye me briṯo kula
ilişki kurmak, ilişkiye geçmek:
- diğer uluslardan (uluslararası) öğrencilerle ilişkiye geçti
ܡܰܗܘܐ ܘܫܩܳܠܐ:
- ܗܰܘܝܠܰܗ ܡܰܗܘܐ ܘܫܩܳܠܐ ܥܰܡ ܨܰܘܒܳܝܶܐ ܡܶܐ ܒܪܝܬ݂ܐ ܟܘܠܰܗ
ḥulmono sağlık ܚܘܠܡܳܢܐ
i šato d ëṯyo gelecek yıl ܐܝ ܫܰܬܐ ܕܐܷܬ݂ܝܐ
iḏacṯo bilgi ܐܝܕ݂ܰܥܬ݂ܐ
Ingliz (u ~) İngiltere ܐܝܢܓܠܝܙ (ܐܘ)
Iṭaloyo İtalyanca ܐܝܛܰܠܳܝܐ
Iṭalya Italya ܐܝܛܰܐܠܝܰܐ
karixo cal dayira bir daire arıyordu ܟܰܪܝܟ݂ܐ ܥܰܠ ܕܰܝـܝܪܰܐ
kašërto çalışkan (dişil, Tekil) ܟܰܫܷܪܬܐ
këbco istiyor, arzu ediyor (dişil) ܟܷܐܒܥܐ
këre (Dişil) kira ܟܷܪܶܐ (ܐܬ݂)
kul ḥa her, herkes ܟܘܠ ܚܰܐ
lëḏcowa (lo + ëḏcowa) bilmiyordu ܠܷܐܕ݂ܥܳܘܰܐ (ܠܐ + ܐܷܕ݂ܥܳܘܰܐ)
lišone nuxroye yabancı diller ܠܝܫܳܢܶܐ ܢܘܟ݂ܪܳܝܶܐ
lo ... w lo ne ... ne de ܠܐ ... ܘܠܐ
lo … fayëš:
- nošo lo foraqwa fayëš d latyo Berlinayto
değil … artık:
- kimse artık Berlinli olmadığını farketmiyordu
ܠܐ ... ܦܰܝܷܫ:
- ܢܳܫܐ ܠܐ ܦܳܪܰܩܘܰܐ ܦܰܝܷܫ ܕܠܰܬܝܐ ܒܶܪܠܝܢܰܝܬܐ 
lo qadiro yapamadı ܠܐ ܩܰܕܝܪܐ
madrašto okul ܡܰܕܪܰܫܬܐ
madrašto celayto yüksekokul ܡܰܕܪܰܫܬܐ ܥܶܠܰܝܬܐ
maqëblalle onlar onu kabul ettiler; kabul edildi ܡܰܩܷܒܠܰܠܠܶܗ
mawhabṯo yetenek, kabiliyet ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܐ
mbaṭela bitirdi, kesti; burada: (tahsili) yarım bıraktı ܡܒܰܛܶܠܰܗ
mëjġela konuştu; fikir alışverişinde bulundu (dişil) ܡܷܔܓ݂ܶܠܰܗ
mqadamla u ṭäläbayḏa başvurdu (dişil) ܡܩܰܕܰܡܠܰܗ ܐܘ ܛܱܠܱܒܰܝܕ݂ܰܗ
mkone imkânlar ܡܟܳܢܶܐ
more
- am morayḏa
akrabalar
- onun akrabaları
ܡܳܪܶܐ
- ܐܰܡ ܡܳܪܰܝܕ݂ܰܗ
mšabloniṯo du yulfono öğrenci danışmanı (dişil) ܡܫܰܒܠܳܢܝܬ݂ܐ ܕܘ ܝܘܠܦܳܢܐ
mšaḥëlfe farklı (çoğul) ܡܫܰܚܷܠܦܶܐ
mšawarla b danıştı; sordu ܡܫܰܘܰܪܠܰܗ ܒـ
mu šuroyo başından beri ܡܘ ܫܘܪܳܝܐ
naqlawoṯe bazen ܢܰܩܠܰܘܳܬ݂ܶܐ
Norweč Norveç ܢܳܪܘܶܫ̰
obo ḥaq d birşeyi ödemek ܐܳܒܐ ܚܰܩ ܕ
pedagogi pedagoji ܦ݁ܶܕܰܓܳܓܝ
qamayto: bi qamayto başlangıç; başlangıçta ܩܰܡܰܝܬܐ: ܒܝ ܩܰܡܰܝܬܐ
qayëṯla dukṯo bir yer aldı; alındı (kaydedildi) ܩܰܝܷܬ݂ܠܰܗ ܕܘܟܬ݂ܐ
qawi u lišonayḏa lisanı iyileşti ܩܰܘܝ ܐܘ ܠܝܫܳܢܰܝܕ݂ܰܗ
qrayto tahsil ܩܪܰܝܬܐ
quro soğuk ܩܘܪܐ
sëmla esore iletişim kurdu ܣܷܡܠܰܗ ܐܶܣܳܪܶܐ
Skandinavoye İskandinav (çoğul) ܣܟܰܢܕܝܢܰܒ݂ܳܝܶܐ
Spanoyo İspanyolca ܣܦ݁ܰܢܳܝܐ
Spanya İspanya ܣܦ݁ܰܐܢܝܰܐ
Swed (u ~) İsveç ܣܘܶܕ (ܐܘ)
ṣawboye üniversite öğrencileri ܨܰܘܒܳܝܶܐ
tašrore karneler ܬܰܫܪܳܪܶܐ
tḥumo sınır ܬܚܘܡܐ
ṭrela bıraktı; burada: (tahsili) bıraktı ܛܪܶܠܰܗ
Urifoyo Avrupalı, Avrupa ile ilgili ܐܘܪܝܦܳܝܐ
warqe du tëkṯiwo kayıt belgeleri ܘܰܪܩܶܐ ܕܘ ܬܷܟܬ݂ܝܘܐ
xabre kelimeler, tabirler ܟ݂ܰܒܪܶܐ
xaṣiro kaybetti (dişil) ܟ݂ܰܨܝܪܐ
yawme dat tarce ftiḥe açık kapı günleri ܝܰܘܡܶܐ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܦܬܝܚܶܐ
yulfono tahsil, eğitim, öğretim; bilim ܝܘܠܦܳܢܐ
zëdqe hukuk, haklar ܙܷܕܩܶܐ
zërla ziyaret etti (dişil) ܙܷܪܠܰܗ