Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
Arnuwo tavşan ܐܰܪܢܘܘܳܐ
Aržantin Arjantin ܐܰܪܙ̰ܰܢܬܝܢ
bar bar ܒܰܪ
barḏo dolu ܒܰܪܕ݂ܐ
basyo yeter! ܒܰܣܝܐ
briṯo dünya ܒܪܝܬܼܐ
camo insanlar, halk ܥܰܡܐ
caṣriye akşam ܥܰܨܪܝـܝܶܐ
dëžmën düşman ܕܷܙ̰ܡܷܢ
fujo kavun ܦܘܔܐ
ġamo endişe, sorun ܓܼܰܡܐ
Holanda Hollanda ܗܳܠܰܢܕܰܐ
Jërjo George (erkek ismi) ܔܷܪܔܐ
käčal (eril) kel kafalı (eril) ܟܱܫ̰ܰܠ
kuro demir dövmek ܟܘܪܐ
malkuṯo krallık, cennet ܡܰܠܟܘܬܼܐ
moṭor motor ܡܳܛܳܪ
muqro yumurta sarısı ܡܘܩܪܐ
muse (dişil) bıçaklar ܡܘܣܶܐ (ܐܬܼ)
muzo muz ܡܘܙܐ
oṯo (dişil) işaret, sembol ܐܳܬܼܐ (ܐܬܼ)
quro soğuk ܩܘܪܐ
ṣoyam perhiz yapar ܨܳܝܰܡ
talavizyon televizyon ܬܰܠܰܒܼܝܙܝܳܢ
talyo saklı, gizli ܬܰܠܝܐ
ṭalyo erkek çocuk ܛܰܠܝܐ
ṭino kil ܛܝܢܐ
Viyana Viyana ܒ̣ܝܝܰܢܰܐ
viza (dişil) vize ܒܼܝܙܰܐ (ܐܬܼ)
wazo (dişil) kaz ܘܰܙܐ (ܐܬܼ)
žižo kirpi ܙ̰ܝܙ̰ܐ