Düzenleme ekranı, en az 450 piksel yatay alan gerektirir. Lütfen cihazınızı döndürün veya daha geniş ekranlı bir cihaz kullanın.

Kelime bilgisi
Luḥo d mele ܠܘܚܐ ܕܡܶܠܶܐ
apraxe (Çoğul) yaprak sarma ܐܰܦ݁ܪܰܟ݂ܶܐ
b šayno w bë šlomo Hoş geldiniz! ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܷܫܠܳܡܐ
balki Belki ܒܰܠܟܝ
baqlawa Baklava ܒܰܩܠܰܘܰܐ
basrone mqalye kızarmış et ܒܰܣܪܳܢܶܐ ܡܩܰܠܝܶܐ
basro dab broze domuz eti ܒܰܣܪܐ ܕܰܒ ܒܪܳܙܶܐ
basro dac cwone kuzu eti ܒܰܣܪܐ ܕܰܥ ܥܘܳܢܶܐ
basro dag gyoṯe tavuk eti ܒܰܣܪܐ ܕܰܓ ܓܝܳܬ݂ܶܐ
basro daq qanyone sığır eti ܒܰܣܪܐ ܕܰܩ ܩܰܢܝܳܢܶܐ
bece Yumurtalar ܒܶܥܶܐ
bërġël Bulgur ܒܷܪܓ݂ܷܠ
bëskwit Bisküvi ܒܷܣܟܘܝܬ
cam sabro Umuduyla ܥܰܡ ܣܰܒܪܐ
coliqe tatlı sosisler ܥܳܠܝܩܶܐ
čaye Çay ܫ̰ܰܝܶܐ
dašëšto Sütlaç ܕܰܫܷܫܬܐ
dawġe Ayran ܕܰܘܓ݂ܶܐ
fquḏu buyurun! ܦܩܘܕ݂ܘ
gabula Gabula (yemek) ܓܰܒܘܠܰܐ
u gawrayḏa kocası ܐܘ ܓܰܘܪܰܝܕ݂ܰܗ
hamburger Hamburger ܗܰܡܒܘܪܓܶܪ
heš cal ar raġle daha ayaktayken ܗܶܫ ܥܰܠ ‌ܐܰܪ ܪܰܓ݂ܠܶܐ
hurëk köftelik / kısırlık Ince buğday ܗܘܪܷܟ
ḥalwo šaḥino sıcak süt ܚܰܠܘܐ ܫܰܚـܝܢܐ
ḥamro Şarap ܚܰܡܪܐ
ḥḏënne ḥḏoḏe birbirlerine sarıldılar ܚܕ݂ܷܢܢܶܗ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
ḥoḏar bittiğini, bitmesini, hazır olmasını, hazır olduğunu ܚܳܕ݂ܰܪ
ḥubo Sevgi ܚܘܒܐ
ḥulmono Sağlık ܚܘܠܡܳܢܐ
jajëq Cacık ܔܰܔܷܩ
kibi mcawnallax? Sana yardım edebilir miyim (dişil)? ܟܝܒܝ ܡܥܰܘܢܰܠܠܰܟ݂؟
kodorën šlomo birbirlerini selamlarlar ܟܳܕܳܪܷܢ ܫܠܳܡܐ
koḥëḏni ḥḏoḏe ḥiṣo birbirlerine sıkıca sarılırlar ܟܳܚܷܕ݂ܢܝ ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܚـܝܨܐ
kola Cola ܟܳܠܰܐ
komdašninalax sana (dişil) hediye ediyoruz ܟܳܡܕܰܫܢܝܢܰܠܰܟ݂
komidaq u zago Çalıyor ܟܳܡܝܕܰܩ ܐܘ ܙܰܓܐ
kozëmrolan bize şarkı söylüyor ܟܳܙܷܡܪܳܠܰܢ
košëlḥi aš šakkalaṯṯe ayakkabılarını çıkarıyorlar ܟܳܫܷܠܚـܝ ܐܰܫ ܫܰܟܟܰܠܰܬ݂ܬ݂ܶܗ
koso kase, bardak ܟܳܣܐ
koso d čaye bir fincan çay ܟܳܣܐ ܕܫ̰ܰܝܶܐ
koṯen l bola  aklına (dişil) geldiler; onları hatıladı ܟܳܐܬ݂ܷܢ ܠܒܳܠܰܗ
kuko kek, pasta ܟܘܟܐ
kuko di čoqlaṭa çikolatalı pasta ܟܘܟܐ ܕܝ ܫ̰ܳܩܠܰܛܰܐ
kowe Mümkündür ܟܳܘܶܐ
kutle Kutle (içli köfte) ܟܘܬܠܶܐ
labaniye du qaṭiro  Lebeniye, buğdaylı yoğurt çorbası ܠܰܒܰܢܝـܝܶܐ ܕܘ ܩܰܛܝܪܐ
laḥmo Ekmek ܠܰܚܡܐ
lawġël İçeride ܠܰܘܓ݂ܷܠ
layt furšono zararı yok; fark etmez ܠܰܝܬ ܦܘܪܫܳܢܐ
lo ṭucyat Unutma (dişil)! ܠܐ ܛܘܥܝܰܬ
maclalle Kaldırdılar ܡܰܥܠܰܠܠܶܗ
mamṭe getirdiği, getirdiğini (eril) ܡܰܡܛܶܐ
maqarna Makarna ܡܰܩܰܪܢܰܐ
marga esutli güveç ܡܰܪܓܰܐ
matfuniye sebzeli güveç ܡܰܬܦܘܢܝـܝܶܐ
maye Su ܡܰܝܶܐ
maye cṣire özsu, meyve/bitki suyu ܡܰܝܶܐ ܥܨܝܪܶܐ
maye daf fire meyve suyu ܡܰܝܶܐ ܕܰܦ ܦܝܪܶܐ
maye ḥarufe maden suyu, soda ܡܰܝܶܐ ܚܰܪܘܦܶܐ
maye (šalye) su (normal içme suyu, gazsız) ܡܰܝܶܐ (ܫܰܠܝܶܐ)
mcazminanne onları davet edeceğiz ܡܥܰܙܡܝܢܰܢܢܶܗ
mobayl cep telefonu ܡܳܒܰܝܠ
mšayalle bu šlomo dë ḥḏoḏe karşılıklı hal hatır sordular ܡܫܰܝܰܠܠܶܗ ܒܘ ܫܠܳܡܐ ܕܷܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
muklo Suryoyo Süryani yemeği ܡܘܟܠܐ ܣܘܪܝܳܝܐ
muklone qayire soğuk yemek ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܩܰܝـܝܪܶܐ
muklone šaḥine sıcak yemek ܡܘܟܠܳܢܶܐ ܫܰܚܝܢܶܐ
muklo w maštyo Yeme ve içme ܡܘܟܠܐ ܘܡܰܫܬܝܐ
u muklo ḥaḏër yemek hazır ܐܘ ܡܘܟܠܐ ܚܰܕ݂ܷܪ
nawḥat havladığın, havladığını (2. Tekil) ܢܰܘܚܰܬ
nuno bi fërna fırında kızarmış balık ܢܘܢܐ ܒܝ ܦܷܪܢܰܐ
nuno mqalyo  kızarmış balık ܢܘܢܐ ܡܩܰܠܝܐ
nuno mṭawyo ızgara balık ܢܘܢܐ ܡܛܰܘܝܐ
päṭaṭa mqalayto kızarmış patates ܦܱ݁ܛܰܛܰܐ ܡܩܰܠܰܝܬܐ
päṭaṭa šlëqto Pişmiş patates ܦܱ݁ܛܰܛܰܐ ܫܠܷܩܬܐ
pizza Pizza ܦ݁ܝܬܙܰܐ
qayimi ayağa kalktılar, kalktılar ܩܰܝـܝܡܝ
qaṭiro Yoğurt ܩܰܛܝܪܐ
rezo Pirinç ܪܶܙܐ
sandwiče Sandviçler ܣܰܢܕܘܝܫ̰ܶܐ
šakar Şeker ܫܰܟܰܪ
šamborakat Sembusek (kapalı lahmacun) ܫܰܡܒܳܪܰܟܰܬ
štoye jamude soğuk içecekler ܫܬܳܝܶܐ ܔܰܡܘܕܶܐ
štoye šaḥine sıcak içecekler ܫܬܳܝܶܐ ܫܰܚܝܢܶܐ
šušaye Şişe ܫܘܫܰܝܶܐ
tawdi li tacbayḏax emeğine (dişil) teşekkürler ܬܰܘܕܝ ܠܝ ܬܰܥܒܰܝܕ݂ܰܟ݂
tax Gel! (Tekil, dişil) ܬܰܟ݂
ṭarfe raġye das sate taze asma yaprakları ܛܰܪܦܶܐ ܪܰܓ݂ܝܶܐ ܕܰܣ ܣܰܬܶܐ
ṭlawḥe mercimek, mercimek çorbası ܛܠܰܘܚܶܐ
Ṭurcabdinoyo Turabdinli ܛܘܪܥܰܒܕܝܢܳܝܐ
wacdo Randevu ܘܰܥܕܐ
waxam alışveriş, şeyler ܘܰܟ݂ܰܡ
yalife öğrenilmiş, alışılmış (Çoğul) ܝܰܠܝܦܶܐ
zälaṭa daf fire cam ayës dondurmalı meyve salatası ܙܱܠܰܛܰܐ ܕܰܦ ܦܝܪܶܐ ܥܰܡ ܐܰܝܷܣ
zälaṭa du qaṭiro yoğurt salatası ܙܱܠܰܛܰܐ ܕܘ ܩܰܛܝܪܐ
zälaṭa d qesar Cesar salatası ܙܱܠܰܛܰܐ ܕܩܶܣܰܪ
zälaṭa day yarqe sebze salatası ܙܱܠܰܛܰܐ ܕܰܝ ܝܰܪܩܶܐ
zmarto; (Çoğul) zmaryoṯe Şarkı ܙܡܰܪܬܐ، ܙܡܰܪܝܳܬ݂ܶܐ