Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

 Egzersizleri II
3. Doğru ifadeyi işaretleyiniz.
B ceḏo zcuro be Yacqub zërre be Aday. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ.
B ceḏo zcuro be Aday zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
B ceḏo zcuro be Aday lo zërre be Yacqub. ܒܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܠܐ ܙܷܪܪܶܗ ܒܶܐ ܝܰܥܩܘܒ.
   
I Saro šqila dёšne li damṯo w lu barḥme. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܕܰܡܬ݂ܐ ܘܠܘ ܒܰܪܚܡܶܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥoṯo w lu aḥuno. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܐܰܚܘܢܐ.
I Saro šqila dёšne li ḥmoṯo w lu ḥëmyono. ܐܝ ܣܰܪܐ ܫܩܝܠܰܗ ܕܷܫܢܶܐ ܠܝ ܚܡܳܬ݂ܐ ܘܠܘ ܚܷܡܝܳܢܐ.
   
Ad dёšne maḥtënne bëṯr i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܒܷܬ݂ܪ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne qum i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܩܡ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
Ad dёšne maḥtënne taḥt i dawmo du ceḏo. ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ ܡܰܚܬܷܢܢܶܗ ܬܰܚܬ ܐܝ ܕܰܘܡܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ.
   
Be Aday bi raḏayto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܪܰܕ݂ܰܝܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi ṭayasto azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܛܰܝܰܣܬܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
Be Aday bi gammiye azzën lu Swed. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܒܝ ܓܰܡܡܝـܝܶܐ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ.
   
U Yacqub mëdle be Aday mu sṭasyon. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܣـܛܰܣܝܳܢ.
U Yacqub mëdle be Aday mi šuqo. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܝ ܫܘܩܐ.
U Yacqub mëdle be Aday mu beṯ ṭawso. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܷܕܠܶܗ ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܡܘ ܒܶܬ݂ܛܰܘܣܐ.
   
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe dašëšto. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܕܰܫܷܫܬܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe marga. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܡܰܪܓܰܐ.
Yawme d ceḏo zcuro maqraṭṭe ṭlawḥe. ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܶܕ݂ܐ ܙܥܘܪܐ ܡܰܩܪܰܛܛܶܗ ܛܠܰܘܚܶܐ.
   
Be Aday fayiši bu Swed hul riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday daciri mu Swed meqëm me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܕܰܥܝܪܝ ܡܘ ܣܘܶܕ ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
Be Aday fayiši bu Swed hul bëṯër me riša d šato. ܒܶܐ ܐܰܕܰܝ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ ܗܘܠ ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ.
4. Sorulara cevapları metin içinde bulunuz (13.1).
1. Man yo u Yacqub? Yacqub kimdir? 1. ܡܰܢ ܝܐ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ؟
 
2. L mën mtalfanle u Aday lu Swed? Aday neden İsveç’i aradı? 2. ܠܡܷܢ ܡܬܰܠܦܰܢܠܶܗ ܐܘ ܐܰܕܰܝ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
 
3. Mën mërle u Yacqub bu talafon? Yacqub telefonda ne dedi? 3. ܡܷܢ ܡܷܪܠܶܗ ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܒܘ ܬܰܠܰܦܳܢ؟
 
4. L man šqila i Saro dёšne? Saro hediyeleri kim için aldı? 4. ܠܡܰܢ ܫܩܝܠܰܗ ܐܝ ܣܰܪܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
 
5. L man šqëlle an nacime dёšne? Çocuklar hediyeleri kim için aldılar? 5. ܠܡܰܢ ܫܩܷܠܠܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܕܷܫܢܶܐ؟
 
6. B mën azzën lu Swed? İsveç’e nasıl gittiler? 6. ܒܡܷܢ ܐܰܙܙܷܢ ܠܘ ܣܘܶܕ؟
 
7. U Yacqub mayko mëdle u aḥuno w i iqarṯayḏe? Yacqub kardeşini ve ailesini nereden aldı? 7. ܐܘ ܝܰܥܩܘܒ ܡܰܐܝܟܐ ܡܷܕܠܶܗ ܐܘ ܐܰܚܘܢܐ ܘܐܝ ܐܝܩܰܪܬ݂ܰܝܕ݂ܗ؟
 
8. Layko azzën u yawmo qamoyo du ceḏo? Noel günü nerye gittiler? 8. ܠܰܐܝܟܐ ܐܰܙܙܷܢ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
 
9. Mën sëmme an nacime bu yawmo qamoyo du ceḏo? Noel günü çocuklar ne yaptılar? 9. ܡܷܢ ܣܷܡܡܶܗ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܒܘ ܝܰܘܡܐ ܩܰܡܳܝܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ؟
 
10. Hul l ema fayiši bu Swed? İsveç’te ne zamana kaldılar? 10. ܗܘܠ ܐܶܡܰܐ ܦܰܝـܝܫܝ ܒܘ ܣܘܶܕ؟
 
5. Okuyunuz ve boşlukları doldurunuz.
Yawme du ceḏo kul ḥa šafiro w li cito. ܝܰܘܡܶܗ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܟܘܠ ܚܰܐ ܫܰܦܝܪܐ ܘ ܠܝ ܥܝܬܐ.
Mërre lë ḥḏoḏe cam w . ܡܷܪܪܶܗ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܘ.
Mi cito lu bayto. ܡܝ ܥܝܬܐ ܠܘ ܒܰܝܬܐ.
Bëṯër me d xëlle du ceḏo ad dёšne. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܷܐ ܕܟ݂ܷܠܠܶܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ ܐܰܕ ܕܷܫܢܶܐ.
Bëṯër me an nacime lu kroxo du ceḏo, lašan aḥ ḥawrone w an ḥrene ste. ܒܷܬ݂ܷܪ ܡܶܐ ܐܰܢ ܢܰܥܝܡܶܐ ܠܘ ܟܪܳܟ݂ܐ ܕܘ ܥܶܕ݂ܐ، ܠܰܫܰܢ ܐܰܚ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܘܐܰܢ ܚܪܶܢܶܐ ܣܬܶܐ.
6. KARŞILIKLI KONUŞMA: Hollanda’da Yılbaşı Gecesi.
Marqus: Gabriyel, aydarbo komcayḏitu riša d šato b Holanda? Marqus: Gabriyel, Hollanda’da yeni yılı nasıl kutlarsınız? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ؟
Gabriyel: Riša d šato b Holanda ġalabe basimo yo. Gabriyel: Yılbaşı Hollanda’da çok güzeldir. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܒܰܣܝܡܐ ܝܐ.
Marqus: Ayko komcayḏitu riša di šato? Marqus: yıbaşını nerede kutlarsınız? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܟܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝܬܘ ܪܝܫܰܗ ܕܝ ܫܰܬܐ؟
Gabriyel: An iqaryoṯe rabe aw ḥawrone cam ḥḏoḏe baṣ ṣalone komcayḏi, aḥ ḥrene bab bote. Gabriyel: Geniş aileler yada arkadaşlar halls ve diğerleri evde kutlarlar. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܰܢ ܐܝܩܰܪܝܳܬ݂ܶܐ ܪܰܒܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܪܳܢܶܐ ܥܡ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܒܰܨ ܨܰܠܳܢܶܐ ܟܳܡܥܰܝܕ݂ܝ، ܐܰܚ ܚܪܶܢܶܐ ܒܰܒ ܒܳܬܶܐ.
Marqus: Aydarbo ne aḥ ḥëḏriyat d riša d šato? Marqus: Yeni yıl hazırlıkları nelerdir? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܢܶܐ ܐܰܚ ܚܷܕ݂ܪܝـܝܰܬ ܕܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ؟
Gabriyel: Meqëm me riša d šato bë kmo šabe komëftoḥi dukane dilonoye lu zebono daf foqëcyoṯe. An noše këppe mawṣën u mede d këbci, elo lo kowe d mfarqcënne hul lu yawmo ḥaroyo di šato catëqto. Gabriyel: Yılbaşı gecesi birkaç hafta önce havai fişek satan özel dükkanlar açılır. İnsanlar her istediklerini sipariş edebilir ancak yılın son gününe kadar onları yakamazlar. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܡܶܩܷܡ ܡܶܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܷܟܡܐ ܫܰܒܶܐ ܟܳܡܷܦܬܳܚܝ ܕܘܟܰܢܶܐ ܕܝܠܳܢܳܝܶܐ ܠܘ ܙܶܒܳܢܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ. ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܷܦ݁ܦ݁ܶܗ ܡܰܘܨܷܢ ܐܘ ܡܶܕܶܐ ܕܟܐܷܒܥܝ، ܐܶܠܐ ܠܐ ܟܳܘܶܐ ܡܦܰܪܩܥܷܢܢܶܗ ܗܘܠ ܠܘ ܝܰܘܡܐ ܚܰܪܳܝܐ ܕܝ ܫܰܬܐ ܥܰܬܷܩܬܐ.
Marqus: Aydarbo komašafcitu u lalyo? Marqus: Akşamı nasıl geçirisiniz? (yılbaşı gecesi)? ܡܰܪܩܘܣ: ܐܰܝܕܰܪܒܐ ܟܳܡܰܫܰܦܥܝܬܘ ܐܘ ܠܰܠܝܐ؟
Gabriyel: Bu muklo, bu štoyo, bu byoṭo daf foqëcyoṯe w bu mamlo. Gabriyel: Yemekle, içeceklerle, havai fişekler ve sohbetle. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܒܘ ܡܘܟܠܐ، ܒܘ ܫܬܳܝܐ، ܒܘ ܦܷܪܩܳܥܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ ܘܒܘ ܡܰܡܠܐ.
Marqus: Košotën an noše ġalabe alkohol? Marqus: İnsanlar çok içki içer mi? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܫܳܬܷܢ ܐܰܢ ܢܳܫܶܐ ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܐܰܠܟܳܗܳܠ؟
Gabriyel: E, ġalabe. Kit noše d korowën w kowën falqe falqe. Gabriyel: Evet, çok. Sarhoşolan ve çıldıran insanlar olur. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ، ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ. ܟܝܬ ܢܳܫܶܐ ܕܟܳܪܳܘܷܢ ܘܟܳܘܷܢ ܦܰܠܩܶܐ ܦܰܠܩܶܐ.
Marqus: Mën kosaymitu bi saca tracsar? Marqus: Gece yarısı ne yaparsınız (12:00’de)? ܡܰܪܩܘܣ: ܡܷܢ ܟܳܣܰܝܡܝܬܘ ܒܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ؟
Gabriyel: I saca tracsar hën man noše konëfqi qume dat tarce w komfarqci af foqëcyoṯaṯṯe. Bëṯër aq qariwe w aj jirane koṭëlbi lë ḥḏoḏe šato brёxto. Gabriyel: Gece 12’de bazı insanlar evlerinden dışarı çıkarlar ve havai fişek yakarlar. Bundan sonra arkadaşlar ve komşular birbirlerine mutlu ve iyi seneler dilerler. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܝ ܣܰܥܰܐ ܬܪܰܥܣܰܪ، ܗܷܢ ܡܰܢ ܢܳܫܶܐ ܟܳܢܷܦܩܝ ܩܘܡܶܗ ܕܰܬ ܬܰܪܥܶܐ ܘܟܳܡܦܰܪܩܥܝ ܐܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܰܬ݂ܬ݂ܶܗ. ܒܷܬ݂ܷܪ ܐܰܩ ܩܰܪܝܘܶܐ ܘܐܰܔ ܔܝܪܰܢܶܐ ܟܳܛܷܠܒܝ ܠܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܫܰܬܐ ܒܪܷܟ݂ܬܐ.
Marqus: Kojore gëdše mu byoṭo daf foqëcyoṯe? Marqus: Havai fişeklerden dolayı kazalar olur mu? ܡܰܪܩܘܣ: ܟܳܔܳܪܶܐ ܓܷܕܫܶܐ ܡܘ ܒܝܳܛܐ ܕܰܦ ܦܳܩܷܥܝܳܬ݂ܶܐ؟
Gabriyel: E! noše noše komawqḏi ruhayye w b dëkoṯe ste koyoqaḏ bënyone. Gabriyel: Evet! Bazı insanlar yanar, ve bazı yerler alev alır. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܐܶ. ܢܳܫܶܐ ܢܳܫܶܐ ܟܳܡܰܘܩܕ݂ܝ ܪܘܚܰܝـܝܶܗ. ܒܕܷܟܳܬ݂ܶܐ ܣܬܶܐ ܟܳܝܳܩܰܕ݂ ܒܷܢܝܳܢܶܐ.
Marqus: Deri yawmo mën kowe? Marqus: Ertesi gün ne olur? ܡܰܪܩܘܣ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܡܷܢ ܟܳܘܶܐ؟
Gabriyel: Deri yawmo komšare u knošo daš šuqe. Gabriyel: Ertesi gün sokaklarınsüpürülmesi başlar. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܕܶܪܝ ܝܰܘܡܐ ܟܳܡܫܰܪܶܐ ܐܘ ܟܢܳܫܐ ܕܰܫ ܫܘܩܶܐ.
Marqus: Ġalabe ṭawwo. Marqus: çok iyi. ܡܰܪܩܘܣ: ܓ݂ܰܠܰܒܶܐ ܛܰܘܘܐ.
Gabriyel: Hawxa komicayḏo riša d šato b Holanda. Gabriyel: Hollanda’da yılbaşı gecesi böyle kutlanır. ܓܰܒܪܝܝܶܠ: ܗܰܘܟ݂ܰܐ ܟܳܡܝܥܰܝܕ݂ܐ ܪܝܫܰܗ ܕܫܰܬܐ ܒܗܳܠܰܢܕܰܐ.
7. Süryanice’ye çeviriniz.
Herkese mutlu Noel’ler ve mutlu yıllar dileriz.
Yılbaşı gecesini evde kutlarız.
Aileler yılbaşı gecesini evde kutlarlar.
Yılbaşı gecesi pek çok havai fişek yakılır.
Yılbaşı aksamı yemek, içecek ve mutlulukla kutlanır.